مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3698 -تاریخ انتشار : سه شنبه 11 اسفند 1394 -ساعت : 08:34

چاپ به اشتراگ گذاشتن

گردش مالی ساخت‌و‌ساز بخش خصوصی ۱۰ برابر پروژه‌های عمرانی دولت

مازندشورا: رئیس کمیسیون تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر چاره‌اندیشی برای کسب درآمد غیرمجاز شهرداری از فروش تراکم غیرمجاز گفت: نظام مهندسی با حداقل پولی که از مالکان می‌گیرد توانست چرخه بزرگ ساخت و ساز کشور را اداره کند.

مازندشورا:محمدرضا رئیسیدرباره نقطه‌نظرات خود راجع به پیش‌نویس آیین‌نامه نظام اداری کنترل مقررات ملیساختمان گفت: سال ۷۴ تا ۹۴ پتانسیل بزرگی در جامعه مهندسی بوجود آمد و آن همنظامات مهندسی بود که دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی قانون مربوط به آن را تدوینکرد و در مجلس مصوب شد. امروز نیز ما مهندسان با این تفکر که باید این نظامپیشرفته‌تر شود به موضوع نگاه می‌کنیم.

رئیس کمیسیون تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره بهاینکه در حال حاضر نظام‌های مهندسی ۲۰ ساله و بالغ شده‌اند افزود: به نظر می‌رسددر متن پیش‌نویس مبحث دوم که به آیین‌نامه نظامات اداری تغییر نام داده نگاه بهاین نیست که نظامات به بلوغ رسیده‌اند. بلکه نگاه این است که این موجودی که بوجودآمده هنوز کامل نشده و نیاز دارد تا مورد حمایت قرار بگیرد. در عین‌حال بر اساسقانونِ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قرار بود این بازنگری در مدت ۱۰ سال انجام شوددر حالیکه پس از ۲۰ سال انجام می‌گیرد.

رئیس سابق سازمان نظام‌مهندسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: در حالحاضر در نظام مهندسی موجود، مشکلات عمده‌ای داریم و مشکلات موجود زمینه‌ساز تغییرقانون و پیش‌نویس کنونی شده است که با دیدگاهی که در دولت جدید در وزارت راه وشهرسازی بوجود آمده است امید است تا بخش عمده‌ای از مشکلات کاهش یابد.

عضو ارشد نظام مهندسی ساختمان کشور انتقاداتی نیز نسبت به پیش‌نویسموجود داشت که در این‌باره گفت: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان با بیش از ۳۰۰ هزارنفر عضو یکی از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است که دارای تجربه‌ای ۲۰ سالهدر بخش نظارت است. به همین‌خاطر و به دلیل تجربه‌ای که این سازمان در بخش نظارتدارد به نظرم نباید نظارت را به شهرداری‌ها سپرد. در حالیکه به نظر می‌رسد در اینپیش‌نویس، تجربه ۲۰ ساله قرار است به شهرداری‌ها واگذار شود.

رئیسی تاکید کرد: بنده به عنوان مهندس این مملکت که ۴۰ سال در بخشمهندسی دارای سابقه هستم سپردن نظارت بر ساخت و ساز را به شهرداری با سابقه‌ای کههم اکنون دارد قبول ندارم. همچنین مهمترین چالشی که هم اکنون وجود دارد این است کهشهرداری‌ها در شهرهای مختلف از جمله کلانشهرها درآمد خود را از فروش تراکم غیرمجازکسب می‌کنند و این بزرگترین چالشی است که باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

مدیر عامل شرکت مسکن و عمران آستان قدس رضوی در ادامه گفت: شهرداریآنقدر در مسائل شهری خود گرفتاری دارد که سپردن امر نظارت بر ساختمان به شهرداری‌هانمی‌تواند به حل مشکل بینجامد. اگر قرار بود شهرداری‌ها بر ساخت و ساز شهری نظارتصحیحی داشته باشند در حال حاضر این همه ساختمان بدون مجوز، ساختما‌های بلندتر ازطرح‌های جامع شهری و تفصیلی در کلانشهرهای ما به وجود نمی‌آمد.

رئیسی تاکید کرد: از آنجاییکه شهرداری‌ها علاقمندند بخشی از درآمد خودرا از طریق ایجاد خلاف از مالکان بگیرند نباید از چنین سازمانی نظارت صحیح راانتظار داشت.

رئیس کمیسیون تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره بهاینکه عملکرد ۱۰ ساله اخیر شهرداری، عملکرد خوبی نبوده گفت: در اکثر شهرهای کشوربین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد شهرداری‌ها از روش‌های خلاف قانون است و به نوعی شهرداری‌هاخود تشویق به خلاف می‌کنند. همچنین نظام مهندسی در ۲۰ سال گذشته پتانسیل بالایی ازنظر تجمع مهندسان، حضور، راهبری، مدیریت بر سیستم ارجاع کار، مدیریت بر سیستمخواسته‌های مهندسان کسب کرده است. اینکه بخواهیم صرفا به این دلیل که پول واردنظام مهندسی شده نظارت را از این سازمان بگیریم و به شهرداری تفویض کنیم اشتباهاست. باید راهکاری برای رفع انحرافات پیدا کنیم.

رئیسی افزود: سازمان نظام مهندسی با حداقل پولی که از مالکان می‌گیردتوانست چرخه بزرگ ساخت و ساز کشور را اداره کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه در سال پایانی دولت دهم هزینه پروژه‌هایعمرانی دولتی ۱۷ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه بخش خصوصی در بخش نظام مهندسی۱۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۰ برابر دولت در امر ساخت و ساز سرمایه گذاری کردتاکید کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان با حداقل رقم توانست ساخت و ساز را ادارهکند.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - ساختمان - نظارت - شهرداری‌ها - ساخت و ساز - اشاره - حالیکه - درآمد - عمران - شهرداری - رئیسی - مشکلات - پیش‌نویس - مهندسان - همچنین - شهرهای - چالشی - اکنون - سپردن - اداری - تاکید - آیین‌نامه - مالکان - میلیارد - تومان - برابر - حداقل - اینکه - عملکرد - مدیریت - مقررات - نباید - افزود - نظامات - بوجود - بهاینکه - شهرسازی - تخصصی - قانون - نظام‌مهندسی - ادامه - دارای - تجربه‌ای - پتانسیل - وزارت - عمده‌ای - موجود - خصوصی - کمیسیون -

نظر شما در مورد : گردش مالی ساخت‌و‌ساز بخش خصوصی ۱۰ برابر پروژه‌های عمرانی دولت

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها