مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3192 -تاریخ انتشار : یکشنبه 01 اردیبهشت 1392 -ساعت : 20:52

چاپ به اشتراگ گذاشتن

تمديد دوباره مهلت ثبت‌نام در شوراها

مازند شورا: ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ثبت نام در انتخابات شورای شهر ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 24 اﻣﺸﺐ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯾ‌ﻬﺎ وﺑﺨﺸﺪارﯾ‌ﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از این افراد هستند.

به گزارش مازند شورا به نقل از ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬﺖ اﻋﻼم داوﻃﻠﺒﯽ دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ دوره ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ، اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮐﻠﯿﻪﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 24 اﻣﺸﺐ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪارﯾﻬﺎ و ﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از اﯾﺸﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻋﻼم داوﻃﻠﺒﯽ دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دارﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎ دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻓﺮم اﻋﻼم داوﻃﻠﺒﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : انتخابات،شوراها، شور - -

نظر شما در مورد : تمديد دوباره مهلت ثبت‌نام در شوراها

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها