مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3659 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 05 اسفند 1394 -ساعت : 08:29

چاپ به اشتراگ گذاشتن

مسعود تارانتاش، مشاور مدیر کل راه وشهرسازی استان تهران

پلی از خیال تا واقعیت

مازندشورا: در ایران، مانند بسیاری از کشورهای جهان، گاهی مهندسان، متخصصان در سایه­ هستند. آنها در دفاتر خود مطالعه و برنامه‌ریزی می‌کنند؛ در کارگاه‌های ساختمانی و صنعتی طرح و تولید می‌کنند؛ اما کمتر و کمتر در افتتاح و نگهداری وارد می‌شوند...

مازندشورا:دانش در محدوده‌ای از سوژه‌های ذهنی تا ابژه‌های عینی گسترده است.مبانی فکری و تقاضاهایی که در اذهان نوع بشر شکل می‌­گیرد طی فرایندهایی قابلیتتبدیل به آنچه واقع و ملموس است را پیدا می‌کنند. نظر بدون عمل و اعمال بدونپشتوانه فکری هرکدام به نوعی منشا مشکلاتی هستند و نمی‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای آدمیباشند. در این میان مهندسان فصول ارتباط‌ند. مانند پلی از خیال تا واقعیت.تقاضاهای ذهنی، طرح‌واره‌­ها، و محصولات نظری را تبدیل به منابع عینی، واقعیت­‌هاو پروژه‌های ملموس می­‌کنند. مهندسان ساختارهای عملیاتی و عملی از مفاهیمی محتواییو علمی را ایجاد می­‌کنند.

اما در کشور ایران، مانند بسیاری از کشورهای جهان، گاهی مهندسانمتخصصان در سایه­ هستند. آنها در دفاتر خود مطالعه و برنامه‌ریزی می‌کنند؛ درکارگاه‌های ساختمانی و صنعتی طرح و تولید می‌کنند؛ اما کمتر و کمتر در افتتاح ونگهداری وارد می‌شوند. این متخصصان در سایه حقوق صنفی و حرفه‌ای خویش را به اندازهبرخی اصناف دیگر نمی‌شناسند و به دیگران هم اهمیت و مرتبه حرفه خویش را منتقلنکرده‌اند. آنها کارهای روزانه و یادداشت‌های خویش را در سر رسیدهایی می‌نویسند کهطرح روی جلد آن معمولا نشان جامعه مهندسان مشاور ایران و یا سازمان نظام مهندسیساختمان است؛ اما این پیام مهم فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور(فیدیک) را که بهرسم عادت در این سررسیدها چاپ می‌شود را کمتر می خوانند و کمتر می دانند که:

«مهندسانبیشترین سهم را در دستیابی به کیفیت زیست کنونی، که از آن بهره مند هستیم، داشته‌اند. آبپاکیزه و سالم، سیستم آمد و شد کارآمد، مهار شدن مخاطرات سیل و طغیان‌ها، مدیریتپسماندها، ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله، طرح‌های تولید و توزیع نیروی برق ونظایر آنها، همه دستاوردهای مهندسان هستند، اما اغلب در گمنامی واقعی به انجامرسیده‌اند. ما مهندسان – و تنها ما – در این باره مقصریم، زیرا نخواسته ایم و یاغفلت کرده‌ایم که به ازای این فضائل، کسب اعتبار کنیم. این کوتاهی را چگونه بایدجبران کرد؟

گام نخست:باید وظیفۀ خود را به‌خوبی انجام دهیم و آن را با هیجان به دنیا بازگوکنیم . بگذار مردم، دنیایی بدون مهندسی، این عنصر خلاقیت را مجسم کنند، دنیاییبدون پل‌ها، ساختمان‌های بلند، آب پاکیزه و نیروی برق، ارتباطات و ترابری سریع،بدین‌سان، کارهای سترگ ما در چشم‌اندازی شایسته قرار می‌گیرند. در آنموقع، ما باید از افزودن پیشوند «مهندس»به اسم خود، همانطور که برخی از همکاران، در اروپا و آمریکای لاتینعمل می‌کنند، به وضوح نشان دهیم که به حرفه خود مباهات می‌کنیم.

گام دوم:ما باید خواستار آن باشیم که خدمات ما بر مبنای عملکرد، ارج نهادهشوند، و مثل یک کالا مورد خرید و فروش قرار نگیرند. اگر قدر و منزلت حرفه ما با سایرحرفه‌هایعلمی، همانند پزشکی همسنگ نباشد، بهترین مغزهای تعلیم یافته، مهندسی مشاور راانتخاب نخواهند‌کرد.

تامین آینده:بگذار از سایۀ گمنامی به در آییم و سرکردگی چالش‌ها برای رویارویی با دنیایقرن بیست و یکم را به عهده گیریم. ما باید بانگ توانمند دفاع از امر حفظ و کاربردخردمندانه منابع موجود باشیم. بگذار از حرف زدن در بارۀ خود متن درگذریم و باکسانی که می توانند پندار ما را تقویت کنند، ارتباط برقرار کنیم، صدای ما شنیدهنخواهد شد مگر اینکه پا از میان جمعیت تماشاگر بیرون نهیم و به روی صحنه بیاییم.»


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسان - مشاور - بگذار - باشیم - ساختمان‌های - نیروی - گمنامی - کارهای - مهندسی - می‌کنند؛ - ملموس - واقعیت - مانند - منابع - می­‌کنند - تولید -

نظر شما در مورد : پلی از خیال تا واقعیت

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها