مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3753 -تاریخ انتشار : دوشنبه 06 اردیبهشت 1395 -ساعت : 11:16

چاپ به اشتراگ گذاشتن

دیدار روسا و مدیران دفاتر نمایندگی سازمان با اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان تاکید شد:

تعامل با شهرداری ها، انعکاس مسایل و مشکلات و افزایش کیفیت خدمات مهندسی

مازندشورا: روسا و مدیران دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با اعضای هیات مدیره این سازمان دیدار و گفتگو کردند.

مازندشورا:به گزارشصما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، در این جلسههم اندیشی که به منظور بحث و بررسی مشکلات دفاتر و راهکارهای بهبود وضعیت صنعتساختمان تشکیل شد؛ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با بیان گزارشی ازوضعیت دفاتر نمایندگی و ساخت و ساز در سراسر استان گفت: باید سعی کنیم در سال جدیدبا تعامل و رایزنی با دستگاه های مختلف اداری بتوانیم اشتغالزایی جدید برای سازمانایجاد کنیم. سید مجتبیموسوی افزود: یکی از اهداف تفاهم نامه ای که به تازگی با شهرداری گرگان امضا شد؛ایجاد ظرفیت شغلی جدید است. برای مثال در سال 95 برای ساختمان های 5 طبقه به بالاسیستم آتش نشان تعبیه و نصب می شود که این کار اشتغالزایی خوبی برای مهندسانمکانیک فراهم می کند.

وی بااشاره به وجود فرصت های کارسازی خوب در استان بیان داشت: شهرک های صنعتی، بنیادمسکن نهادهایی هستند که می توانیم با ایجاد تعامل و ارتباط خوب راه را برای ارائهخدمات مهندسی به مخاطبان آن ادارات فراهم سازیم.

موسویگفت: اگر اخلاق حرفه ای در سازمان نهادینه نشود و به حقوق شهروندی بی توجهی شود؛انحلال تدریجی سازمان اتفاق می افتاد.

نایبرییس اول سازمان نیز در این نشست با تشکر از تلاش های هیات مدیره سازمان گفت: دراین چند ماه کارهای زیاد انجام شده است که البته نقش همکاران ما در دفاتر نیزنباید نادیده گرفت.

محمدرضا آلوستانی افزود: مشکلات مالی ناشی ازرکود صنعت ساختمان و نیز تراز منفی باعث تعطیل شدن برخی از دفاتر شد. وی بیان داشتباید وحدت نظر و همکاری متقابل بین سازمان و دفاتر بیشتر شود.

نایب رییس اول هیات مدیره تاکید کرد: برخی ازمشکلات خارج از بدنه سازمان است و در واقع برخی از جوامع هدف مانند مالکان، مدیرانو دیگر اقشار باید متوجه مشکلات سازمان شوند. عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمانو نایب رییس دوم این سازمان نیزکه در این نشست حضور داشت با اشاره به ضرورت نشستهای فصلی و منظم بین مدیران دفاتر و هیات مدیره گفت: حلقه اول ارائه خدمات مهندسیدفاتر نمایندگی هستند و آن ها به طور منظم با مهندسان و مالکان در ارتباط هستند.احمد تجری اظهار داشت انتقال مشکلات پرسنلی و اداری، معضلات بخش خدمات مهندسی بایدبه صورت مداوم صورت گیرد.

وی بیان داشت: بحث تعامل با شهرداری ها ونهادهای شهرستانی باید از سوی مدیران دفاتر جدی گرفته شود.

معاونگردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان افزود: متاسفانهمسئول دفتری داشته ایم که بیش از یک سال هیچ تماس و جلسه ای با شهردار شهر خودنداشته است.

تجریاظهار داشت: آمار ساخت و ساز در برخی از شهرها با گزارشی که دفاتر داده اند؛همخوانی ندارد و این یعنی ساخت و سازی که نظام مهندسی ساختمان در آن نقشی ایفانکرده است. وی با اشاره به اختلافات موجود بین نظام مهندسی ساختمان تهران وشهرداری این شهر گفت: در حالی که پایتخت گریبانگیر این اختلاف است؛ ما در گرگان باشهرداری تفاهم نامه همکاری امضا کرده ایم.

خزانهدارهیات مدیره نیز در جمع مدیران دفاتر با تاکید بر ارتقاخدمات مهندسی و اعتلای سازمان نقش دفاتر نمایندگی را در این کار مهم ارزیابی کرد.

دایانایگدری افزود: بنابراین مهم است که هیات مدیره از مشکلات و امکانات دفاتر مطلعشود. وی بیان داشت: وحدت رویه و یکسان سازی لازم در روش ها انجام پذیرد.

محمدفرهمند نیا عضو دیگر هیات مدیره که در این جلسه حضور داشت بر توجه ویژه هیات مدیرهبه دفاتر نمایندگی تاکید کرد.

وی با اشاره به وظیفه اجرایی دفاتر اظهار داشت:سیکل کاری برای ارباب رجوع باید کاهش یابد و اطلاع رسانی های لازم و ارتقا خدماتمهندسی به مردم باید انجام شود. رییس سابق دفتر نمایندگی مینودشت هدف از حوزه بندیهای جدید دفاتر و حضور نمایندگان هیات مدیره در آن حوزه ها را در برای انتقالمشکلات و پیشنهادها به این هیات عنوان کرد. در این نشست مدیران دفاتر نمایندگی نیزبا ارائه نظرات، پیشنهادها و مشکلات حوزه های خود به ایراد سخن پرداختند. از مواردمهم و برگزیده صحبت های روسا و مدیران دفاتر می توان به تقدیر از فعالیت های آموزشی سازمان، حضور فعال اعضای هیاتمدیره در دفاتر، وحدت رویه بین دفاتر، کمبود مهندس در برخی از دفاتر و موارد مربوطبه نظارت، اشاره داشت.

به گزارشصما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، در این جلسههم اندیشی که به منظور بحث و بررسی مشکلات دفاتر و راهکارهای بهبود وضعیت صنعتساختمان تشکیل شد؛ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان با بیان گزارشی ازوضعیت دفاتر نمایندگی و ساخت و ساز در سراسر استان گفت: باید سعی کنیم در سال جدیدبا تعامل و رایزنی با دستگاه های مختلف اداری بتوانیم اشتغالزایی جدید برای سازمانایجاد کنیم. سید مجتبیموسوی افزود: یکی از اهداف تفاهم نامه ای که به تازگی با شهرداری گرگان امضا شد؛ایجاد ظرفیت شغلی جدید است. برای مثال در سال 95 برای ساختمان های 5 طبقه به بالاسیستم آتش نشان تعبیه و نصب می شود که این کار اشتغالزایی خوبی برای مهندسانمکانیک فراهم می کند.

وی بااشاره به وجود فرصت های کارسازی خوب در استان بیان داشت: شهرک های صنعتی، بنیادمسکن نهادهایی هستند که می توانیم با ایجاد تعامل و ارتباط خوب راه را برای ارائهخدمات مهندسی به مخاطبان آن ادارات فراهم سازیم.

موسویگفت: اگر اخلاق حرفه ای در سازمان نهادینه نشود و به حقوق شهروندی بی توجهی شود؛انحلال تدریجی سازمان اتفاق می افتاد.

نایبرییس اول سازمان نیز در این نشست با تشکر از تلاش های هیات مدیره سازمان گفت: دراین چند ماه کارهای زیاد انجام شده است که البته نقش همکاران ما در دفاتر نیزنباید نادیده گرفت.

محمدرضا آلوستانی افزود: مشکلات مالی ناشی ازرکود صنعت ساختمان و نیز تراز منفی باعث تعطیل شدن برخی از دفاتر شد. وی بیان داشتباید وحدت نظر و همکاری متقابل بین سازمان و دفاتر بیشتر شود.

نایب رییس اول هیات مدیره تاکید کرد: برخی ازمشکلات خارج از بدنه سازمان است و در واقع برخی از جوامع هدف مانند مالکان، مدیرانو دیگر اقشار باید متوجه مشکلات سازمان شوند. عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمانو نایب رییس دوم این سازمان نیزکه در این نشست حضور داشت با اشاره به ضرورت نشستهای فصلی و منظم بین مدیران دفاتر و هیات مدیره گفت: حلقه اول ارائه خدمات مهندسیدفاتر نمایندگی هستند و آن ها به طور منظم با مهندسان و مالکان در ارتباط هستند.احمد تجری اظهار داشت انتقال مشکلات پرسنلی و اداری، معضلات بخش خدمات مهندسی بایدبه صورت مداوم صورت گیرد.

وی بیان داشت: بحث تعامل با شهرداری ها ونهادهای شهرستانی باید از سوی مدیران دفاتر جدی گرفته شود.

معاونگردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان افزود: متاسفانهمسئول دفتری داشته ایم که بیش از یک سال هیچ تماس و جلسه ای با شهردار شهر خودنداشته است.

تجریاظهار داشت: آمار ساخت و ساز در برخی از شهرها با گزارشی که دفاتر داده اند؛همخوانی ندارد و این یعنی ساخت و سازی که نظام مهندسی ساختمان در آن نقشی ایفانکرده است. وی با اشاره به اختلافات موجود بین نظام مهندسی ساختمان تهران وشهرداری این شهر گفت: در حالی که پایتخت گریبانگیر این اختلاف است؛ ما در گرگان باشهرداری تفاهم نامه همکاری امضا کرده ایم.

خزانهدارهیات مدیره نیز در جمع مدیران دفاتر با تاکید بر ارتقاخدمات مهندسی و اعتلای سازمان نقش دفاتر نمایندگی را در این کار مهم ارزیابی کرد.

دایانایگدری افزود: بنابراین مهم است که هیات مدیره از مشکلات و امکانات دفاتر مطلعشود. وی بیان داشت: وحدت رویه و یکسان سازی لازم در روش ها انجام پذیرد.

محمدفرهمند نیا عضو دیگر هیات مدیره که در این جلسه حضور داشت بر توجه ویژه هیات مدیرهبه دفاتر نمایندگی تاکید کرد.

وی با اشاره به وظیفه اجرایی دفاتر اظهار داشت:سیکل کاری برای ارباب رجوع باید کاهش یابد و اطلاع رسانی های لازم و ارتقا خدماتمهندسی به مردم باید انجام شود. رییس سابق دفتر نمایندگی مینودشت هدف از حوزه بندیهای جدید دفاتر و حضور نمایندگان هیات مدیره در آن حوزه ها را در برای انتقالمشکلات و پیشنهادها به این هیات عنوان کرد. در این نشست مدیران دفاتر نمایندگی نیزبا ارائه نظرات، پیشنهادها و مشکلات حوزه های خود به ایراد سخن پرداختند. از مواردمهم و برگزیده صحبت های روسا و مدیران دفاتر می توان به تقدیر از فعالیت های آموزشی سازمان، حضور فعال اعضای هیاتمدیره در دفاتر، وحدت رویه بین دفاتر، کمبود مهندس در برخی از دفاتر و موارد مربوطبه نظارت، اشاره داشت.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : دفاتر - مهندسی - مدیره - نمایندگی - ساختمان - مشکلات - مدیران - اشاره - افزود - گلستان - تعامل - تاکید - ساخت و ساز - استان - خدمات - شهرداری - ارتباط - همکاری - اشتغالزایی - اداری - گردشگری - فراهم - مالکان - گرگان - تفاهم - اظهار - پیشنهادها - ارائه - گزارشی - اعضای - شهرداری ها - ندارد - ایفانکرده - شهرها - انتقال - اند؛همخوانی - اختلافات - تهران - اختلاف - باشهرداری - گریبانگیر - پایتخت - تجریاظهار - وشهرداری - موجود - شهردار - گرفته - شهرستانی - ونهادهای - فرهنگی - میراث - اداره - خزانهدارهیات - صنایع - مداوم - دفتری - معاونگردشگری - پرسنلی - متاسفانهمسئول - بایدبه - معضلات - خودنداشته - اجرایی - پرداختند - مواردمهم - برگزیده - ایراد - نظرات - انتقالمشکلات - عنوان - نیزبا - تقدیر - فعالیت - موارد - مربوطبه - نظارت - مهندس - کمبود - آموزشی - هیاتمدیره - نمایندگان - بندیهای - مطلعشود - یکسان - پذیرد - امکانات - بنابراین - اعتلای - ارزیابی - دایانایگدری - محمدفرهمند - مدیرهبه - ارتقا - خدماتمهندسی - مینودشت - رسانی - اطلاع - وظیفه - ارباب - ارتقاخدمات - جوامع - شد؛ایجاد - ظرفیت - بالاسیستم - تازگی - اهداف - بتوانیم - سازمانایجاد - مجتبیموسوی - تعبیه - مهندسانمکانیک - نهادهایی - توانیم - ایجاد - بنیادمسکن - صنعتی - بااشاره - کارسازی - مختلف - دستگاه - اندیشی - منظور - بررسی - جلسههم - عمومی - گزارشصما - روابط - راهکارهای - بهبود - سراسر - جدیدبا - رایزنی - ازوضعیت - تشکیل - وضعیت - صنعتساختمان - ارائهخدمات - مخاطبان - متقابل - بیشتر - ازمشکلات - داشتباید - تعطیل - محمدرضا - آلوستانی - ازرکود - مانند - مدیرانو - ضرورت - نشستهای - مهندسیدفاتر - نیزکه - ساختمانو - اقشار - متوجه - نادیده - نیزنباید - نهادینه - شهروندی - توجهی - اخلاق - موسویگفت - ادارات - سازیم - شود؛انحلال - تدریجی - کارهای - البته - همکاران - دراین - نایبرییس - اتفاق - افتاد - مهندسان -

نظر شما در مورد : تعامل با شهرداری ها، انعکاس مسایل و مشکلات و افزایش کیفیت خدمات مهندسی

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها