مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3245 -تاریخ انتشار : سه شنبه 27 فروردین 1392 -ساعت : 05:02

چاپ به اشتراگ گذاشتن

شوراهايی برای شهروندان يا شهرداران؟

مازند شورا: در طول سال‌هاي گذشته عملا اين شوراها به خصوص در شهرهاي كوچك و متوسط و حتي كلانشهرها به هيات مديره‌هايي براي عزل و نصب شهرداران و تصميم گيرندگاني در خصوص مسائل مرتبط با ساخت و سازها و قراردادهاي كوچك و بزرگ شهرداري‌ها و مسائلي از اين دست تقليل يافتند و رسالت اجتماعي و فرهنگي اعضا زير سايه دغدغه‌هاي اقتصادي مرتبط با فعاليت شهرداري‌ها و اختلاف نظرهايي از اين جنس رنگ باخت.

از روزگذشته با شروع ثبت نام كانديداها گام اول براي انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا كليد خورد. اگرچه زمان رسمي كانديدا شدن براي اين انتخابات تازه آغاز شده اما اين رقابت داغ محلي و درون شهري در بسياري از شهرها و روستاهاي كشور از ماهها و بلكه سال‌ها پيشتر كليد خورده است.

در نگاه اول به نظر مي‌رسد كه همزماني اين انتخابات با انتخابات حساس رياست جمهوري يازدهم، شوراهاي شهر و روستا را تحت شعاع قرار داده و از اهميت آن كاسته است. اما با نگاهي به آنچه كه در زير پوست شهرهاي كوچ و بزرگ مي‌گذرد و فارغ از فضاي رسانه اي كنوني كه وجه غالب آن به انتخاب جانشين احمدي نژاد اختصاص دارد، مي‌توان هياهوي نامرئي اما گسترده كانديداهاي شوراها - و نه مردم- را در شهرها و روستاها احساس كرد.

حساسيت اين رقابت محلي در مواردي براي كانديداها چنان بالاست كه مدت هاست جمعيتي چند صدهزار نفري از شهرهاي بزرگ و كوچك و روستاها با به كارگيري شيوه‌ها و شگردهاي خاص، خود را براي رقابت سنگين پيش رو، جلب آراي همشهريان و راهيابي به كرسي شورا مهيا كرده اند.

ضيافت‌هاي رنگارنگ شام و ناهار، جلسات فشرده و متعدد با اقشار و اصناف، تهيه زيرزميني اقلام تبليغاتي متعدد و متنوع و وعده‌هاي بي شمار كانديداها به شهروندان فقط بخشي از هياهويي است كه طيفي از نامزدها براي بدست آوردن كرسي شوراها در ماههاي اخير برپا كرده اند.

ضرورت فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا به صراحت در قانون اساسي ذكر شده است. با اين حال اجرايي شدن اين بخش از قانون تا سال 1377 و دولت اول سيد محمد خاتمي به تعويق افتاد. اولين دوره انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي کشور در 17 اسفند سال 1377 با استقبال گسترده مردم برگزار گرديد و حدود 200 هزار نفر از منتخبين مردم به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند و از 9 ارديبهشت 1378 فعاليت رسمي دوره اول شورا آغاز گرديد.

در دوره اول انتخابات شوراها اين راي دهندگان بودند كه با ذوق و شوق ناشي از احساس مشاركت در اداره امور و سرنوشت خود پاي صندوق‌ها رفتند و به آن انتخابات شور و حالي حداكثري بخشيدند. اما در دوره‌هاي بعد از اين شوق عمومي خبري نبود و در مقابل رقابت داغ و پر هزينه برخي نامزدها به ويژه در شهرهاي كوچك و بزرگ و تلاش براي ترغيب مردم و برنده بيرون آمدن از اين رقابت تقريبا از دوره دوم شوراها آغاز شد و تاكنون ادامه داشته است. در روزهاي اخير هم مانند دوره دوم و سوم اين كانديداها هستند كه براي ترغيب راي دهندگان براي آمدن پاي صندوق‌ها و راي گرفتن خود را به آب و آتش مي‌زنند. به عبارت بهتر تجربه سه دوره گذشته و حال و هواي انتخاباتي اين روزها نشانگر اين است كه در نگاه راي دهنده و راي گيرنده، شوراهاي شهر و روستا ماهيت متفاوتي يافته است و هر چه كه اهميت راه يافتن به شوراها براي نامزدها بيشتر شده رغبت و تمايل مردم براي مشاركت و سهيم بودن در اين انتخاب كمتر شده است.

بي رغبتي تدريجي مردم براي مشاركت و افزايش انگيزه فردي برخي كانديداها در انتخابات شوراها در حالي است كه حداقل 9 اصل از اصول قانون اساسي صراحتا به موضوع شوراهاي اسلامي و لزوم مشاركت مردم در اداره امور جامعه و كشور اختصاص دارد. بر اساس مستندات به جا مانده از مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي مرحوم آيت الله طالقاني بيش از هركس ديگري در جريان تدوين قانون اساسي بر لزوم تشكيل شوراهاي شهر و روستا به عنوان مظهر دموكراسي و شركت دادن مردم در امور كشور تاكيد داشت.

بر اساس ماده يك «قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور» شوراهاي اسلامي به منظور پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، پرورشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك تشكيل مي‌شود. همچنين براساس ماده71 اين قانون 29وظيفه متنوع و مفصل تصميم گيري، قانونگذاري و نظارتي برعهده شوراهاي شهر گذاشته شده است. اين مجموعه 29 بندي اگرچه بخشي قابل توجه از آن به چگونگي مديريت و فعاليت شهرداري‌ها اختصاص دارد اما در واقع گستره عمل و فعاليتي كه براي شوراها مشخص كرده نه شهرداري‌ها كه همه امور مديريت شهري و اجتماعي شهروندان به معناي واقعي كلمه است.

شايد بتوان راز ميل نسبتا زياد كانديداها براي عضو شوراي شهر شدن و ميل رو به كاهش مردم براي مشاركت در اين رقابتِ هر چهار سال يكبار را در همين خلاصه شدن ماموريت و نقش شوراهاي شهر در امور شهرداري‌ها به جاي امور شهري دانست. در حقيقت بر اساس قانون قرار بود شوراي‌هاي شهر و روستا نقش پارلمان را در سطح يك شهر، شهرك و يا روستا بازي كنند و در خصوص مسائل متعدد يك شهر از ترافيك و ساخت و ساز و فضاي سبزو گردشگري گرفته تا انواع مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و رفاهي شهروندان و خانواده‌ها و... و... دخالت داشته و تصميم گيري و نظارت داشته باشند. اما در طول سال‌هاي گذشته عملا اين شوراها به خصوص در شهرهاي كوچك و متوسط و حتي كلانشهرها به هيات مديره‌هايي براي عزل و نصب شهرداران و تصميم گيرندگاني در خصوص مسائل مرتبط با ساخت و سازها و قراردادهاي كوچك و بزرگ شهرداري‌ها و مسائلي از اين دست تقليل يافتند و رسالت اجتماعي و فرهنگي اعضا زير سايه دغدغه‌هاي اقتصادي مرتبط با فعاليت شهرداري‌ها و اختلاف نظرهايي از اين جنس رنگ باخت. / ابتکارلینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : انتخابات ، شوراها، ش - -

نظر شما در مورد : شوراهايی برای شهروندان يا شهرداران؟

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها