مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3708 -تاریخ انتشار : شنبه 15 اسفند 1394 -ساعت : 13:49

چاپ به اشتراگ گذاشتن

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان

دغدغه استان اشتغال و جذب سرمایه گذاراست

مازندشورا: هم اکنون دغدغه استان گلستان، اشتغال و جذب سرمایه گذار است که برای رسیدن به این امرباید زیر ساخت ها را ایجاد کرد.

مازندشورا:به گزارش صما، به نقل ازروابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان سید مجتبی موسوی بااشاره به آمار زیاد بیکاری در حوزه فارغ التحصیلان مهندسی گفت: در گذشته سازماننظام مهندسی در بحث تعاملات استانی خیلی آسیب دید؛ ولی در حال حاضر در بهترینشرایط تعامل استانی هستیم. سازمان یک دستگاه حاکمیتی است و تلاش کرده در جهت سیاستهای استان حرکت کند.

موسوی با اشاره به عملکرد کاری خود در سازمان اظهار داشت: توجه بهاینکه انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی در سراسر کشور برگزار می شود؛ سال 94درگلستان نیز انتخابات برگزار و اعضای سازمان که8314 نفر هستند؛ اعضای هئیت مدیره راانتخاب کردند و با توجه به اینکه هیئت رییسه اداره کننده سازمان است،بنا به اعتماددر حال حاضر به عنوان مسئول در خدمت سازمان هستم.

موسوی با اشاره به اینکه در چند سال گذشته صنعت ساختمان شاهد یک رکودو کاهش سرمایه گذاری بود افزود: متاسفانه در بین استانهای شمالی ،استان گلستانسرآمد رکود بود.

وی ادامه داد: با توجه بهاینکه در حوزه صنعت یعنی بخش خصوصی خیلی رکود داشت؛مسلما رکود مشکلاتی را هم بههمراه دارد. و در دو سال گذشته 1393 و 1394 جامعه مهندسی با این مشکلات دسته وپنجه نرم می کند.

موسوی با بیان اینکه تلاش داریمقانون گرایی و خرد گرایی در دستور کار سازمان باشد،تصریح کرد:در سه سال گذشتهاتفاقاتی در حوزه نظام مهندسی افتاد که همراه با حاشیه بود،که بخشی از آن متاثر ازرکودی که در حوزه بخش خصوصی ساختمان ،و بخشی هم عدم مدیریت هیئت مدیره بود.

موسوی خاطر نشان کرد:یک سری وظایف و تکالیف قانونی است،که بر عهدههیئت مدیره ای که حضور دارد است و باید انجام دهد .تصورم این است که بخشزیادی از آن را ما تا اینجا توانستیم انجام دهیم، یکی همین (جشن های روز مهندسیبود) که جزء تکالیف ماست و دیگری کار مردم است و سرمایه گذاران و ارباب رجوعی کهبه سازمان معرفی و مراجعه می کنند، توقع به جا هم هست و کارشان به بهترین شکل وبهترین نحو و با سرعت انجام می شود و (همچنین امور مربوط به) خود اعضای نظاممهندسی است که ما در این حوزه ها هم خیلی خوب کار کردیم و تلاش کردیم که یک رضایتمندی را ایجاد کنیم.

یادآور شد:چون سازمان به تنهایی خودش قادر نیست که همه ی موارد قانوننظام مهندسی را (اجرا کند)، باید یک سری ارکان، اجزا و عناصر در کنار هم قراربگیرد. (به عبارتی) حوزه ی معاونت عمرانی، حوزه ی اداره کل را و شهر سازی، شهرداریهای استان، استاندارد و فنی - حرفه ای، این مجوعه باید کنار هم قرار بگیرند تابتواند با هدایت و لیدری سازمان نظام مهندسی که متولی ارائه ی خدمات مهندسی است،اجرای صحیح قانون و مقررات را داشته باشد. من تصورم این است که در این زمینه همقدم هایی را برداشته ایم. وی در پاسخ به این سئوال که سازمان نظام مهندسی به نوعیحاکمیتی است . این در سیستم نظارتی که باید بخشی از نظارتتان مستلزم استقلال ازسیستم حاکمیت می تواند باشد اشکالی ایجاد نمی کند؟خاطر نشان کرد: سازماننظام مهندسی مطابق قانون ارائه ی خدمات می دهد. تمام ابلاغیه ها، دستورالعمل ها، قوانینو آیین نامه ها، توسط هیئت دولت تنظیم می شود. ما در این مسیر باید حرکتکنیم. قانون هم سازمان نظام مهندسی را یک سازمان غیر انتفاعی تعریف کرده، متولی ونظارت عالی بر چنین نوع فعالیت هایی که سازمان دارد، راه و شهرسازی یعنی همان دولتاست.

وی اظهار کرد:قرار نیست ما خارج از چهار چوب قانون کار کنیم ،اینقانون هم قانونی است که مجلس تعیین کرد و آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارتخانه است و ما هم قرار است در این چارچوب حرکت کنیم. من تصور نمیکنم که خیلیمغایرتی (با استقلال ما) داشته باشد و در گذشته هم همین بوده که این دستگاه ها درحوزه ی اختیارات خودشان ورود کرده اند. هیچ وقت نشده که بخواهند ورودشان خارج ازآن چارچوب باشد که به روند فعالیت های سازمان و خدماتی که سازمان دارد خدشه واردشود. همراهی و همسویی این مجموعه که می تواند منافع استانی و حتی کشور باشدقطعا لازم و ملزم هم اند و چیز جدایی نیست.

موسوی یادآور شد:ماده ی 4 قانون نظام مهندسی یک سری قانون است کهمراجع، وزارتخانه ها و سازمانها را برایشان تکلیف تعیین کرده است. این فرایند میخواهد منجر شود به یک ساخت و ساز منطبق با مقررات ساختمان ایران.و بالا بردن کیفیتساختمانها، البته جزو سرمایه ملی است و قرار است به نسل های بعدی هم منتقل شود،یعنی هم سرمایه ی ملی و هم سر مایه ی بین نسلی است. وی ادامه داد:طبق قانون تمامافراد حقیقی و حقوقی که قرار است در پروسه ی احداث یک ساختمان بخواهند فعالیت حرفهای کنند باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند.کارگران نیز اگر در این حوزه خوب عملنکنند هرچند مهندس، مهندس خوب و آموزش دیده ای باشد و صلاحیت حرفه ای داشته باشد،منتها نیروی فنی کارآمد نداشته باشد، بدانید که آن کار خوب پیش نمی رود. وی بااشاره به این مطلب که در خیلی از ساخت و سازها از مصالح ساختمانی با کیفیت استفادنمیشود، تصریح کرد: در این زمینه تلاشهای زیادی صورت گرفته تا مهندسین مابتوانند شرایطی را فراهم کنند که مصالح و کالاهای استانداردی برای صنعت ساختماناستفاده شود و این لازمه ی اش این است که موسسه استاندارد هم پای کار بیاید. مامتولی این امر نیستیم ،احتیاج به ازمایشگاه دارد که کنترل لازم صورت بگیرد،و دولتهم باید خودش پای کار باشد. موسوی یادآور شد: در این زمینه واحدی داریم به نامواحد کنترل کیفیت مصالح، تفاهم نامه ای هم تنظیم کردیم ولی هنوز آن چیزی که بایدعملی شود نشده است. وی افزود:برای ضرورت حفظ بافت تاریخی یک تفاهم نامه ای هم بااداره ی کل میراث فرهنگی منعقد شده که بتوانیم خدمات خوبی در این راستاداشته باشیم. موسوی با اشاره به اینکه سهم مسکن مهر در تولید مسکن کشور کمتر از 5درصد است، تصریح کرد: یعنی با این طرح از هر 100 متقاضی مسکن در کشور، فقط 5 نفرصاحب مسکن شده اند. وی با عنوان اینکه پروژه مسکن مهر، خیلی کارآمد نبود تاکیدکرد: باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و این طرح ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.همانطور که این اقدام در کشورهای دیگر، جواب داده است و در حال حاضر کیفیت کارانبوه سازان بهتر از مجموعه مسکن مهر است. رییس سازمان نظام مهندسی استان گلستانخاطر نشان کرد: دولت باید ابزارهای کنترلی، نظارتی و بازرسی را تامین و با کسی کهتخلف می کند، برخورد قاطعانه داشته باشد. چرا که جان انسان ها در خطر است.ویادامه داد: اگر پزشکی که به اتاق عمل می رود اشتباه کند، با اشتباهش جان یک نفر بهخطر می افتد، ولی اگر یک ساختمان به صورت غیر مهندسی ساخته شود، می تواند جمعیتیرا از بین ببرد. لذا باید ساختمان های باقی مانده را بر اساس استاندارد های روزبسازیم. موسوی در خصوص کارکرد نیروهای جدیدی که وارد مجموعه نظام مهندسی می شونداظهار کرد: طبق قانون، وظیفه نظام مهندسی تولید اشتغال نیست و متولیان اشتغالافراد دیگری هستند. اگر میان مجموعه های راه و شهرسازی، شهرداری ها، استاندارد،فنی و حرفه ای و ... یک تعامل شکل بگیرد و این هماهنگی ایجاد شود، در کنارش برایما زمینه فراهم شود تا از همه ظرفیت های قانونی مان استفاده کنیم.

وی ادامه داد:باید به ما اعتماد کنند در عین حالی که ما خودمان همباید مشکلات خودمان را مرتفع کنیم. باید آموزش های لازم را ببینیم و اخلاق حرفه ایو اخلاق مهندسی را یاد بگیریم و رعایت کنیم. مجموعه تکالیفی که قانون برایمان مشخصکرده. خودمان را تقویت کنیم و به ما اجازه دهند در حوزه ی خودمان فعالیتکنیم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضرتنها 15درصد از ساختمان های استان گلستانرا نظام مهندسی میسازد،یادآور شد: 85 درصد باقیمانده را افراد دیگر، اعم ازپزشکان، وکلا و ... می سازند. اعتقاد داریم اگراین اتفاق در استان ما بیفتد، خیلیاز مهندسان ما می توانند به صورت مستقیم وغیر مستقیم با تخصصی که دارند در حوزهخود کار کنند. مطمئن باشید ما چیزی به نام مهندس بیکار نداریم.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - قانون - موسوی - ساختمان - استان - اینکه - مجموعه - سرمایه - یادآور - خصوصی - زمینه - مدیره - خودمان - استاندارد - اشاره - گذشته - مهندس - کیفیت - ادامه - تصریح - قانونی - خدمات - کردیم - ایجاد - فعالیت - سرمایه گذار - مصالح - اعضای - تواند - استانی - آموزش - صلاحیت - وزارتخانه - چارچوب - بخواهند - اشتغال - کارآمد - فراهم - گلستان - اخلاق - مستقیم - ساخت و ساز - اعتماد - تولید - کنترل - بگیرد - داریم - تفاهم - تعیین - نظارتی - افزود - تعامل - مشکلات - گرایی - عنوان - اداره - بهاینکه - انتخابات - برگزار - دستگاه - تکالیف - تصورم - اظهار - استقلال - دستورالعمل - تنظیم - بااشاره - مقررات - دیگری - سازماننظام - متولی - ارائه - شهرسازی -

نظر شما در مورد : دغدغه استان اشتغال و جذب سرمایه گذاراست

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها