مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3737 -تاریخ انتشار : سه شنبه 24 فروردین 1395 -ساعت : 11:02

چاپ به اشتراگ گذاشتن

پرده‌برداری یک عضو اسبق نظام مهندسی

پدرخوانده‌ها در نظام مهندسی چه می‌کنند؟!

مازندشورا: عضو اسبق هیات رییسه سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که مافیای قدرت در سازمان نظام مهندسی، پرونده‌های بزرگ را تنها در اختیار شرکت‌های پدرخوانده قرار می‌دهند گفت: اعتراض شهرداری ناشی از معطل ماندن تعیین مهندس ناظر در نظام مهندسی است که باعث می‌شود شهرداری به پول خود نرسد.

مازندشورا:احمدرضا سرحدی اظهار کرد: از سال 92 تا مهرماه 94 که انتخابات سازماننظام مهندسی انجام شد بنا به گفته‌ی معاون وزیر راه شهرسازی از 20 میلیون متر مربعساخت و ساز که در سطح استان تهران انجام شد 10 میلیون متر به حدود20 شرکت داده شد که ما آنها را شرکت‌های پدرخوانده می‌دانیم. این در حالی است که1200 شرکت ساختمانی در استان وجود دارد.

وی افزود: شهرداریروی این مسائل دست گذاشت و ارجاع پرونده‌ها به نظام مهندسی را با این بهانه لغوکرد. البته در زمانی که کار دست خود شهرداری بود نیز این کارها را صورت می‌دادنداما الان بهانه دارند. با این حال به اعتقاد من شهرداری اعتراضی به اقدامات سازماننظام مهندسی ندارد و فقط به طولانی شدن تعیین مهندس ناظر معترض است؛ چرا که معطلماندن پرونده‌ها باعث می‌شود شهرداری به درآمد عوارض ساختمانی نرسد.

سرحدی مدعی شد: اماعلت طولانی شدن تعیین مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی این است که با اقداماتیمافیایی، فرمول‌ها را دستکاری می‌کنند تا شرکت مدنظر خودشان بالا بیاید. این‌جاستکه منافع شهرداری با نظام مهندسی به هم می‌خورد. نظام مهندسی 3 میلیون متر مربعکار را پشت فیلترها نگه داشته بود؛ در حالی که شهرداری می‌توانست عوارض آن رابگیرد که بالغ بر ده‌ها میلیارد تومان می‌شد. بنابراین در اقدامی غیرمنتظره اقدامبه لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی کرد.

این عضو اسبق هیاترییسه سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که عده‌ای از مهندسان سازمان نظام مهندسی ازلغو ارجاع پرونده‌ها به این سازمان خوشحال هستند، گفت: این افراد کسانی هستند کهکار گیرشان نمی‌آید؛ چرا که کارها به رفقای برخی افراد می‌رسد و آنها را به غریبه‌هانمی‌دهند.

وی با بیان این‌کهقانون صحیح است اما آن‌چه ایراد دارد عملکرد سازمان نظام مهندسی و شهرداری است،تاکید کرد: باید سازمانی داشته باشیم که نقشه‌ها را نگه ندارد اما یک سری فعل وانفعالات انجام می‌شود. نقشه‌ها را عقب می‌اندازند و به گونه‌ای اربابان رجوع رامعطل می‌کنند تا طرف عاجز شود، بعد به او می‌گویند با فلان طراح به هم بزن و نقشهرا به فلان طراح بده تا کارت انجام شود؛ همین اتفاق ه در خدمات الکترونیک شهرداریانجام نیز صورت می‌گیرد.

سرحدی ادامه داد:با یک فرمول من‌درآوردی که با هیچ منطقی قابل شناخت نیست و شفافیت ندارد طوریطراحی می‌کنند که کارهای 200- 300 هزار متری که حق نظارتش 10-20 میلیارد تومان می‌شودبه دست شرکت‌های پدرخوانده برسد. اینها حدود 20 شرکت هستند که منسوبین، وابستگانیا دوستان افرادی خاص هستند.

وی در عین حالاقدام شهرداری مبنی بر لغو ارجاع پرونده‌ها به نظام مهندسی را عدم تمکین به قانوندانست و گفت: این‌که شهرداری را دربست گناهکار و سازمان نظام مهندسی منزه بدانیماشتباه است. اما اگر بخواهیم سازمان نظام مهندسی را حذف کنیم در واقع قانون را حذفکرده‌ایم. بنابراین باید سازمان را به اصل اجرای قانون صحیح و به دور از رانتهدایت کنیم و به شهرداری بگوییم اجازه دهد ساخت و ساز به دست افراد ذی‌صلاح اجراشود.

سرحدی تصریح کرد:اگر این روند ادامه پیدا کند دستمزد مهندسان ناظر حراج گذاشته می‌شود و شاید به 10درصد برسد. این یعنی تنزل کیفیت ساخت و ساز که اقدامی خطرناک است و دودش به چشممردم می‌رود.

این عضو اسبق هیاترییسه سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که شهرداری و نظام مهندسی همیشه در تضادمنافع بوده‌اند، گفت: فارغ از این‌که شهردار یا رییس سازمان نظام مهندسی چه کسیاست، این دو سازمان همواره در تضاد منافع هستند. منافع شهرداری در این است کهدرآمد کسب کند و سازمان نظام مهندسی طبق شرح وظایفش بر اساس مقررات ملی و طرحتفصیلی، مسوولیت نظارت می‌کند را بر عهده دارد تا خلاف انجام نشود.

وی ادامه داد: دربرخی برهه‌های زمانی این دو نهاد با هم تعامل می‌کنند که در سال 92 این اتفاق رخ داد.البته شهرداری تفاهم‌نامه‌ای با نظام مهندسی امضا کرد اما شهرداری خودش ارجاع کاررا به دست گرفت و سکان کارهایش را به نظام مهندسی نداد تا هر وقت بخواهد جلویفعالیت سازمان را بگیرد که هم‌اکنون به دلیل به خطر افتادن منافعش این اقدام راصورت داد.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - شهرداری - سرحدی - ارجاع - پرونده‌ها - این‌که - ندارد - منافع - افراد - میلیون - ساخت و ساز - ادامه - اقدامی - تومان - بنابراین - هیاترییسه - میلیارد - مهندسان - اتفاق - نقشه‌ها - قانون - طولانی - پدرخوانده - ساختمانی - شرکت‌های - استان - سازماننظام - بهانه - البته - مهندس - تعیین - کارها - زمانی - عوارض -

نظر شما در مورد : پدرخوانده‌ها در نظام مهندسی چه می‌کنند؟!

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها