مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 3804 -تاریخ انتشار : جمعه 21 خرداد 1395 -ساعت : 08:45

چاپ به اشتراگ گذاشتن
نشست دوستانه و صميمي شهردار مركز استان و شهردار بابل در شهرداري بابل

نشست دوستانه و صميمي شهردار مركز استان و شهردار بابل در شهرداري بابل

مازندشورا: گزارش تصویری نشست دوستانه و صميمي شهردار مركز استان و شهردار بابل در شهرداري بابل

مازندشورا:

مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران 
مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران


منبع : شهرداری ساری


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها :

نظر شما در مورد : نشست دوستانه و صميمي شهردار مركز استان و شهردار بابل در شهرداري بابل

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها