مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3604 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 آذر 1391 -ساعت : 22:56

چاپ به اشتراگ گذاشتن

وظایف و اختیارات شورای عالی استانها

مازند شورا: طبق ماده 78 مكرر (2) (الحاقی 6/7/1382)ـ وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از:

مازند شورا: طبق ماده 78 مكرر (2) (الحاقی 6/7/1382)ـ وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از:

1ـ بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یك و ارجاع به مقامات اجرایی ذیربط

2ـ اعلام نارساییها و اشكالات نهادها و سازمانهای اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسؤولین مربوطه و پیگیری آنها.

3ـ بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت.

4ـ تصویب، اصلاح. تتمیم و تفریخ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها

5ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور موظف است یك نسخه از پیش نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی كشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه و بودجه مذكور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور اعلام خواهد كرد.

6ـ تهیه آیین نامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آنها پس از تصویب هیأت وزیران به شوراها

7ـ ( اصلاحی 27/8/1386) - برنامه ریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش از طریق برگزاری دوره‌های كوتاه مدت كاربردی در قالب امكانات موجود كشور با همكاری وزارت كشور و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای اجرایی ذیربط.

 8ـ جلسات عادی شورای عالی استانها هر دو ماه یكبار و حداكثر به مدت سه روز تشكیل می‌گردد. در موارد ضروری شورا می‌تواند جلسا فوق العاده تشكیل دهد.

 9ـ ( الحاقی 27/8/1386) - آئین نامه سازمانی، تشكیلاتی و تعداد و نحوه تشكیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه كلیه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزینه‌های مربوطه و هر گونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. بكارگیری كاركنان و هر گونه پرداختی خارج از این آئین نامه ممنوع می‌باشد.

10ـ ( الحاقی 27/8/1386) - شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهری كه توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداریها می‌باشد طرح لازم جهت واگذاری آن امور به شهرداریها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 11 - ماده 78 مکرر 3 ( با حذف یک عبارت به بند 10 ذیل ماده 78 مکرر 2 طی اصلاحی 27/8/1386 الحاق گردید). ماده 78 مکرر 4 ( تبدیل به ماده 93 اصلاحی 27/8/1386 گردید). ماده 78 مکرر 5 ( تبدیل به ماده 94 اصلاحی 27/8/1386 گردید). ماده 78 مکرر 6 ( تبدیل به ماده 95 اصلاحی 27/8/1386 گردید).لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : قوانین - -

نظر شما در مورد : وظایف و اختیارات شورای عالی استانها

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها