تاریخ انتشار : چهار شنبه 01 آذر 1396 - ساعت : 16:29

کد مطلب: 38671 چاپ به اشتراگ گذاشتن

نتیجه انتخابات هیات رییسه سال سوم سازمان نظام مهندسی البرز

مازندشورا: نودمین جلسه هیات مدیره سازمان، عصر روز سه شنبه 30 آبان ماه 96 سازمان برگزار شد.

مازندشورا:به گزارش صما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانالبرز، در این جلسه که با دستور انتخاب هیات رییسه سال سوم از دوره سوم و با حضورمیهمانانیهمچون مهندس ارتقایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، مهندس رضایی مدیرکلراه و شهرسازی استان البرز و مهندس احمدی پرگو معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرجو مهندس مجربی کرمانی دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در محل سالن جلساتسازمان برگزار شد، در ابتدای جلسه مهندس قنبری ضمن خوشامد گویی به میهمانان، با اشارهبه سالی که با فراز و نشیب هایش پشت سرگذاشته شد، افزود: خوشحال هستم که امروز شاهدهستیم که دیگر از اتفاقات دوره های گذشته هیات مدیره به ویژه اختلاف نظرها در هیاتمدیره سازمان خبری نیست و هیات مدیره دوره سوم سال دوم خود را هم با وفاق و همدلی پشتسرگذاشت که تشکر و تقدیر فراوان دارد.

قنبری در بخش دیگری از سخنان خودبه تشکر و تقدیر از مسوولین استان از جمله معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز،مدیرکل راه و شهرسازی و همچنین معاونت شهرسازیو معماری شهرداری کرج پرداخت .

وی همچنین از همراهی و همکاری مهندس باقرنیا مدیرکل سابق راه و شهرسازیالبرز و مهندس علی ترکاشوند شهردار سابق کرج تقدیر و تشکر کرد.

قنبری با اشاره به اقدامات انجام شده در یکسال گذشته اظهار داشت: با همدلیهیات مدیره محترم و با حمایت نهاد های استان در طول دو سالاقدامات خیلی خوبی انجام گرفت و در دوره هیات مدیره سوم بسیاری از مسایلی که مدتها بر زمین مانده بود بهسرانجام رسید.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات انجام گرفته عمدتا در مسایل زیربنایی بودهاست، مواردی همچون بیمه مسوولیت مهندسان، کاهش بدهی های سازمان و تعامل سازنده با مجموعههای مرتبط از جمله سندیکای سازندگان مسکن و ساختمان، کاهش هزینه های جاری سازمان ،ارتقای سطح آموزشی اعضا و پرسنل سازمان و برگزاری بیش از 25 همایش آموزشی را از جمله اقدامات یکسال گذشته سازمان خواند.

ریاست سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز همچنین با اشاره بهاقدامات مشترک سازمان و شهرداری کرج ابراز امیدواری کرد با همراهی مهندس پرگو و همکارانشانبتوان اقدامات موثر بیشتری را در جهت افزایش کیفیت ساخت از جمله برگزاری دوره های آموزشی برای سازندگان، در دستورکار قرار داد.

در ادامه مهندس کاتب احدی نایب رییس دوم سازمان ضمن خوشامدگویی به میهمانانو بیان مقدمه ای در خصوص مشاهدات و بررسی های گروه اعزامی سازمان به مناطق زلزله زده،حضور مهندسان و سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین سیل کمک های مردم مهربان ایرانبه آسیب دیدگان زلزله را ستود.

سپس انتخاب هیات رییسه سال سوم سازمان در دستور کار قرار گرفت و جلسه باریاست سنی مهندس کاتب احدی و خانم مهندس خسروی به عنوان دبیر موقت جلسه ادامه یافت.

در ادامه با برگزاری انتخاب هیاترییسه، ، مهندس کوروش غفاری با 13 رای اعضای هیات مدیره به عنوان ریاست سازمان انتخابشد.

آقایان مهندس فرهاد سهرابلو و مهندس امیر هوشنگ مراد پور نیز با 13 رایاعضای هیات مدیره سازمان به ترتیب به عنوان نایب رییس اول و نایب رییس دوم سازمان برگزیدهشدند.

هیات مدیره سازمان همچنین با 13 رای به مهندس شاهین شیفته وی را به عنواندبیر سازمان در یکسال اینده انتخاب کردند.

در ادامه هیات رییسه منتخب سال سوم سازمان پس از شور، مهندس محمد قنبریرا به عنوان خزانه دار به هیات مدیره پیشنهاد دادند که این پیشنهاد نیز با رای همهاعضای هیات مدیره به تصویب رسید و مهندس قنبری برای یکسال آینده مسوولیت خزانه داریسازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز را عهده دار شد.

در ادامه جلسه مهندس احمدی پرگو ضمن تبریک انتخاب هیات رییسه جدید سازمان،با اشاره به سوابق و تجارب دوره های گذشته سازمان، وفاق و اتفاق نظر اعضای هیات مدیرهسازمان را ستود و ابراز امیدواری کرد با توجه به شرایط سازمان و همدلی موجود در مسوولیناستان بتوان گامهای موثری در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز برداشت.

مدیرکل راه و شهرسازی البرز نیزدر سخنانی با ابراز خوشوقتی از انتخاب قاطعهیات رییسه سال سوم سازمان، برای اعضای هیات رییسه قدیم و جدید سازمان آرزوی موفقیتکرد. وی با اعلام امیدواری برای پیشبرد مسایل و اهداف استان در حوزه ساخت و ساز و اشارهبه حوادث تلخ طبیعی، موضوع مجریان ذیصلاح را یک بحث جدی در کشور برشمرد و تاکید کرد:باید برای موضوع استفاده از مجریان ذیصلاح در ساخت و ساز استان به صورت ریشه ای برنامهریزی و اقدام کرد.

رضایی استان البرز را در مجاورت گسل های فعال منطقه، استانی با خطرپذیریبالا دانست و اقدامات جدی به منظور مقاوم سازی ساختمان های و ممانعت از ساخت ساختمانهای بی کیفیت را در پیشگیری از خسارات جانی و مالی شهروندان استان یک ضرورت خواند.

مهندس مجربی کرمانی نیز در سخنانی با اشاره به انتخابات هیات رییسه سازماننظام مهندسی البرز در دوره های گذشته که بعضا اختلاف نظرهای شدیدی در آن بروز می کرد،هیات مدیره دوره سوم سازمان را نمونه همدلی و وفاق خواند.

وی همچنین با اشاره به سنجش های انجام گرفته در شورای مرکزی سازمان، رتبهاستان البرز را در بسیاری از موارد برتر دانست.

مهندس غفاری ریاست جدید سازمان نیز سخنان خود را با خیر مقدم به میهمانانو تشکر از اعتماد هیات مدیره به وی و همکارانش در هیات رییسه آغاز کرد.

وی حضور مسوولین ارشد استان را در جلسه انتخاب هیات رییسه سازمان، موجبخرسندی و مباهات و نشان یکدلی استان برای پیشبرداهداف اعتلایی و رفع مشکلات استان دانست.

غفاری مشکلات ساخت و ساز در کشور را مشکل ناشی از قانون موجود دانست کهبا اصلاح قانون به سادگی قابل رفع است.

ریاست سازمان ارتقای کیفیت ساخت و ساز در کشور را پس از حوادثی همچون زلزلهرودبار و بم مشهود و محسوس دانست و ابراز امیدواریکرد با همکاری همه دستگاههای دخیل در امر ساخت و ساز همه اجزای ساختمان ها با بهرهگیری از مجریان ذیصلاح و مطابق اصول و مقررات ملی ساختمان اجرا شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز نیز در سخنانی ضمن تبریک بهمنتخبین هیات رییسه سازمان و تشکر از زحمات مهندس قنبری و همکاری وی با استانداری البرز،تغییر شرایط انتخاب هیات رییسه سازمان نظام مهندسی البرز را بر اساس شنیده ها در دورههای گذشته با تنش هایی همراه بود به وفاق و همدلی میان اعضای هیات مدیره ، مرهون درایتروسای سازمان در این دوره دانست.

مهندس خسرو ارتقایی با اشاره به استحکام برخی بنا هایی که در سالهای دورساخته شده اند این امر را حاصل بهره گیری از نیروی متخصص و مصالح مرغوب دانست.

معاون استاندار البرز با اشاره به حوادثی همچون زلزله ، مسوولیت مهندسانرا بسیار سنگین و خطیر خواند و از آمادگی استانداری و شورای فنی استان برای همکاریبه منظور ارتقای کیفیت ساخت و ساز و همکاری با سازمان در این مسیر خبرداد.

وی ساماندهی توسعه شهری و معضلاتیهمچون حاشیه نشینی و رعایت دیگر مباحث شهرسازی را در شهر های استان یک ضرورت جدی خواند.

در ادامه جلسه مهندس مجربی کرمانی با نمایش پاور پوینت تهیه شده از ایراداتفنی و آسیب های وارده به ساختمان ها، گزارش گروه تخصصی عمران شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی ساختمان از مناطق زلزله زده کرمانشاه و تحلیل علل عمده تخریب ساختمان ها دراین زلزله را ، برای حاضران تشریح کرد.

دبیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به مشکلاتناشی از ساخت املاک قولنامه ای در کل کشور با توجه به نتایج حاصل از زلزله کرمانشاه،انتشار ویرایش جدید آیین نامه 2800 زلزله یک ضرورت دانست.

در این جلسه همچنین هیات مدیره سازمان با تقدیم لوح سپاس از تلاش ها، تدابیرو اقدامات مهندس محمد قنبری در دوره تصدی ریاست سازمان تقدیر کرد.

همچنین مهندس قنبری نیز با الواح تقدیری از همکاری و همراهی اعضای هیاترییسه سال دوم سازمان تقدیر و تشکر کرد.


منبع : صما

برچسب ها : #مهندس #البرز #استان #ساختمان #مدیره #رییسه #مهندسی #اشاره #همچنین #دانست #زلزله #قنبری #ادامه #اقدامات #گذشته #ریاست #خواند #تقدیر #استانداری #همکاری #کیفیت #اعضای #شهرسازی #یکسال #همدلی #ارتقای #ابراز #معاون #شورای #عنوان #غفاری #امیدواری #همچون #برگزاری #مسوولیت #آموزشی #سخنانی #ذیصلاح #همراهی #مرکزی #ضرورت #کرمانی #مجربی #عمرانی #مجریان #شهرداری #هماهنگی #مدیرکل #کرمانشاه #قانون #مشکلات #حوادثی #منظور #شرایط #موجود #تبریک #موضوع #خزانه #پیشنهاد #هیاترییسه #تاکید #معماری #اجرایی #اشارهبه #اختلاف #احمدی #رضایی #گزارش #دستور #ارتقایی #سخنان #مسوولین #مهندسان #سازندگان #میهمانانو #مسایل #گرفته #معاونت #بسیاری #انتخابات #مناطق

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : نتیجه انتخابات هیات رییسه سال سوم سازمان نظام مهندسی البرز

*

*