مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3774 -تاریخ انتشار : سه شنبه 04 خرداد 1395 -ساعت : 09:00

چاپ به اشتراگ گذاشتن

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران:

روابط عمومی در راس فرهنگ سازی و ترویج مقررات ملی ساختمان قرار گیرد

مازندشورا: رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به نقش روابط عمومی در شناخت افکار عمومی اذعان داشت: روابط عمومی باید در راس فرهنگ سازی و ترویج مقررات ملی ساختمان قرار گیرد.

مازندشورا:به گزارش صما به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمانمازندران،مهندس محسن قربانی در نشستی که بمناسبت روز ارتباطات و روابط عمومیبا حضور هیأت رئیسه و روابط عمومی سازمان روز دوشنبه 27 اردیبهشت برگزار شد ضمنتقدیر از فعالیت های روابط عمومی سازمان در طی سال های اخیر بر نقش ارتباطات درپيشبرد اهداف سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: روابط عمومي ها به عنوان حلقهارتباطي سازمان با مردم نقش مهمی در انعكاس فعاليتهاي سازمان و همراه ساختن و جلباعتماد و مشاركت عمومي افراد دراهداف و برنامه های سازمانی دارند.

وی با تاکید بر ضرورت تقویتروابط عمومی ها در جهت پیشبرد اهداف سازمان اظهار داشت: توجه مدیران به روابطعمومی ها به عنوان حلقه ارتباطي سازمان با جامعه حائز اهمیت است و در جهت تقویت واستحکام بیشتر آن باید برنامه ریزی صورت گیرد و در واقع روزملی ارتباطات و روابط عمومیمی تواند فرصتی برای مطالعه ساختاري و برنامه ریزی كارشناسانه در جهت توسعه و تحولروابط عمومی باشد.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به نقش روابط عمومی درشناخت افکار عمومی و فرهنگ سازی اذعان داشت: رعايت و اجراي مقررات ملي ساختمان درجامعه باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و در فرایند فرهنگ سازی و ترویج مقررات ملیساختمان در جامعه روابط عمومی در راس امور قرار دارد.

مهندس قربانی تصریح کرد: با توجه به ماهیت و کارکرد روابط عمومی در دوبعد درون سازمانی وبرون سازمانی، با تقویت این بخش می توان به نقش محوری آن درتحقق حقوق شهروندی و پاسخ به مطالبات عمومی دست یافت.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به فعالیت های روابطعمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران در طی سا ل های اخیر اظهار داشت : روابط عمومیسازمان با برقراری ارتباط و تعامل سازنده با رسانه های مکتوب و مجازی استاناقدامات موثری در جهت شناساندن خط مشی و انعکاس اهداف و برنامه های این سازمان درجامعه داشته است.

در پایان مراسم هیأت رئیسه نظام مهندسی ساختمان مازندران با اهداء لوحاز روابط عمومی سازمان تقدیر کردند.

شایان ذکر است روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندران در سه سالپیاپی در سطوح ملی و در بین روابط عمومی های کشور و همچنین روابط عمومی های نظاممهندسی ساختمان کشور حائز رتبه برتر گردیده است.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : عمومی - روابط - ساختمان - مهندسی - مازندران - برنامه - فرهنگ - ارتباطات - اشاره - سازمانی - اهداف - مقررات - اظهار - تقویت - درجامعه - جامعه - روابطعمومی - رئیسه - مهندس - ترویج - قربانی - فعالیت - عمومي - عنوان -

نظر شما در مورد : روابط عمومی در راس فرهنگ سازی و ترویج مقررات ملی ساختمان قرار گیرد

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها