مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3764 -تاریخ انتشار : دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 -ساعت : 14:58

چاپ به اشتراگ گذاشتن

در نظام مهندسی ساختمان استان گلستان صورت گرفت:

برگزاری آیین تحلیف پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسی

مازندشورا: مراسم تحلیف و جشن ورود به حرفه مهندسان پذیرفته شده در آزمون مرداد ماه 94 در پردیس سینمایی شهر گرگان برگزار شد.

مازندشورا:سید مجتبی موسوی افزود: با حركت به سمت رعايت مقررات مليساختمان، ضمن رعايت حقوق شهروندي، حس اعتماد مردم را به مهندسان به بالاترين سطحمی رساند.

وی تاکید کرد: مسکن ایمن جز جدایی ناپذیر حقوق شهروندی است و وظیفهمهندسان در تحقق این حق شهروندی بسیار مهم است.

رییس نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان داشت: به طور معمول یکساختمان حاصل دسترنج و تلاش یک خانواده است و در واقع ثروتی بین نسلی است ومهندسان ما باید تلاش کنند؛ ساختمان با حداکثر کارایی لازم و با بهترین نحو ساختهشود.

سید مجتبی موسوی با اشاره به مشکلات صنعت ساختمان افزود: آنچه که مادر حال حاضر با آن روبه رو هستیم؛ عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در کار مهندسی است وباید برنامه ریزی کنیم که ظرفیت کار در حوزه مهندسی افزایش یابد.

موسوی در همین رابطه بیان داشت: هیات مدیره سازمان با تعاملاتی که بانهادهایی همچون شهرداری ها، شهرک های صنعتی، راه و شهرسازی،شرکت توزیع نیروی برقبرقرار کرده است در حال برنامه ریزی برای ورود خدمات مهندسی به آن حوزه ها است.

در ادامه این مراسم مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با ایرادسخنانی گفت:مهندسان به عنوان مهم ترين سرمايه هاي اجتماعي مي توانند نوسازيو توسعه و آباداني كشور را در سطح ملي رقم بزنند و امكان رقابت پذيري با آخرينفناوري هاي روز دنيا را فراهم كنند.

ابراهيم مبارك قدم با بيان اينكه در حرفه مهندسي با سه نوع رفتار واخلاق مواجه هستيم، افزود: يك نوع رفتار مربوط به تصميمات فني مهندسان و نوع دومشامل اخلاق حرفه اي مهندسان با دیگر همكاران، مديران، كارمندان و كارگران است و اخلاقاجتماعي مهندسان و تعهداتي كه يك مهندس نسبت به صاحب كار و افراد جامعه و كشورش رادارد سومین بخش از اخلاق حرفه اي مهندسان بيان كرد.

وی همچنين يادآورشد: حفظ ايمني، تعهد به حفظ سلامت شهروندان و مسووليتنسبت به حفظ محيط زيست از ديگر نكات مورد توجه در اخلاق حرفه اي مهندسان است.

مبارك قدم اضافه كرد: مهندسانبايد توجه داشته باشند كه كار يك مهندس با گرفتن مدرك تمام نمي شود؛ بلكه مهندسانجوان بايد همواره به دنبال يادگيري، تحقيق و به روز كردن دانش خود باشند.

سخنران دیگر این مراسم رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گلستانبود که با بیان سخنانی اظهار داشت مهندسانی که به بازار کار وارد می شوند باید باقوانین آشنایی کامل داشته باشند. حسین رضوی افزود: متاسفانه بسیاری از پرونده ها وشکایت ها ناشی از عدم اطلاع مهندسان از آیین نامه ها و قانون است به همین دلیلباید آموزش های لازم داده شود.

وی با تقدیر از برنامه هایهیات مدیره سازمان در بحث آموزش تاکید کرد مهندسی که به عنوان ناظر، طراح یا مجریانتخاب می شود باید به خوبی وظایف خود را انجام دهد و تعهدات مادی و معنوی را به مرحلهعمل رساند.

رییس شورای انتظامی نظاممهندسی ساختمان گلستان گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که اعتماد جامعه بهمهندسین افزایش یابد.

در پايان اين مراسم علی یزدانی نماینده قوه قضاییه در شورایانتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان بعد از بیان مباحث لازم مراسم تحلیف رااجرا و بیش از 100 نفر از مهندسان قبول شده در آزمون ورود به حرفهمهندسي مرداد ماه سال 94 ، در جهت دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي، سوگند يادكردند.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان در حال حاضر بيش از هشت هزارعضو دارد كه حدود چهار هزار نفر از آنان داراي صلاحيت حرفه اي و پروانه اشتغال بهكار هستند.

سید مجتبی موسوی افزود: با حركت به سمت رعايت مقررات مليساختمان، ضمن رعايت حقوق شهروندي، حس اعتماد مردم را به مهندسان به بالاترين سطحمی رساند.

وی تاکید کرد: مسکن ایمن جز جدایی ناپذیر حقوق شهروندی است و وظیفهمهندسان در تحقق این حق شهروندی بسیار مهم است.

رییس نظام مهندسی ساختمان گلستان بیان داشت: به طور معمول یکساختمان حاصل دسترنج و تلاش یک خانواده است و در واقع ثروتی بین نسلی است ومهندسان ما باید تلاش کنند؛ ساختمان با حداکثر کارایی لازم و با بهترین نحو ساختهشود.

سید مجتبی موسوی با اشاره به مشکلات صنعت ساختمان افزود: آنچه که مادر حال حاضر با آن روبه رو هستیم؛ عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در کار مهندسی است وباید برنامه ریزی کنیم که ظرفیت کار در حوزه مهندسی افزایش یابد.

موسوی در همین رابطه بیان داشت: هیات مدیره سازمان با تعاملاتی که بانهادهایی همچون شهرداری ها، شهرک های صنعتی، راه و شهرسازی،شرکت توزیع نیروی برقبرقرار کرده است در حال برنامه ریزی برای ورود خدمات مهندسی به آن حوزه ها است.

در ادامه این مراسم مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان با ایرادسخنانی گفت:مهندسان به عنوان مهم ترين سرمايه هاي اجتماعي مي توانند نوسازيو توسعه و آباداني كشور را در سطح ملي رقم بزنند و امكان رقابت پذيري با آخرينفناوري هاي روز دنيا را فراهم كنند.

ابراهيم مبارك قدم با بيان اينكه در حرفه مهندسي با سه نوع رفتار واخلاق مواجه هستيم، افزود: يك نوع رفتار مربوط به تصميمات فني مهندسان و نوع دومشامل اخلاق حرفه اي مهندسان با دیگر همكاران، مديران، كارمندان و كارگران است و اخلاقاجتماعي مهندسان و تعهداتي كه يك مهندس نسبت به صاحب كار و افراد جامعه و كشورش رادارد سومین بخش از اخلاق حرفه اي مهندسان بيان كرد.

وی همچنين يادآورشد: حفظ ايمني، تعهد به حفظ سلامت شهروندان و مسووليتنسبت به حفظ محيط زيست از ديگر نكات مورد توجه در اخلاق حرفه اي مهندسان است.

مبارك قدم اضافه كرد: مهندسانبايد توجه داشته باشند كه كار يك مهندس با گرفتن مدرك تمام نمي شود؛ بلكه مهندسانجوان بايد همواره به دنبال يادگيري، تحقيق و به روز كردن دانش خود باشند.

سخنران دیگر این مراسم رییس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان گلستانبود که با بیان سخنانی اظهار داشت مهندسانی که به بازار کار وارد می شوند باید باقوانین آشنایی کامل داشته باشند. حسین رضوی افزود: متاسفانه بسیاری از پرونده ها وشکایت ها ناشی از عدم اطلاع مهندسان از آیین نامه ها و قانون است به همین دلیلباید آموزش های لازم داده شود.

وی با تقدیر از برنامه هایهیات مدیره سازمان در بحث آموزش تاکید کرد مهندسی که به عنوان ناظر، طراح یا مجریانتخاب می شود باید به خوبی وظایف خود را انجام دهد و تعهدات مادی و معنوی را به مرحلهعمل رساند.

رییس شورای انتظامی نظاممهندسی ساختمان گلستان گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که اعتماد جامعه بهمهندسین افزایش یابد.

در پايان اين مراسم علی یزدانی نماینده قوه قضاییه در شورایانتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان بعد از بیان مباحث لازم مراسم تحلیف رااجرا و بیش از 100 نفر از مهندسان قبول شده در آزمون ورود به حرفهمهندسي مرداد ماه سال 94 ، در جهت دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي، سوگند يادكردند.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گلستان در حال حاضر بيش از هشت هزارعضو دارد كه حدود چهار هزار نفر از آنان داراي صلاحيت حرفه اي و پروانه اشتغال بهكار هستند.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسان - مهندسی - ساختمان - گلستان - مراسم - افزود - مهندسي - برنامه - باشند - موسوی - اخلاق - استان - آموزش - شهرسازی - افزایش - مهندس - جامعه - انتظامی - پروانه - مبارك - شورای - رفتار - عنوان - مدیره - تاکید - شهروندی - اعتماد - رعايت - مجتبی - اشتغال - رساند - تحلیف - آزمون - همواره - دنبال - مهندسانجوان - گرفتن - بهكار - صلاحيت - يادگيري - تحقيق - گلستانبود - سخنانی - داراي - رااجرا - سخنران - شهرداری ها - مهندسانبايد - همچنين - يادآورشد - سومین - رادارد - كشورش - ايمني - سلامت - مرداد - اظهار - اضافه - مسووليتنسبت - شهروندان - حرفهمهندسي - مهندسانی - مجریانتخاب - وظایف - قضاییه - هایهیات - تقدیر - شورایانتظامی - تعهدات - معنوی - پايان - یزدانی - بهمهندسین - نظاممهندسی - مرحلهعمل - سوگند - يادكردند - آشنایی - متاسفانه - باقوانین - دريافت - هزارعضو - بازار - بسیاری - پرونده - قانون - دلیلباید - اطلاع - وشکایت - مباحث - نماینده - مواجه - اشاره - مشکلات - هستیم؛ - ساختهشود - بهترین - حداکثر - کارایی - تعادل - تقاضا - بانهادهایی - همچون - تعاملاتی - رابطه - وباید - ظرفیت - کنند؛ - ومهندسان - سطحمی - جدایی - بالاترين - شهروندي - مقررات - مليساختمان - ناپذیر - وظیفهمهندسان - خانواده - ثروتی - دسترنج - یکساختمان - بسیار - معمول - شهرداری - صنعتی - واخلاق - هستيم - مربوط - اينكه - ابراهيم - آخرينفناوري - فراهم - تصميمات - دومشامل - اخلاقاجتماعي - تعهداتي - كارگران - كارمندان - همكاران - مديران - پذيري - رقابت - ادامه - ایرادسخنانی - خدمات - برقبرقرار - توزیع - نیروی - سرمايه - اجتماعي - بزنند - امكان - آباداني - توسعه - توانند - نوسازيو - افراد -

نظر شما در مورد : برگزاری آیین تحلیف پذیرفته شدگان آزمون ورود به حرفه مهندسی

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها