مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3767 -تاریخ انتشار : سه شنبه 14 اردیبهشت 1395 -ساعت : 13:30

چاپ به اشتراگ گذاشتن

مهندس محسن قربانی در مراسم گرامیداشت روز معلم تاکید کرد:

ضرورت تدوین سند جامع چشم انداز نظام مهندسی در حوزه آموزش

مازندشورا: رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران به ضرورت تدوین سند چشم انداز سازمان در حوزه آموزش پرداخت و اظهار داشت: در جهت ساماندهی و نظامند شدن سیستم آموزشی سازمان تدوین سند چشم انداز و تهیه تقویم آموزشی و اطلاع رسانی مناسب ان اهمیت بسزایی دارد.

مازندشورا:به گزارش صما به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران،مهندس محسن قربانی در مراسم گرامیداشت روز معلم که با حضور اعضای هیأت مدیره ،قائم مقام مدیرکل راه و شهرسازی مازندران، اعضای کمیته آموزش دوره ششم و هفتمسازمان، مجریان و مدرسان دوره های آموزشی شامگاه یکشنبه 12 اردیبهشت ماه در محلسالن اجتماعات سالار دره ساری برگزار شد با اشاره به برنامه مصوب سال95سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران بیان داشت:در این برنامه دوره های آموزشی وسمینارهای ویژه ای دیده شده که برگزاری این دوره ها ضروری می باشد.

مهندس قربانی با اشاره به برگزاری دوره های غیرارتقاء از سوی کانونهای مهندسین خواستار الزامی شدن این دوره ها بویژه در خصوص تکنولوژی های و فناوریهای نوین شد.

وی به برگزاری دوره های ایمنی جهت تمدید پروانه اشتغال اشاره کرد وگفت: بر اساس تفاهم نامه سه جانبه ای که فی مابین اداره کل کار و اداره کل فنی وحرفه ای استان منعقد شد دوره های آموزشی ایمنی ویژه کارگران و مهندسان برگزار شدکه بنا بر گزارش اداره کار در نتیجه این آموزش ها میزان مرگ و میر ناشی ازحوادث کار در سال94 ، 24درصد کاهش داشت.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به شرایط و نحوه اخذصلاحیت حرفه ای مهندسان بر ضرورت برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آمادگی قبل ازآزمون و قبل از پروانه اشتغال تاکید کرد.

مهندس قربانی با تاکید بر هماهنگی بیش از پیش کمیته آموزش و گروه هایتخصصی سازمان بیان داشت: با توجه به انعقاد تفاهم نامه های سازمان با ادرات وسازمان های مرتبط و ضرورت برگزاری دوره های آموزشی حسب تعهدات سازمان ، کمیتهآموزش باید در اجرا و پیگیری این دوره ها با گروه های تخصصی مربوطه هماهنگی لازمرا بعمل آورد.

بکارگیری آموزش مجازی

مهندس محمد محمدی تاکامی قائم مقام مدیرکل راه و شهرسازی مازندارن بااشاره به اهمیت محتوای دوره های آموزشی اظهار داشت:در دوره های گذشته کمیته آموزشبیشتر وقت خود را صرف برگزاری دوره های مصوب ارتقا و تمدید کرده که سازمان بایدخود را از این بخش خارج کرده و رویکرد حرفه ای در آموزش ها اتخاذ کند.

وی با اشاره به برگزاری دوره های غیرارتقاء توسط کانون های مهندسیناظهار داشت: این دوره ها به تشخیص کانون های مهندسین برگزار می شود که کمیته آموزشباید در این بخش ورود کرده و سیاست گذاری و رهبری این برنامه های شورای مجریانآموزش را برعهده بگیرد.

قائم مقام مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با بیان اینکه جامعه هدفکمیته آموزش صرفا مهندسان می باشند گفت: در امر آموزش ، کاردان ها مغفول شده اند ودر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تعریفی از حوزه عملکرد کمیته آموزش در خصوصکاردان ها مطرح نشده است.

وی افزود: با توجه به اینکه کاردان ها به عنوان زنجیره و حلقه واسطمهندسان و کارگران می باشند باید با همفکری کمیته آموزش و کاردان ها دورههای ویژه ای برای قشر کاردان ها برنامه ریزی و اجرا شود تا سازمان نظام کاردانی بهعنوان حلقه واسط نقش خود را بدرستی ایفا کند.

مهندس محمدی ادامه داد: کارگران ساختمانی جامعه هدف دیگر سازمان هستندکه در حوزه آموزش کارگران وارد شدیم که باید بررسی در محتوای آموزشی از سوی کمیتهآموزش صورت گیرد .

قائم مقام مدیرکل راه و شهرسازی مازندران به کیفیت خدمات مجریانآموزشی اشاره کرد و اظهار داشت: کیفیت خدماتی که مجریان آموزشی ارائه می دهند ازلحاظ سخت افزاری و نرم افزاری باید از سوی کمیته آموزش ساماندهی شود.

مهندس محمدی تاکامی با اشاره به اهمیت آموزش مجازی اظهار داشت: بابکارگیری آموزش مجازی و تولید فیلم و انیمیشن می توان بخشی های مختلفی از جامعهاعم از مهندسان ، کارگران و مردم را آموزش داد.

ضرورت آسیب شناسی در امر آموزش

مهندس هومن موتمنی نماینده ادراه کل راه و شهرسازی مازندران در کمیتهآموزش دوره ششم نیز با اشاره به عدم بازخورد در امر آموزش اظهار داشت: دوره هایآموزشی وبژه مهندسان برگزار می شود ولی بکارگیری این آموزش ها در ساخت و سازهامتجلی نبوده و کمیته آموزش در شروع دوره هفتم خود آسیب شناسی این موضوع را دردستور کار قرار دهد.

وی بر ضرورت تشکیل حلقه ارتباطی بین کمیسیون های سازمان و شناساییحوزه های نیازمند امر آموزش در جهت برنامه ریزی بهینه کمیته آموزش تاکید کرد.

کیفیت بخشی به امر آموزش رویکرد کمبته آموزش

در ادامه این مراسم مهندس یوسف رضا خادمیان عضو کمیته آموزش دوره ششمبه ارائه گزارشی از عملکرد کمیته پرداخت و اظهار دداشت: رویکرد کمیته آموزش در ایندوره کیفیت بخشی به امر آموزش مهندسان بوده و با این رویکرد اقداماتی در دستور کارقرار گرفت.

وی افزود: ساماندهی و برگزاری دوره های ارتقاء در مراکز مجری استان ،بررسی شرایط و امکانات مراکز مجری ، برنامه ریزی و اجرای دوره آموزشی ورود به حرفهویژه مهندسین مجری عمران و معماری، بررسی صلاحیت مهندسا متقاضی تمدید و صدور مجوزپروانه آموزشی با همکاری اداره کل راه و شهرساز ی،ساماندهی و برنامه ریزی همایشهای استانی و ملی ، معادل سازی دوره های تدریس دانشگاهی و ارتقاء، برگزاری دورههای ارتقاء هر سال دو بار به تعادا 11هزار نفر و اعزام اساتید جهت شرکت دربازآموزی دوره مصالح ساختمانی نوین از فعالیت های کمیته آموزش دوره ششم بوده است.

ضرورت بازآموزی مدرسین

دکتر احمدرضا گران خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندرانبا توجه به چالش های مطرح در حوزه هایی از جمله انرژی و محیط زیست باید دورههای بازآموزی ویژه مدرسین دوره های آموزشی برگزار شود.

وی با اشاره به سرفصل ها و جزوات دوره های ارتقاء پایه اشتغال اظهارداشت: یکی از دغدغه های مهندسان عدم همخوانی سرفصل های ارائه شده در دوره هایارتقاء پایه با مباحث اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی ، دفتر امور مقرراتملی می باشد.

وی افزود: دوره هایی که توسط وزات راه و شهرسازی به عنوان دوره هایارتقا تدوین می شود نظراتی است که از سوی مهندسان پیشنهاد می شود ومیطلبد که درحوزه های مختلف بویژه برق سرفصل ها بهینه ترو کاربردی تر شود.

دکتر سودابه مهری نایب رئیس دوم سازمان نیز در این مراسم با اشاره بهکاربردی نبودن آموزش ها و حجم زیاد فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالیبر ضرورت توجه بیشتر به امر آموزش در حوزه صنفی تاکید کرد.

دکتر محمد فیروزیان نیز با اشاره به ضرورت تهیه تقویم آموزشی سازماناظهار داشت: نبود سامانه آموزشی در جهت اطلاع رسانی بهینه برنامه ها از مشکلات اینحوزه بود که این امر در حال اجرایی شدن است.

در ادامه این مراسم آیین تکریم و معارفه کمیته آموزش دوره ششم ودوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران برگزار شد که آقایاندکترسیروس غلامپور رئیس کمیته آموزش ، دکتر علیرضا خوئی نایب رئیس کمیته ، دکتر حبیباکبرزاده بنگر عضو کمیته ، دکتر محمدرضا حق جو عضو کمیته ،مهندس حسین مرادی عضوکمیته ،دکتر حسام الدین سالاریان عضو کمیته ،مهندس خادمیان عضو کمیته ،دکتر مهرانفرصت نماینده هیات مدیره در کمیته آموزش و مهندس هومن موتمنی نماینده اداره کل راهو شهرسازی در کمیته آموزش تقدیر شد .

دکتر سعید حسامی ،دکتر محمدرضا حق جو ،مهندس یوسف رضاخادمیان ،دکتر یاسر رستمیان ،مهندس سیدغلامرضا رضوی ، مهندس علی فیاض ، دکترعلیرضا میرزاگل تبار به عنوان اعضای کمیته آموزش ودکتر مهران فرصت و دکتراحمدرضا گرانبه عنوان نمایندگان هیات مدیره در کمیته آموزش
دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به مدت سه سال معارفه شدند.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : آموزش - کمیته - مهندس - آموزشی - اشاره - برگزاری - برنامه - مازندران - مهندسی - ضرورت - مهندسان - شهرسازی - ساختمان - برگزار - مراسم - تاکید - اداره - اظهار - کارگران - کاردان - عنوان - کیفیت - رویکرد - ارتقاء - قربانی - مدیرکل - کمیتهآموزش - مهندسین - مجازی - محمدی - بررسی - سرفصل - ارائه - ساماندهی - اعضای - مدیره - تمدید - افزود - مراکز - دورههای - اشتغال - نماینده - ادامه - بهینه - محمدرضا - ساختمانی - شناسی - خادمیان - بازآموزی - مدرسین - موتمنی - افزاری - معارفه - هماهنگی - بویژه - ایمنی - پروانه - تفاهم - غیرارتقاء - مجریان - گرامیداشت - تدوین - گزارش - استان - شرایط - اینکه - جامعه - باشند - کانون - محتوای - بکارگیری - تاکامی - اهمیت - عملکرد -

نظر شما در مورد : ضرورت تدوین سند جامع چشم انداز نظام مهندسی در حوزه آموزش

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها