مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3718 -تاریخ انتشار : شنبه 22 اسفند 1394 -ساعت : 12:40

چاپ به اشتراگ گذاشتن

مسعود مصفا، عضو هیات رئیسه نظام مهندسی هرمزگان

اخلاق حرفه‌اي؛ سرمايه اجتماعي مهندسان

مازندشورا: حركت هر جامعه به سوي توسعه و پيشرفت نيازمند به مولفه‌هايي براي پايدار سازي اين روند و حركت پيوسته به سوي مطلوب‌ها است و شكي وجود ندارد كه پيشاني اصلي توسعه مندي يك جامعه را نيروي انساني توانمند، متعهد، خلاق و حرفه‌اي تشكيل مي‌دهد كه بار اصلي حركت به سوي پيشرفت را بر دوش مي كشد.

مازندشورا:مهندسان در كانونحركت جمعي به سوي توسعه قرار دارند و اين جايگاه خطير مجموعه‌اي از الزامات متعددرا بر دوش آنها قرار داده است كه برخي از آن‌ها در چارچوب مجموعه‌اي از قوانين ودستورالعمل‌ها تدوين و به عنوان سرلوحه اجرايي كار مورد توجه قرار گرفته است.

روي ديگر الزامات جامعه مهندسي، الزاماتاخلاقي و حرفه‌اي است.

ايفاي نقش مطلوب در روند توسعه و آبادانيكشور بيش از آنچه كه از دل آئين نامه‌ها و قوانين و بخشنامه‌ها بيرون آيد، ازضميري آگاه، خلاق و متعهد بر مي آيد كه به الزامات اخلاقي در مسير انجام صحيح يكپروژه در هر شكل و ابعادي پاي بند بوده و تلاش حداكثري خود را براي انجام مناسبوظايف مهندسي به كار گيرد.

اخلاق حرفه‌اي مهندسي و شئون حاكم بر آن،سرمايه اجتماعي اين قشر پرتلاش بشمار مي‌رود كه آبروي و اعتبار حرفه‌اي اين قشر درجامعه نيز از آن ناشي مي‌شود. بديهي است كه اگر تك تك عناصر اين جامعه به اصولاخلاقي و شئونات حرفه‌اي اين حوزه پاي بند باشند، نه تنها منابع ملي مورد صيانتقرار مي گيرد و بلكه يك فرآيند اصلاحي در جامعه نيز رخ خواهد داد.

بواقع رعايت اخلاق حرفه‌اي مهندسي يكخودمراقبتي و ارجاع به وجدان صالح فردي در ميان همه اعضاي جامعه مهندسان بشمار مي‌رودكه منطبق بر اصول اساسي انساني، شرعي و عرفي نيز هست.

حسن نيت در برابر كارفرما و رعايت قانون ومقررات جاري در بخش عمراني كشور و تاكيد بر اجراي آيين نامه‌ها و استانداردهايمهندسي، آگاهي بخشي به كارفرما در قبال زواياي پيدا و پنهان اجراي يك پروژه، تلاشبراي حفظ كيفيت مناسب در فرآيند ساخت و ساز، مسئوليت پذيري در قبال اظهار نظرهايمهندسي، امانتداري در حين اجراي پروژه با هر ابعاد و اندازه‌اي و جلوگيري از واردآمدن خسارت به منافع عمومي كشور در قبال انجام يك پروژه از جمله پايه‌هاي رعايتاخلاق حرفه‌اي مهندسي در كشورمان است كه توجه همه جانبه و هوشيارانه به آن‌ها سبببهبود روند اجراي پروژه‌ها و ارتقاي كيفيت ساخت مي‌شود و از هدر رفت منابع ملي نيزجلوگيري مي‌كند.

رقابت شرافت‌مندانه، ايفاي حقوق مالكيتمعنوي در حين انجام و اجرا، احترام به آبروي حرفه‌اي همكاران در صنوف و رشته‌هايمتعدد و پرهيز از بده بستان‌هاي مالي و ... براي بدست گرفتن يك پروژه و ... نيزديگر الزامات اخلاقي در حوزه فعاليت مهندسان كشورمان است كه در قالب اخلاق حرفه‌ايمهندسي از آن ياد مي‌شود.

به نظر مي‌رسد با افق روشني كه از روندشتابان توسعه و آباداني در كشورمان نمايان است، احترام به اصول اخلاقي در فرآيندتوسعه مي‌تواند نگراني‌ها از بابت شكل گيري توسعه نامتوازن را رفع و پيشرفت و حركترو به جلو در جامعه را به سامان تر از قبل كند.

تحقق اين مهم در گرو مشاركت فعالانه همهمهندسان پرتلاش كشورمان است.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : حرفه‌اي - جامعه - مهندسي - پروژه - الزامات - اخلاق - اجراي - كشورمان - توسعه - مهندسان - اخلاقي - مي‌شود - فرآيند - منابع - رعايت - كارفرما - كيفيت - احترام - نامه‌ها - مجموعه‌اي - اجتماعي - سرمايه - آن‌ها - قوانين - بشمار - پرتلاش - ايفاي - آبروي -

نظر شما در مورد : اخلاق حرفه‌اي؛ سرمايه اجتماعي مهندسان

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها