مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3731 -تاریخ انتشار : شنبه 21 فروردین 1395 -ساعت : 10:29

چاپ به اشتراگ گذاشتن

حامد خانجانی، عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

اقدام وزارتی و بهبود شرایط ساخت

مازندشورا: شهرداری تهران در تاریخ 9/ 1/ 95 تفاهم‌نامه سال 92 با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که در راستای اجرای ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1383 هیات وزیران، مبنی بر «معرفی مهندسان ناظر بر نحوه اجرای ساخت‌و‌سازهای شهری توسط سازمان نظام مهندسی به‌منظور ایفای نقش حاکمیتی این سازمان در تامین ایمنی، بهداشت، استحکام و بهره‌دهی مناسب ساختمان‌ها» است و به مدت 9 سال مغفول مانده بود به صورت یک‌جانبه لغو و اقدام به قبول مهندسان ناظر معرفی شده توسط سازندگان، مشابه روال تا پیش از سال 92 کرد.

مازندشورا:این اقدام گرچه با توجیه کاهش زمان صدور پروانه‌های نوسازی ساختمان کهیکی از مطالبات بحق متقاضیان این مجوزها هستند صورت پذیرفت، لیکن به‌دلیل تخلف محرزاز مواد قانونی، اعتراض معاونت مسکن‌و‌ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظاممهندسی ساختمان تهران و شورای اسلامی شهر تهران را به همراه داشت. اگرچه آیین‌نامهاجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و ویرایش سال 84 مبحث دوم مقررات ملی ساختمانمربوط به نظامات اداری ساخت‌و‌ساز همواره با نقدهای فراوان از زمان ابلاغ همراهبوده و تمام ادوار هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی تهران را چه در اهتمام به اجرا وایجاد تفاهم با شهرداری (سال‌های 92 تا 94) و چه در عدم اجرا تا پیش از سال 92 با چالش‌هایفراوان مواجه کرده و در هر دو حالت، موجبات نارضایتی بخشی از ذی‌نفعان کلیدی، اعضایسازمان نظام مهندسی در عدم اجرا و متقاضیان نوسازی در اجرای ماده مذکور را فراهمآورده، لیکن با روی کار آمدن دولت یازدهم و تعیین ترکیب جدید مسوولان وزارت راه‌وشهرسازیو اهتمام این وزارتخانه در اصلاح نظام‌نامه کنترل مقررات ملی ساختمان که در مرحله پیش‌نویسو انتظار تصویب هیات‌دولت جهت ابلاغ به سازمان‌های مربوطه از جمله شهرداریقراردارد، بخش بزرگی از مشکلات برشمرده با تامین انتفاع ذی‌نفعان برطرف خواهد شدکه این ذی‌نفعان در درجه اول بهره‌برداران و ساکنان ساختمان‌های نوساز با تامین ایمنی،بهداشت، استحکام و بهره‌دهی مناسب، ضمن ایجاد بازرسی ساخت و الزام اجرا توسطپیمانکاران صاحب صلاحیت و در درجات بعدی متقاضیان ساخت با اعمال حق انتخاب درمعرفی و گزینش مهندس ناظر و همچنین اعضای سازمان نظام مهندسی با تعریف و ایجادتنوع در ارائه خدمات در قالب بازرسی ساخت، نظارت کارگاهی و اجرای ساختمان در شرکت‌هایحقوقی پیمانکاری هستند.
توجیهی که در اطلاعیه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در لغوفرآیند ارجاع کار نظارت و کنترل نقشه جزئیات اجرایی ساختمان‌ها (نقشه فاز2) توسط سازماننظام مهندسی، به‌منظور کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی و با استناد بهنارضایتی متقاضیان پروانه ساخت و همچنین مواد 3 و 4 از فصل اول و دوم مبحث دوممقررات ملی در خصوص مسوولیت مستقیم طراح ساختمان در ارائه نقشه‌های اجرایی باتاکید بر نقش سازمان نظام مهندسی در نظارت بر حسن انجام خدمات توسط مهندسان آوردهشده است، جملگی از مواردی است که در پیش‌نویس جدید نظامات کنترل ساختمان موردبازنگری و اصلاح قرار گرفته است؛ مساله‌ای که اگر با تامل بیشتر این مجموعه تاتصویب نظام‌نامه فوق در هیات دولت ظرف چند هفته آتی همراه بود، موجب نگرانی جامعهمهندسی در نحوه تعامل شهرداری با وزارت راه‌و‌شهرسازی در اجرای بهینه و بی‌نقصآیین‌نامه جدید پس از تصویب نمی‌شد هرچند که فرآیند فوق در نهایت با ورود دستگاه‌هاییهمچون دیوان عدالت اداری به نفع «قانون» و مردم تمام خواهد شد.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - ساختمان - تهران - متقاضیان - اجرای - کنترل - نظارت - وزارت - شهرداری - ذی‌نفعان - تصویب - نظام‌نامه - همچنین - خدمات - اجرایی - ارائه - اصلاح - بازرسی - تامین - ابلاغ - معاونت - نوسازی - پروانه‌های - اقدام - همراه - قانون - اداری - نظامات - مقررات - اهتمام -

نظر شما در مورد : اقدام وزارتی و بهبود شرایط ساخت

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها