مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3734 -تاریخ انتشار : شنبه 21 فروردین 1395 -ساعت : 16:15

چاپ به اشتراگ گذاشتن

در دومین همایش ملی شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان بررسی می شود

جای خالی مهندسان شهرساز در ساخت و ساز شهری

مازندشورا: دومین همایش ملی «شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در کشور» با سخنرانی مقامات عالی رتبه وزارت راه و شهرسازی ، وزارت کشور ، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری های کشور طی روزهای 24 و 25 فروردین ماه در محل سالن همایش‌های بین‌المللی هتل المپیک تهران برگزار می شود.

مازندشورا:به گزارش صما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،مهندس جابر نصیری ، دبیر هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسیساختمان استان تهران در خصوص محورهای برگزاری این همایش گفت : چالش های فراروی نظامشهرسازی کشور ، مدیریت شهری و تعامل آن با نظام مهندسی ساختمان کشور، نقش کلیدی دانششهرسازی در نظام ملی ساخت و ساز کشور، دانششهرسازی و لزوم توجه ارکان نظام ملی ساخت و ساز به آن، دانش شهرسازی و جایگاه آن دربلندمرتبه سازی کشور، دانش شهرسازی و آلودگی کلان‌شهر تهران ، دانش شهرسازی و جایگاهآن در مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، دانش شهرسازي و ارتباط ان با مقررات ملي ساختمان،نظام آموزش شهرسازی و چالش‌های آتی، بررسی وضع شهرسازی در نظام آموزش عالی کشور و دورههای آموزشی اختیاری مهندسان شهرساز عضو نظام مهندسی و شهرسازي و اخلاق حرفه اي از اهممحورای مورد بحث و بررسی در این همایش خواهد بود.

وی هدف از برگزاری این همایش ملی را اعتلا و ارتقای دانش شهرسازی در سطحکشور و بهره گیری هر چه بهتر و بیشتر از تجارب اساتید، فعالان و حرفه مندان رشته شهرسازیبیان کرد.

نصیری همچنین از کلیه فرهیختگان،پژوهشگران و صاحب نظران و دانشجویان شهرسازی در سراسر کشور دعوت کرد تا با ارائه تجربیاتخود حول محورهای مذکور ، در مسیر تعالی جایگاه شهرسازی در صنعت ساخت و ساز کشورقدم بردارند.

جابر نصیری عنوان کرد: موضوع شرحخدمات و حدود صلاحيت مهندسان شهرساز و بحث نظارت مهندسان شهرساز بر ساخت و سازها بهيكي إز مباحث روز حوزه شهرسازي در نظامات مهندسي ساختمان سراسر كشور بدل شده است. اعضاجامعه مهندسي شهرسازي كشور، همگي دغدغه اين دارند كه به نحوي به اين حركت بزرگ ياريرسانده و استفاده از خدمات مهندسان شهرساز به نحو احسن اجرائي شود.

دکتر الهام امینی دبیر علمي همایش نیز در این خصوص گفت : نبود نظارت مهندسانشهرساز بر ساخت و سازهاي شهري، دليل اصلي انحراف شهري از ضوابط بالادست شهرسازي و درنتيجه انحراف ساخت و سازها از مسير تحقق اهداف و اعمال سليقه مديران شهري است.

وی ادامه داد : پيامدهاي ناصواب اين امر ، امروز در كلان شهرها بالاخصتهران به شكل تغيير در تراكم ساختماني شهر، سرانه فضای سبز و باز، تغيير در شكل و مساحتشهر و پهنه هاي حريم و غیره ديده مي شود.

امینی افزود: دربخش شهرسازي در كشور وحدت رويه وجود ندارد و جاي خالي حضورمتخصصان شهرساز در مقوله هاي شهري كه بايد بر ان ها نظارت داشته باشند و يا از تخصصشاناستفاده شود كاملا محسوس است.

تبعات بي توجهي به تخصص شهرسازي و جايگاه فراموش شده مهندسان شهرسازدر پست هاي اجرائي توسط مسئولان ذي ربط، شهرهايي است كه با فروش تراكم اداره مي شوندو عارضه هاي بسياري با خود به دنبال دارند؛اتلاف منابع و سرمايه هاي ملي، عدم رقابت پذيري شهرها و زمينه سازي براي تحميلهزينه ها در ميان مدت و اشفتگي و سيماي شهري و نهايتا سلب اسايش شهروندان است.

اين در حالي است كه روح و جان پروژه هاي ساخت و سازهاي شهري در قالب شهرسازياست و إيجاد رابطه منطقي ميان انسان و محيط زيست هنر شهرسازان است. إز همين رو مي بايستنقش مهندسان شهرساز در شهرها پر رنگ تَر شده و به ضرورت نظارت شهرسازي بر ساخت و سازهايشهري و شركت فعال نمايندگان شهرساز در كميسيون ها و كارگروه های حوزه هاي شهرسازي دردستگاه هاي دولتي مرتبط در طرح هاي جامع و تفصيلي توجه أساسي شود.

الهام اميني در پایان عنوان داشت : مشارکت گسترده صاحب نظران، فعالان صنفو حرفه شهرسازی، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان از اقصی نقاط کشور می‌تواند بر اهمیتموضوع جایگاه شهرسازی و نقش کلیدی آن در نظام ساخت و ساز کشور افزوده و فرصتی برایبیان طیف وسیع و متنوع دیدگاه‌ها در حوزه‌ی شهرسازی را فراهم آورد.

شایان ذکر است عباس آخوندی، حامد مظاهریان ، پیروز حناچی ، اکبر ترکان، حبیب الله بیطرف ، جابر نصیری و مصطفی کواکبیان سخنرانان دومین همایش ملیشهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در کشور خواهند بود.

به گزارش صما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،مهندس جابر نصیری ، دبیر هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسیساختمان استان تهران در خصوص محورهای برگزاری این همایش گفت : چالش های فراروی نظامشهرسازی کشور ، مدیریت شهری و تعامل آن با نظام مهندسی ساختمان کشور، نقش کلیدی دانششهرسازی در نظام ملی ساخت و ساز کشور، دانششهرسازی و لزوم توجه ارکان نظام ملی ساخت و ساز به آن، دانش شهرسازی و جایگاه آن دربلندمرتبه سازی کشور، دانش شهرسازی و آلودگی کلان‌شهر تهران ، دانش شهرسازی و جایگاهآن در مبحث 21 مقررات ملی ساختمان، دانش شهرسازي و ارتباط ان با مقررات ملي ساختمان،نظام آموزش شهرسازی و چالش‌های آتی، بررسی وضع شهرسازی در نظام آموزش عالی کشور و دورههای آموزشی اختیاری مهندسان شهرساز عضو نظام مهندسی و شهرسازي و اخلاق حرفه اي از اهممحورای مورد بحث و بررسی در این همایش خواهد بود.

وی هدف از برگزاری این همایش ملی را اعتلا و ارتقای دانش شهرسازی در سطحکشور و بهره گیری هر چه بهتر و بیشتر از تجارب اساتید، فعالان و حرفه مندان رشته شهرسازیبیان کرد.

نصیری همچنین از کلیه فرهیختگان،پژوهشگران و صاحب نظران و دانشجویان شهرسازی در سراسر کشور دعوت کرد تا با ارائه تجربیاتخود حول محورهای مذکور ، در مسیر تعالی جایگاه شهرسازی در صنعت ساخت و ساز کشورقدم بردارند.

جابر نصیری عنوان کرد: موضوع شرحخدمات و حدود صلاحيت مهندسان شهرساز و بحث نظارت مهندسان شهرساز بر ساخت و سازها بهيكي إز مباحث روز حوزه شهرسازي در نظامات مهندسي ساختمان سراسر كشور بدل شده است. اعضاجامعه مهندسي شهرسازي كشور، همگي دغدغه اين دارند كه به نحوي به اين حركت بزرگ ياريرسانده و استفاده از خدمات مهندسان شهرساز به نحو احسن اجرائي شود.

دکتر الهام امینی دبیر علمي همایش نیز در این خصوص گفت : نبود نظارت مهندسانشهرساز بر ساخت و سازهاي شهري، دليل اصلي انحراف شهري از ضوابط بالادست شهرسازي و درنتيجه انحراف ساخت و سازها از مسير تحقق اهداف و اعمال سليقه مديران شهري است.

وی ادامه داد : پيامدهاي ناصواب اين امر ، امروز در كلان شهرها بالاخصتهران به شكل تغيير در تراكم ساختماني شهر، سرانه فضای سبز و باز، تغيير در شكل و مساحتشهر و پهنه هاي حريم و غیره ديده مي شود.

امینی افزود: دربخش شهرسازي در كشور وحدت رويه وجود ندارد و جاي خالي حضورمتخصصان شهرساز در مقوله هاي شهري كه بايد بر ان ها نظارت داشته باشند و يا از تخصصشاناستفاده شود كاملا محسوس است.

تبعات بي توجهي به تخصص شهرسازي و جايگاه فراموش شده مهندسان شهرسازدر پست هاي اجرائي توسط مسئولان ذي ربط، شهرهايي است كه با فروش تراكم اداره مي شوندو عارضه هاي بسياري با خود به دنبال دارند؛اتلاف منابع و سرمايه هاي ملي، عدم رقابت پذيري شهرها و زمينه سازي براي تحميلهزينه ها در ميان مدت و اشفتگي و سيماي شهري و نهايتا سلب اسايش شهروندان است.

اين در حالي است كه روح و جان پروژه هاي ساخت و سازهاي شهري در قالب شهرسازياست و إيجاد رابطه منطقي ميان انسان و محيط زيست هنر شهرسازان است. إز همين رو مي بايستنقش مهندسان شهرساز در شهرها پر رنگ تَر شده و به ضرورت نظارت شهرسازي بر ساخت و سازهايشهري و شركت فعال نمايندگان شهرساز در كميسيون ها و كارگروه های حوزه هاي شهرسازي دردستگاه هاي دولتي مرتبط در طرح هاي جامع و تفصيلي توجه أساسي شود.

الهام اميني در پایان عنوان داشت : مشارکت گسترده صاحب نظران، فعالان صنفو حرفه شهرسازی، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان از اقصی نقاط کشور می‌تواند بر اهمیتموضوع جایگاه شهرسازی و نقش کلیدی آن در نظام ساخت و ساز کشور افزوده و فرصتی برایبیان طیف وسیع و متنوع دیدگاه‌ها در حوزه‌ی شهرسازی را فراهم آورد.

شایان ذکر است عباس آخوندی، حامد مظاهریان ، پیروز حناچی ، اکبر ترکان، حبیب الله بیطرف ، جابر نصیری و مصطفی کواکبیان سخنرانان دومین همایش ملیشهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در کشور خواهند بود.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهرسازی - ساخت و ساز - شهرسازي - شهرساز - مهندسان - ساختمان - همایش - مهندسی - نصیری - نظارت - جایگاه - شهرها - بررسی - سراسر - عنوان - دانشجویان - فعالان - اساتید - آموزش - نظران - سازهاي - انحراف - تغيير - تراكم - مقررات - امینی - مهندسي - اجرائي - الهام - سازها - پژوهشگران - دانششهرسازی - تهران - برگزاری - کلیدی - محورهای - دومین - کواکبیان - مصطفی - سرمايه - پذيري - منابع - رقابت - ترکان - سيماي - نهايتا - اسايش - اشفتگي - تحميلهزينه - دارند؛اتلاف - زمينه - بیطرف - دنبال - جايگاه - فراموش - شهرسازدر - توجهي - تبعات - تخصصشاناستفاده - كاملا - محسوس - خواهند - ملیشهرسازی - شوندو - عارضه - بسياري - اداره - شهرهايي - مسئولان - سخنرانان - شهروندان - شهرسازياست - اميني - پایان - مشارکت - أساسي - تفصيلي - دولتي - شایان - مرتبط - گسترده - می‌تواند - برایبیان - حوزه‌ی - دیدگاه‌ها - فراهم - فرصتی - اهمیتموضوع - افزوده - دردستگاه - كارگروه - منطقي - پیروز - انسان - رابطه - إيجاد - متنوع - حناچی - شهرسازان - بايستنقش - آخوندی - باشند - كميسيون - مظاهریان - نمايندگان - ضرورت - سازهايشهري - پروژه - اعمال - اخلاق - اهممحورای - اعتلا - اختیاری - آموزشی - چالش‌های - دورههای - ارتقای - سطحکشور - همچنین - فرهیختگان - ارائه - شهرسازیبیان - مندان - بیشتر - تجارب - ارتباط - جایگاهآن - رئیسه - تخصصی - مهندسیساختمان - مهندس - عمومی - گزارش - روابط - استان - فراروی - دربلندمرتبه - آلودگی - کلان‌شهر - ارکان - تعامل - نظامشهرسازی - مدیریت - تجربیاتخود - مذکور - ادامه - پيامدهاي - ناصواب - مديران - سليقه - درنتيجه - اهداف - امروز - بالاخصتهران - دربخش - ندارد - حضورمتخصصان - افزود - مساحتشهر - ساختماني - سرانه - بالادست - ضوابط - شرحخدمات - صلاحيت - بهيكي - موضوع - بردارند - تعالی - کشورقدم - مباحث - نظامات - استفاده - خدمات - مهندسانشهرساز - ياريرسانده - دارند - اعضاجامعه - دغدغه - مقوله -

نظر شما در مورد : جای خالی مهندسان شهرساز در ساخت و ساز شهری

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها