مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3687 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 06 اسفند 1394 -ساعت : 08:43

چاپ به اشتراگ گذاشتن

حامد خانجانی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

اخلاق مهندسی و اقدامات حاکمیتی

مازندشورا: کیفیت پایین ساخت‌و‌سازهای شهری که از عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجرایی و قانونی متاثر است، انجام اقدامات اساسی مراجع و نهادهای مسوول در این زمینه را ضروری می‌نماید؛ از این رو وزارت راه‌و‌شهرسازی به‌عنوان دستگاه مسوول در امور مسکن و ساختمان، نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یکی از متولیان تامین کیفیت ساختمان و همچنین چگونگی ارائه خدمات مهندسان این عرصه را به لحاظ قانونی مورد توجه قرار داده و اصلاح مواردی از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مرتبط با شرایط داوطلبی و عضویت در ارکان این سازمان، تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تخلفات و مجازات‌های مربوطه را به تصویب هیات دولت رسانده و تغییر در نظام اداری کنترل ساختمان موضوع مبحث دوم مقررات ملی را در برنامه دارد.

مازندشورا:انجام این تغییرات در مقطع کنونی در صورتی انجام می‌شود که بر اساسماده 42 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس شورای اسلامی، وزارتمسکن‌و‌شهرسازی سابق مکلف بوده است آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را حداکثر 6ماه پس از تصویب، تهیه کرده و طبق ماده 33، مقررات ملی ساختمان را متناسب با تغییرشرایط، هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار دهد؛ در حالی‌که تصویب آیین‌نامه اجراییماده 33 قانون در سال 83 به انجام می‌رسد و بازنگری آن تا به امروز به تاخیر می‌افتد.از این‌رو برنامه وزارت راه‌و‌شهرسازی در اصلاح مقررات فوق برای به‌روزرسانی ضوابطو اِعمال تجربیات حاصله از رویه‌‌های کنونی ضروری به نظر می‌رسد، لیکن اقدام این وزارتخانهدرخصوص تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و الزام مهندسان به رعایت مواردی مانند رجحانمنافع عمومی بر منافع شخصی، رفتار شرافتمندانه با امانتداری و رازداری و تصمیم برتصویب نظام‌نامه‌ای برای تعیین مصادیق رعایت یا نقض این اصول، امری بدیهی است کهباید هرچه بیشتر مورد نقد و نظر کارشناسان قرار گیرد. برای بررسی این اقدام درقانونی کردن اخلاقیات، مروری داریم به مفهوم اخلاق مهندسی و نحوه بهره‌مندی از آندر جوامع توسعه یافته. اخلاق مهندسی از زیرشاخه‌های اخلاق کاربردی است که در دهه‌هایاخیر با هدف پاسخگويى به مجموعه مسائل اخلاقى نوپديد ناشی از پیشرفت‌های علم و فن‌آوریو حل موثر معماها يا همان‏ تعارضات اخلاقى در عرصه زندگى مدرن، شکل گرفته‌ است. بهجهت بازتاب مستقیم رفتارهای غیراخلاقی مهندسی در زندگی روزمره، کیفیت زندگی وآینده مردم، بررسی اینگونه رفتارها از نظر کاربردی حساسیت بسیاری دارد. بروز اینحساسیت‌ها در اوایل دهه 70 میلادی منجر به شکل‌گیری منشورهای اخلاق مهندسی بهمنظور شفافیت‌بخشی به مرزهای اخلاقی حرفه در غرب شد که به‌عنوان راهنمایی برایتصمیم‌گیری مهندسان در دوراهی‌های اخلاقی به‌کار رفته و می‌رود. شناخت ارزش‌هایاخلاقی مرتبط با حرفه، اساسی‌ترین مرحله در حل تعارضات اخلاقی است که از مطالعهمنشورهای اخلاقی برای مهندسان حاصل می‌شود. لیکن به دلیل تفاوت در شعاع تاثیرقانون و اخلاق در اجتماع، از آنرو که قلمرو اخلاق بسیار وسیع و قلمرو حقوق محدود است،منشورهای اخلاقی بار حقوقی نداشته و نقض آنها پیگرد قانونی ندارد، بلکه در شناختحدود و مرزهای اخلاق و بی‌اخلاقی‌ است که مورد مراجعه قرار می‌گیرند. از اینرواقدام وزارت راه‌و‌شهرسازی در تنظیم این موارد گرچه راهنمای ارزشمندی در اتخاذتصمیمات صحیح ازسوی مهندسان است لیکن تبدیل کردن آنها به مواد قانونی، در صورتی کهزمینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن فراهم نیست، مشکلات متعدد دیگری از جمله دشواریسنجش و تشکیل پرونده‌های بی‌شمار شکایت را به همراه دارد. آنچه در تدوین قوانینمورد توجه دولت‌هاست، ضمن انتظام امور و تامین انتفاع اکثریت، سازگاری مواد قانونیبا اخلاقیات است؛ نه آنکه حوزه نفوذ قانون را برابر حوزه نفوذ اخلاق گرفته و قواعداخلاقی را که تکیه بر وجدان افراد دارد، بخواهند با عوامل بیرونی ضمانت بگیرند. چنانچهدر علوم تربیتی مطرح است که کودکان از رفتار والدین خود می‌آموزند و نه از کلام ودستوراتشان، در اخلاق اجتماعی هم می‌توان این مساله را به رابطه مردم و دولت‌هانسبت داد. از این رو در ترویج و اشاعه اخلاق مهندسی، نقش و تاثیر مراجع دولتی راضمن فراهم‌آوری تسهیلات و حذف زمینه‌های بی‌اخلاقی، در آگاهی‌بخشی و آموزش اصولاخلاق حرفه‌ای باید دانست؛ در ایجاد زمینه‌های مساعد و جلب توجه مهندسان به اینموضوع که عامل اخلاق در کنار سایر عوامل همچون دانش و تجربه موجب پیشرفت و توسعهدر حرفه ایشان می‌شود، در فراهم‌آوری تسهیلات و تاکید به این مساله که رعایت اخلاقحرفه‌ای، افزایش درآمد، سودآوري، بهبود مزیت رقابتي و موفقیت حرفه‌ای ایشان را به همراهدارد.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : اخلاق - مهندسی - مهندسان - اخلاقی - قانون - حرفه‌ای - ساختمان - رعایت - مرزهای - منشورهای - تعارضات - زندگی - قانونی - فراهم‌آوری - تسهیلات - زمینه‌های - مساله - عوامل - اخلاقى - اجتماعی - قلمرو - رفتار - مقررات - بازنگری - تصویب - صورتی - کنونی - می‌رسد - وزارت - بررسی - اخلاقیات - تدوین - اقدام - راه‌و‌شهرسازی - کاربردی -

نظر شما در مورد : اخلاق مهندسی و اقدامات حاکمیتی

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها