مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3437 -تاریخ انتشار : دوشنبه 28 اسفند 1391 -ساعت : 10:10

چاپ به اشتراگ گذاشتن
آسیب‌های جبران ناپذیر فساد مالی در پروژه‌های جاده سازی

بررسی معضلی در عدم افتتاح به موقع پروژه‌های عمرانی

آسیب‌های جبران ناپذیر فساد مالی در پروژه‌های جاده سازی

مازند شورا: فساد مالی در پروه‌های جاده‌ای هزینه‌های انسانی زیادی به همراه می‌آورد؛ زیرا پولی که می‌تواند برای ساخت مدرسه و بیمارستان و دیگر واحدهای ارایه دهنده‌ی خدمات بهداشت و آموزش صرف شود؛ به دلیل فساد مالی در پروژه‌های جاده‌ای از نظام بانکی و مالی کشورها خارج می‌شود و دیگر قابل استفاده نیست ...

مازند شورا: فساد مالی در پروه‌های جاده‌ای هزینه‌های انسانی زیادی به همراه می‌آورد؛ زیرا پولی که می‌تواند برای ساخت مدرسه و بیمارستان و دیگر واحدهای ارایه دهنده‌ی خدمات بهداشت و آموزش صرف شود؛ به دلیل فساد مالی در پروژه‌های جاده‌ای از نظام بانکی و مالی کشورها خارج می‌شود و دیگر قابل استفاده نیست.

رشوه سبب می‌شود تا در روند تامین ایمنی در اجرای پروژ بی توجهی شود و جان میلیو ن‌ها انسان در اثر این بی توجهی از بین برود. سالانه میلیون‌ها انسان در اثر عدم دسترسی به آب و غذای سالم و کافی از بین می‌روند و شمار زیادی هم در اثر پروژه‌های جاده‌ای خطر آفرین که مسایل ایمنی در آنها لحاظ نشده است، جان خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین فساد مالی سبب می‌شود تا انسانها از بین بروند و این زیانی است که فساد مالی در پروژه‌های جاده‌ای به نوع بشر وارد می‌کند. از طرف دیگر فساد مالی هزینه های اقتصادی زیادی هم دارد.

در گزارش اخیر بانک جهانی که با عنوان «چهره‌های متفاوت فساد مالی» منتشر شده، آمده است: مبلغی که در اثر فساد مالی از جریان مالی پروژه‌های جاده‌ای خارج می‌شود، بین 0 تا 100 درصد هزینه بر آورد شده برای پروژه است و این مبلغ با توجه به منابع مالی کلانی که برای اجرای پروژه‌های راه سازی در نظر گرفته می‌شود، بیش از صدها میلیارد دلار است.

فساد مالی موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورها می‌گردد؛ زیرا سبب می‌شود تا بودجه‌ی موجود در کشور غیر مناسب و نادرست صرف شود و برای توسعه‌ی زیر ساخت‌ها مبلغ کافی در دسترس نباشد. از طرف دیگر، فساد مالی سبب می‌شود تا هزینه‌ی تامین مالی، اجرا و نگهداری پروژه بیشتر شود؛ زیرا در هر مرحله علاوه بر هزینه‌ی لازم برای اجرای کار، مبلغی نیز به عنوان رشوه پرداخت می‌گردد که بار مالی اضافه ای محسوب می‌شود. همچنین فساد مالی به پروژه‌ها و روند اجرای آنها نیز آسیب وارد می‌کند.

فساد مالی سبب می شود تا پروژه های غیر ضروری یا حتی خطرناک برای جامعه اجرا شود؛ زیرا برای افراد فاسدی که در جریان اجرای آن هستند، سود بیشتری دارد. از طرف دیگر، در اثر فساد مالی پروژه‌هایی که از نظر اجتماعی و زیست محیطی آسیب رسان هستند، در کشورها اجرا می شود که هزینه ی جبران ناپذیری به آن کشور تحمیل می‌کند.

فساد مالی به شرکت‌هایی که در اجرای پروژه مشغول به کار هستند نیز آسیب وارد می‌کند. شرکت‌هایی که از مشارکت در برنامه‌های فساد مالی امتناع می‌کنند، اغلب مجبور می‌شوند تا خود را به شرکت‌های فاسد واگذار کنند. شرکت‌هایی هم که در طرح‌های فساد مالی مشارکت می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و مجبور به پرداخت غرامت یا حتی ترک کار می‌شوند؛ بنابراین فساد اقتصادی هم به شرکت‌های درگیر آسیب وارد می‌کند و هم به شرکت‌هایی که در فرآیند مداخله ای ندارند.

فساد مالی در جریان پروژه‌های جاده‌ای در صورتی کاهش می‌یابد که نیروهای مقابله کننده با فساد مالی در سه سطح مختلف وارد عمل شوند؛ در سطح پروژه، در سطح صنف و در سطح افراد.

سیستم ضد فساد مالی پروژه

در صورتی که سیستم ضد فساد مالی پروژه تکمیل و اجرا شود از میزان فساد مالی در اجرای پروژه‌ها کاسته خواهد شد. سازمان بین المللی شفافیت، سیستم ضد فساد مالی پروژه PACS را برای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی ارایه کرده است. این سیستم شامل استانداردهای PACS و مقیاس ضد فساد مالی است که باید در پروژه‌های عمرانی استفاده شود. از طرف دیگراین سیستم الگوهای PACS را نیز در خود جای داده است که ابزارهای مناسبت بر مبنای استانداردهای پیشنهاد شده در مرحله اول را ارایه می‌دهد؛ مقیاس‌هایی که پیشنهاد می‌شوند به صورت زیر است:

ارزیابی مستقل

برای کاهش سطح فساد اقتصادی یا محدود کردن میزان فساد مالی در پروژه‌های عمرانی باید مستقلا در مورد مالک پروژه، بینان گذار پروژه، پیمانکار اصلی، مشاور، پیمانکاران زیر مجموعه و تمام بازیگران کوچک و بزرگ در اجرای پروژه مطالعه و تحقیق شود. در PACS کاملا مشخص شده است که وظیفه‌ی اصلی و اول ارزیاب مستقل این است که پروژه را به طور کامل مورد مطالعه قرار دهد و در صورت مشاهده‌ی فساد مالی آن را گزارش دهد. وظایف او در توافق نامه ی ارزیاب مستقل در PACS توصیف شده است.

گاهی یک ارزیاب مستقل برای ارزیابی چندین پروژه کوچک به کار گرفته می‌شود. ارزیاب مستقل باید انسانی عادل باشد که به هیچ یک ازاجزای پروژه وابستگی نداشته باشد و توسط موسسه‌ای غیر مرتبط با پروژه عمرانی معرفی شده باشد. در پروژه‌های ملی یک بدنه‌ی مجزا از قبیل نیروی قانون گذار می‌تواند این ارزیاب را انتخاب کند و دستمزد ماهانه‌ی وی را بپردازد. در پروژه‌های بخش خصوصی مالک پروژه وظیفه‌ی انتصاب این ارزیاب را بر عهده دارد. این ارزیاب باید صلاحیت لازم برای این کار را داشته باشد و ضمن داشتن اطلاعات و تجربیات جامع در مورد چگونگی اجرای پروژه‌های عمرانی در مورد قانون مربوط به فساد مالی و رشوه خواری نیز اطلاعات داشته باشد. وی باید در مورد چگونگی وقوع فساد مالی در پروژه‌های جاده‌ای اطلاعات داشته باشد و در صورت مشاهده‌ی کوچک‌ترین خلافی گزارش دهد.

افشای اطلاعات پیش از قرارداد

اطلاع رسانی در مورد بخش‌های مختلف پروژه در مراحل اولیه و پیش از انعقاد قرارداد و آگاه کردن تمامی افراد فعال در بخش‌های مختلف پروژه سبب می‌شود تا خطر فساد مالی در اجرای پروژه از بین برود یا اینکه کمترشود. بر طبق PACS در مرحله‌ی مناقصه شرکت کنندگان باید اطلاعات جامعی در مورد سهامداران شرکت و دفتری که در نقاط مختلف دنیا دارند و وضعیت مالی شرکت در کنار نمایندگان و پیمانکارانی که با آن همکاری می کنند، ارایه دهند.

این اطلاع رسانی به دیگر شرکت کنندگان در مناقصه سبب می شود تا در زمینه های فساد مالی بین یکی از شرکت کنندگان در مناقصه و برگزار کنندگان مناقصه یا در سطوح دیگر از بین برود. در صورت اطلاع رسانی کامل می‌توان با یک توافق مشکوک در جریان مناقصه مقابله کرد و اعضا با آگاه ساختن مراجع قانونی از ادامه ی این فساد جلوگیری کنند. مراحل مختلف این پیگیری‌ها و اطلاع رسانی‌ها در جریان مناقصات در راهنمای ارزیابی افشای اطلاعات پیش از قرارداد PACS آمده است. اطلاعاتی که باید در این مرحله داده شود در فرم های ارزیابی PACS تعیین شده است.

هر فرم شامل یک بیانیه است که باید توسط مدیر اجرایی و مدیر مالی شرکت مربوطه امضا شود. این افراد با امضای فرم ها تایید می‌کنند، اطلاعاتی که می دهند صد در صد دقیق است و در جریان پروژه اطلاعات کامل و درستی را در اختیار مراجع مربوطه قرار می‌دهند. مدیر اجرایی و مدیر مالی شرکت‌ها و سازمان‌های مربوطه که این فرم‌ها را امضا می‌کنند، کاملا آگاه هستند که در صورت ارایه‌ی اطلاعات نادرست تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و به عنوان یک فرد خلافکار شناخته می‌شوند؛ به علاوه ارزیاب مستقل پروژه وظیفه دارد تا صحت اطلاعات ارایه شده توسط برنده ی مناقصه را تایید کند.

تعهدات ضد فساد مالی قراردادی

با استفاده از تعهدات قراردای و اضافه کردن بندهای مربوط به فساد مالی می‌توان اطمینان یافت که هردو طرف قرارداد به مسایل مربوط به فساد مالی توجه دارند و با آن مقابله می‌کنند. طبق PACS در مرحله‌ی مناقصه باید هر یک از شرکت کنندگان در مناقصه مقابله با فساد مالی را با مالک پروژه امضا کند. امضای این توافق نیازمند ارایه‌ی ضمانت‌های ضد فساد مالی توسط هریک از طرفین است. طبق این توافق، هر یک از طرفین موافقت می‌کنند که با ارزیاب مستقل پروژه همکاری کامل را داشته باشند و اطلاعات پروژه را در وب سایت مخصوص پروژه درج کنند. آنها باید برنامه ی ضد فساد مالی را در جریان پروژه کاملا اجرا کنند و به آن پایبند باشند. به این طریق طرفین قرارداد متعهد شده‌اند تا در اجرای مفاد PACS همکاری کامل را داشته باشند؛ علاوه بر آن پیمانکاران موظف هستند تا اطلاعات کاملی درباره‌ی وضعیت پیمانکاران زیر مجموعه ی خود جمع آوری کنند و از آن برای تکمیل فرم‌های ضد فساد مالی استفاده نمایند. این بخش نیز در توافق ضد فساد مالی آمده است.

تعهدات ضد فساد مالی دولت

اخاذی مسوولان دولتی می‌تواند سبب زیان اقتصادی پروژه‌ها یا تاخیر در اجرای آن شود یا اینکه زیان های کلانی را به پیمانکاران و مشاوران پروژه وارد کند. به منظور کاهش خطر اخاذی‌های مقامات دولتی PACS مالک پروژه را موظف کرده است تا یک پیام یا هشدار مبارزه با فساد مالی به تمامی بخش‌های دولتی که ممکن است به نحوی در جریان پروژه درگیر باشند، بفرستد و به آنها اطلاع دهد که در جریان پروژه PACS تکمیل می شود و هر فساد مالی کوچک و بزرگی گزارش می‌شود. مالک پروژه از هربخش دولتی می‌خواهد تا تعهد دولتی ضد فساد مالی را به مجریان پروژه بدهد. بر مبنای این تعهد، بخش مربوطه موافقت می کند که برای کاهش پتانسیل فساد مالی توسط هر یک از مقامات گام های لازم را بردارد.

مالک پروژه از مقام مسوول می‌خواهد تا فهرستی از دریافتی ها و زمان کاری هریک از بخش ها را در اختیار آن ها قرار دهد. این مقام مسوول تمامی شکایات احتمالی در مورد اخاذی‌های زیردستان خود یا تلاش‌های آنها برای اخاذی را دریافت می‌کند و طبق قانون با آنها برخورد خواهد کرد. هریک از تعهدات ضد فساد مالی و هریک از فهرست دریافتی‌ها و زمان کاری بخش‌های دولتی در وب سایت پروژه قرار می گیرد.

شفافیت

شفافیت بیشتر در مورد جزییات پروژه می‌تواند خطر فساد مالی در جریان آن را تنزل دهد؛ به همین دلیل PACS مالک پروژه را موظف می کند تا وب سایتی طراحی کند که تمامی مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. مالک پروژه موظف است در این وب سایت اطلاعات دقیقی در مورد جزییات اجرای پروژه ارایه دهد.

ارزیاب مستقل نیز وظیفه دارد تا صحت اطلاعات درج شده در وب سایت را بررسی کند. از آنجا که این وب سایت و اطلاعات آن می‌تواند در اختیار عموم و دیگر شرکت کنندگان در پروژه قرار گیرد، احتمال کشف فساد های مالی بالقوه یا بالفعل بسیار زیاد است. PACS اطلاعاتی را که باید در وب سایت قرار گیرد، تعیین کرده است. با کمک این وب سایت مردم می توانند ازاین پروژه و چگونگی اجرای آن، هزینه ی اجرای این پروژه، برنامه های مرتبط با آن، نحوه‌ی تامین مالی پروژه و نقش دولت در آنها و بازیگران اصلی پروژه آگاه شوند.

افزایش سطح آگاهی

برای کاهش سطح فساد اقتصادی در پروژه‌ها باید افراد را در مورد خطرات درگیر شده در یک جریان فساد مالی آگاه کرد و به آن ها اطلاع داد که فساد مالی در این پروژه به مقامات بالاتر گزارش می‌شود و با افراد در گیر در آن از طریق قانونی برخورد خواهد شد. بنابراین PACS در دستورالعمل خود به موارد زیر اشاره کرده است:

- تشریح قوانین ضد فساد مالی برای تمامی افرادی که در پروژه و دفاتر مختلفت سازمان مشغول به کار هستند و اعلام این مطلب که همکاران دیگر آنها عملکردشان را نظاره می‌کنند و در صوت مشاهده‌ی هرگونه خلافی آن را گزارش می‌دهند. این کار می‌تواند احتمال فساد مالی را درجریان پروژه کمتر کند؛

- برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با فساد مالی برای کارکنان پروژه بر مبنای استانداردهای ارایه شده در دستورالعمل مبازه با فساد مالی؛

 - تدوین سیاستی در مورد هدایای دریافت شده توسط افراد فعال در پروژه و موظف کردن کارکنان برای ثبت تمامی هدایا یا مزایای دریافت یا پرداخت شده به آنها.

مشارکت بنیان گذار

فساد مالی می‌تواند هزینه ی اجرای پروژه را افزایش دهد؛ به علاوه در صورتی که بنیان گذار پروژه فعالانه بر چگونگی استفاده از منابع مالی در جریان پروژه نظارت داشته باشد، احتمال فساد مالی در این جریان کمتر می‌شود؛ بنابراین PACS در بخشی از گزارش مبارزه با فساد مالی خود بنیان‌گذار را موظف کرده است تا نقش فعالی در پروژه داشته باشد.

بر مبنای اطلاعات ارایه شده توسط PACS باید چگونگی تامین مالی و چگونگی تخصیص منابع مالی پروژه در وب سایت پروژه قرار گیرد. به این طریق هر گونه تخلفی به طور کامل مشخص می‌شود و می‌توان با آن مبارزه کرد. مقاومت یا مخالفت بنیان گذار برای انتشار توافق‌های تامین مالی پروژه نیز باید به اطلاع عموم برسد. ارزیاب مستقل وظیفه دارد به طور مرتب گزارش‌هایی در مورد عملکرد خود در اختیار بنیان گذار پروژه قرار دهد و هر گونه احتمال فساد را به اطلاع بنیان گذار برساند. دراین شرایط بنیان گذار می‌تواند گام های موثری برای جلوگیری از ایجاد فساد مالی یا مقابله با آن بردارد..

اجرای برنامه

برای همکاری در اجرای مقیاس های پروژه‌ی ضد فساد مالی، PACS اعلام کرده است که هریک از شرکت کنندگان در پروژه موظف هستند، مدیری را معرفی کنند که مسوولیت اجرای برنامه بر مبنای تعهدات مبارزه با فساد مالی را داشته باشد. این مدیر می‌تواند این مسوولیت را با دیگر فعالیت های سازمانش همراه کند و آن را در کنار دیگر وظایف انجام دهد. بر مبنای مفاد موجود در PACS، هر یک از شرکت کنندگان در پروژه موظف هستند تا گام‌های مشخصی در راستای اهداف و محدودیت‌های سازمانی خود برای جلوگیری از ایجاد فساد اقتصادی بردارند.

گزارش تخلفات

به منظور کاهش یا ازبین بردن احتمال وقوع فساد مالی در جریان پروژه افراد باید بدانند که هرگونه تخلفی گزارش می‌شود و در وب سایت پروژه در معرض دید همگان قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید سیستم های کارآمد و درستی برای گزارش فساد اقتصادی در پروژه تدوین و اجرا شود.

-گزارش دادن توسط مردم: جزییات فساد مالی که توسط ارزیاب مستقل کشف شده است در وب سایت پروژه قرار می‌گیرد و تمامی مردم می‌توانند در جریان این فساد قرار گیرند. آنها می‌توانند هر فعالیت مشکوکی را که اطلاعات آن در وب سایت قرار گرفته است، به ارزیاب مستقل گزارش دهند تا اگر موضوعی مورد بی توجهی قرار گرفته است، به سرعت رسیدگی شود.

-گزارش دادن توسط کارکنان شرکت: علاوه بر گزارش فساد مالی به ارزیاب مستقل هر سازمان باید یک سیستم داخلی برای گزارش فساد مالی راه اندازی کند و تمامی کارکنان شرکت هرگونه تخلفی را گزارش دهند.

-گزارش توسط ارزیاب مستقل: ارزیاب مستقل موظف است تا هر گونه فساد مالی یا عملکرد مشکوک به فساد را به مالک پروژه‌ی بنیان گذار و دیگر شرکت کنندگان در پروژه اطلاع دهد. وی موظف است این گزارش را در اختیار دیگر اتحادیه‌های حرفه‌ای مبارزه با فساد و مقامات قانونی نیز قرار دهد.

-اجرا کردن تنبیهات؛ برای اینکه با فساد مالی در جریان پروژه مبارزه شود، باید تنبیهاتی نیز مورد استفاده قرار گیرد و افراد فعال در پروژه بدانند که در صورت همکاری در فعالیت مرتبط با فساد مشمول این قانون قرار می گیرند.

-ارزیاب مستقل فساد مالی را به مقامات قانونی گزارش می‌دهد و آن ها افراد خلافکار را بر مبنای درجه‌ی خلاف شان تنبیه می کنند. برخی مجبوربه پرداخت غرامت می‌شوند و برخی موظف هستند مدت زمانی را در زندان بگذرانند. ارزیاب مستقل فساد مالی را به بازیگران اصلی پروژه گزارش می‌دهد؛ بنابراین باید راهکارهای برطرف کردن آثار این فساد توسط روش‌های مختلف مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی استفاده شود و این راهکارها بر مبنای توافق های ضد فساد مالی باشد، توافق‌های ضد فساد مالی در رده های مختلف کاری و بر مبنای آسیب‌های وارده به پروژه است و می‌تواند فرد شرکت کننده را مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین کند.

لذا سازمان‌ها موظف هستند تا فعالیت های انظباطی خاصی را برای کارکنان خود که در فساد مالی دخیل بوده اند، انجام دهند و از این طریق آنها را متوجه اشتباه شان بکنند، تمامی اعضای پروژه باید آگاه شوند که در معرض قرار گرفتن در جریان یک فساد مالی هستند و اگر این اتفاق بیفتد، باید تاوان سنگینی بپردازند.

سیستم‌های ضد فساد مالی صنفی

شرکت ها موظف هستند تا سیستم های ضد فساد مالی صنفی بسار کارآمدی را تدوین و اجرا کنند که بتواند از فعالیت اقتصادی آن ها در هر نقطه از یک کشور یا دنیا در برابر خطرات مختلف فساد حمایت کند.

کد اجرایی سیستم ضد فساد مالی صنفی و برنامه‌های مدیریتی

یک شرکت موظف است کد اجرایی ضد فساد مالی و برنامه‌ی مدیریتی مدون در داخل مجموعه خود داشته باشد که بر مبنای آن ها شرکت را به اجرای سیاست های خاص ضد فساد مالی متعهد کند. برای همکاری در این پروسه، سازمان بین المللی شفافیت گزارشی با عنوان «اصول تجاری برای مقابله با رشوه خواری» منتشر کرده است.

کدهای اجرایی سیستم ضد فساد مالی صنفی باید موارد زیر را در بر بگیرد:

- تمامی کارمندان و روسای شرکت را از مشارکت در فعالیت‌های فساد مالی منع کند؛

- سیاست‌های شرکت را در مورد هدایای دریافت شده و چگونگی برخورد با افرادی را که متعلق به پروژه نیستند، ولی به دلایل مختلف کوتاهی با پروژه همکاری می‌کنند کاملا مشخص کند؛

- سیاست‌های شرکت را در مورد چگونگی پرداخت‌ها برای پروژه و تامین تجهیزات پروژه و نحوه‌ی تخصیص بودجه در بخش های مختلف مشخص کند؛

- شرکت را متعهد کند که تمامی گام های معقول را برای مبارزه با فساد مالی توسط شرکت‌های زیر مجموعه یا نمایندگان شرکت، پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات پروژه یا حتی شرکای کنسرسیومی و غیره بردارد. هدف اصلی برنامه‌ی ضد فساد مالی مدیریتی این است که کد به طور کامل اجرا می‌شود و تمامی مسایل ضروری در این کد لحاظ شده است؛ بنابراین برنامه‌ی مدیریتی مورد بحث در این بخش موارد زیر را در بر می‌گیرد:

- برمبنای این برنامه مدیر ارشد شرکت مسوولیت دارد تا مدیریت برنامه را بر عهده بگیرد؛

- مدیر باید اطمینان یابد که تمامی کارکنان شرکت آموزش‌های مناسب برای تکمیل این برنامه و مبارزه با فساد مالی را دریافت کرده‌اند. دستورالعمل ضد فساد مالی TI می‌تواند به این منظور مورد استفاده قرار گیرد؛

- در این برنامه‌ی مدیریتی باید اطمینان حاصل شود که کد ضد فساد مالی در تمامی معاملات شرکت و اعضای آن و شرکت‌های زیر مجموعه به کار گرفته می‌شود؛

- این برنامه باید موضوعی برای کنترل‌های داخلی سازمان‌ها باشد و نظارت بر عملکرد اعضا و برنامه های شرکت بر مبنای آن انجام شود؛

- این برنامه باید به طور منظم و در بازه‌های زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی که یک فساد مالی شناسایی شد وجود کد و برنامه‌ی مدیریتی به عنوان یک عامل دفاعی باشد و سازمان یا شرکت را از قرار گرفتن در مضان اتهام و پیگیری‌های قانونی دور کند. برای اینکه کد و برنامه‌ی مدیریتی بتواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد، باید به طور کامل معرفی، مدیریت و اجرا شود.

خط ایمنی قراردادی

شرکت باید اطمینان داشته باشد که مدارک قراردادی مربوط به پروژه‌های ساختمانی خطوط ایمنی زیر را در بر می گیرد. توافق ضد فساد مالی PACS نیز می‌تواند برای این هدف استفاده شود. در زیر بندهایی را که اهمیت دارند؛ می‌بینید:

- قرارداد باید ضمانت های ضد فساد مالی مناسب را در بر داشته باشد و این ضمانت‌ها باید توسط طرف مقابل قرارداد به شرکت داده شود؛

- قرارداد باید به گونه ای تنظیم شود که تمامی وظایف تعریف شده برای شرکت در مبارزه با فساد مالی را به طرف دیگر قرارداد نیز اختصای دهد.به تعبیر بهتر دو طرف قرارداد به طور مساوی مسوول مبارزه با فساد اقتصادی در جریان پروژه هستند؛

- قرارداد باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت فساد مالی توسط یک طرف، طرف دیگر بتواند غرامت دریافت کند؛

- قرارداد باید شامل یک کد مدیریت ادعاها یا مطالبات باشد؛ بر مبنای این کد طرف مدعی باید حصول اطمینان از شفاف بودن و واضح بودن ادعاهای خود گام های لازم را بر دارد. دریافت کننده‌ی ادعا نیز وظیفه دارد تا آن را به عدالت و صداقت کامل بررسی کند. وی باید در زمان مناسب پاسخ خود را به ادعای ارایه شده بدهد؛

- شرکت باید تعهدات مشابهی را به طرف مقابل قرارداد بدهد و تمامی حقوقی که در بالا ذکر شد و برای شرکت وجود دارد برای طرف دیگر نیز وجود داشته باشد.

ارزیابی شرایط

به منظور کاهش خطر مشارکت در فعالیت های فساد مالی یک شرکت موظف است، خطر فساد مالی را که به طور بالقوه در هر فعالیت تجاری یا معامله ای وجود دارد، برآورد کند : این خطرات به قرار زیر هستند:

- فساد مالی بین اعضا و کارکنان شرکت که مسوولیت شرکت در مناقصه یا مدیریت پروژه یا ارایه‌ی تاییدیه پرداخت ها را به عهده دارند؛

- فساد مالی بین گروه ها یی که به طور مستقیم با غیر مستقیم در پروژه شرکت دارند؛ به عنوان مثال نمایندگان شرکت ها؛

- انجام فعالیت اقتصادی در کشورهایی که اقتصادی فاسد دارند می‌تواند خطر فساد اقتصادی در جریان اجرای پروژه را بالا ببرد. بنابراین شرکت موظف است تا با بررسی وضعیت پروژه و پتانسیل فساد در شرکای شرکت یا وضعیت کشوری که قرار است پروژه در آن اجرا شود. خطر فساد اقتصادی را ارزیابی کند. در راستای تحقق این هدف می‌توان از فرم‌های راهنمای ارزیابی اطلاعات افشا شده‌ی آن استفاده کرد.

کد اجرایی افراد / قوانین ضد فساد مالی

تمامی فعالیت های مربوط به فساد مالی توسط افراد انجام می‌شود؛ بنابراین اگر هدف کاهش فساد اقتصادی در جریان پروژه باشد، باید تمامی ابزارهای موجود برای کاهش احتمال فساد اقتصادی در میان افراد در شرکت به کار گرفته شود. شرکت‌ها و موسسات حرفه ای موظف هستند تا کدهای ضد فساد مالی را اجرا کنند و کارکنان شرکت‌ها و افراد فعال در پروژه موظف هستند، بر مبنای این کدها عمل کنند.

شرکت‌ها موظف هستند تا بخش خدمات مشاوره و گزارش دهی عملکرد شرکت را فعال کنند و اطمینان پیدا کنند که تمامی اعضای شرکت دوره‌های آموزشی مبارزه با فساد اقتصادی را گذرانده‌اند. دستورالعمل آموزش TIمجموعه‌ای از قوانین ضد فساد مالی را در خود جای داده است که می تواند برای افراد مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه گیری

ابزارها و مقیاس های ضد فساد مالی نمی تواند تضمین کند که یک پروژه جاده ای بدون هیچ فساد اقتصادی به پایان رسد؛ اما اگر این ابزارها به طور کامل استفاده شود، فرصت فساد را در جریان پروژه کمتر می‌کند و احتمال شناسایی یک جریان فساد اقتصادی را در مراحل اولیه‌ی آن افزایش می‌دهد. برای اینکه مقیاس و ابزارهای ضد فساد مالی کارایی لازم را داشته باشد، باید به طور منظم و برنامه ریزی شده استفاده شود.

به کار گیری مداوم این ابزارها سبب می‌شود تا تمامی شرکت کنندگان در پروژه تحت تاثیر این ابزارها قرار گیرند و احتمال فساد به کمترین میزان ممکن تقلیل یابد. کاهش فساد اقتصادی و استفاده از این ابزارها سبب می‌شود تا جاده‌ها در مکان‌هایی ساخته شود که واقعا به وجود آن نیاز است و منابع مالی به درستی به بخش‌های مختلف تخصیص داده شود. از طرف دیگر، کیفیت جاده‌های ساخته شده بالا باشد و پیمانکاران و تولید کنندگانی که برای تکمیل این پروژه کار می‌کنند، سهمی مساوی در بازار داشته باشند./ معماری نیوز

 لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : پروژه، آزاد راه،تهرا - -

نظر شما در مورد : آسیب‌های جبران ناپذیر فساد مالی در پروژه‌های جاده سازی

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها