مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3745 -تاریخ انتشار : دوشنبه 30 فروردین 1395 -ساعت : 16:05

چاپ به اشتراگ گذاشتن

در دیدار استاندار بوشهر با اعضای نظام مهندسی ساختمان این استان مطرح شد:

حذف افراد بی صلاحیت در ساخت و ساز از اهداف سازمان نظام مهندسی است

مازندشورا: با انتخابات هفتمین دوره از هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی امیدواریم شاهد تحولات مثبت در این سازمان باشیم. خوشبختانه ترکیب هیئت مدیره افراد باتجربه و متخصصی هستند که وحدت و همدلی آنان موجب رشد سازمان خواهد شد و زمینه ی ایجاد تحولات مثبت را ایجاد می کند.

مازندشورا:به گزارش صما بهنقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، در دیدار اعضای هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر بامصطفی سالاری استاندار این استان،سالاری با تبریک انتخاب افراد باتجربه و متخصص در بدنههیئت مدیره نظام مهندسی گفت: ما انتظار داریم سازمان نظام مهندسی به گونه ای عمل نکندکه بتواند نقش خود را اثبات کند و توانمندی خود را در استان نشان دهد.

وی با اعلام آمادگیبرای تثبیت جایگاه نظام مهندسی در استان گفت: این آمادگی در مجموعه استانداری برایهمکاری با شما وجود دارد.این پشتیبانی از جانب مجموعه استانداری نیز پشت سر شماخواهد بود. نظارت شما باعث می شود ایمنی با ضریب اطمینان بیشتری در شهرها لحاظ شودو ما مخاطرات کمتری را در آینده داشته باشیم.

استاندار بوشهرخاطرنشان کرد: با رعایت بهتر مقررات و رعایت ایمنی و کم کردن هزینه ها بایدراهکارهایی اندیشید که رضایت عمومی را نیز در پی داشته باشد. حذف بروکراسی و کاهشهزینه ها، رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت که این موضوع را باید مثبت دید و ازآن در جهت رشد سازمان استفاده کرد.

وی همکاری شهرداریها با سازمان نظام مهندسی را برای اجرای قوانین و مقررات ملی ساختمان ضروری دانستو گفت: باید این همکاری ها را تقویت بخشید و شما باید با پیگیری، تعامل و گفتگوزمینه ی این تحولات را فراهم کنید.

وی از سازمان نظاممهندسی خواست که در خصوص سیما و منظر شهری زمینه را فراهم آورده و در این زمینهورود کنند. باید توجه به منظرها را بیشتر کرد و سیمای منظر شهری را بهبود بخشید.در جاهای مختلف دنیا تنوع در نماها کمتر دیده می شود که یکنواختی و نظم در منظرشهری می بایست در کشور مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در این زمینه ها، شما میتوانید بازوی مشورتی حوزه عمرانی باشید. شما می توانید ایده و مشورت بدهید وهمکاران باید از این ایده ها استفاده کنند و در نهایت ما آماده ی پشتیبانی از شماهستیم و از هرگونه برنامه ای که برای تاثیرگذاری مثبت در مرکز استان و شهرهایدیگرمان باشد، استقبال می کنیم.

استاندار بوشهرگفت: تعدادی از اعضای هیئت مدیره با سابقه حضور در استانداری، تاثیر بسزایی درهمکاری ها و برنامه ریزی ها خواهند داشت و امید است که این تحولات تاثیر مثبتی برزندگی مردم استان داشته باشد.

احمد زارعی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمانبوشهر با بزرگترین تشکل حرفه ای دانستن

سازمان نظام مهندسی گفت: علی رغم اینکه اینسازمان در استان دارای حدود ۴۸۰۰ عضو است و بزرگترین تشکل حرفه ای استان به شمارمی رود و همچنین با عنایت به این موضوع که قانون نظام مهندسی در سال ۷۵ تکلیف کردکه این قانون حداکثر ظرف مدت ۱۰ سال اجرایی شود؛ متاسفانه تاکنون این قانون به کلاستان تعمیم پیدا نکرده و در بعضی از شهرهای استان هنوز اجرایی نشده است.

وی در ادامه افزود:نگاه ما در ارائه خدمات مهندسی به هیچ وجهنگاه درآمدزایی نیست. در این باره می توان گفت بررسی انجام شده در سال ۹۴ نشان دادکه ۴۵ درصد هزینه ها از محل ذخیره های ما بود و در خیلی از شهرهای استان فقط هزینهمی کنیم و در عین حال با توجه به اینکه هدف این سازمان ترویج مقررات ملی ساختماناست، به همه ی شهرداری ها اعلام آمادگی کردیم و در جلساتی که با مهندس باستیداشتیم ایشان نیز بر توسعه ی این خدمات تاکید داشتند.

رئیس سازمان نظاممهندسی استان بوشهر در ادامه گفت: ظرفیت خدمات دهی در کلیه نقاط استان هم در زمینهخدمات مهندسی و هم در بحث پروژه های عمرانی فراهم است و سازمان نظام مهندسی اینآمادگی را دارد که با هماهنگی حوزه عمرانی و دفتر فنی از ظرفیت های خدمات مهندسیاستان استفاده شود.

وی کوتاه کردن دستافراد فاقد صلاحیت در بخش ساخت و ساز را یکی دیگر از اهداف سازمان برشمرد و اجرایموضوع مجریان ذی صلاح را در حوزه ساخت و ساز استان از اهداف آینده این سازمان عنوان کرد.

مهندس زارعی درپایان سخنان خود گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با ظرفیت هایی کهدارد آمادگی هرگونه همکاری در اجرای برنامه های دولت و همچنین برنامه های استاندارمحترم برای افزایش امید اجتماعی را دارد.

سپس اعضای هیئتمدیره نیز مطالبی را از قبیل تغییرات اساسی ایجاد شده در پیش نویس مبحث دوم ،دغدغه های گروه معماری سازمان در خصوص بافت قدیم ، نماهای تایید نشده ساختمان هااز جمله نمای رومی در فضای شهری ، سیمای منظر شهری،مطالعات ژئوتکنیک و ضرورت انجاماین آزمایشات جهت حفظ ایمنی و … عنوان کردند.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : استان - مهندسی - ساختمان - بوشهر - خدمات - استاندار - برنامه - اعضای - استانداری - همکاری - استفاده - آمادگی - ایمنی - قانون - ظرفیت - فراهم - ساخت و ساز - اهداف - مقررات - عمرانی - تاثیر - سیمای - زارعی - هرگونه - اجرایی - ادامه - مهندس - عنوان - شهرهای - زمینه - اینکه - همچنین - بزرگترین - موضوع - مدیره - اعلام - مجموعه - سالاری - هیئتمدیره - افراد - صلاحیت - عمومی - پشتیبانی - بیشتری - اجرای - بخشید - تحولات - دیدار - رضایت - آینده - رعایت - هزینه - نظاممهندسی -

نظر شما در مورد : حذف افراد بی صلاحیت در ساخت و ساز از اهداف سازمان نظام مهندسی است

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها