مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 4030 -تاریخ انتشار : شنبه 12 تیر 1395 -ساعت : 11:30

چاپ به اشتراگ گذاشتن

مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي:

ارتقا كيفيت خدمات در سايه مشاركت بخش خصوصي

مازندشورا: مدير عامل سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري تهران با تاكيد بر مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي توسعه شهري گفت رايزني براي سپردن بخشي از ماموریت ها به بخش خصوصي ادامه دارد.

مازندشورا:

بلدیه|محسن ترك آبادي با اشاره به نقش اين سازمان در توسعه مشارکت بخش خصوصی در طرح هاي شهري گفت : سازمان سرمایه گذاری مي تواند با هماهنگی معاونت هاي تخصصي در طرح هاي مدیریت شهري مشاركت كند .به عنوان مثال اخیرا  با مدیریت سازمان ورزش شهرداري مذاكراتي انجام شده تا در نوسازی بخشی از مراكز ورزشي در چارچوب قرارداد سرمايه گذاري به روش بي .او.تي . را در دوره مشخص با بخش خصوصي مشارکت نموده ومسئوليت نگه داري آن را نیز بر عهده داشته باشند. وي با اشاره به اينكه نگهداشت اینگونه فضاهای شهری هزينه بر است تاكيد كرد : این امکان وجود دارد که در آينده بخشي از مسئوليت هاي نگهداشت را در بخش هاي مختلف از قبیل سالن هاي ورزشي و فضاهای فرهنگي و امور اجتماعي را بامشاركت مردم و بخش خصوصي به سر انجام برسانيم .
وي گفت : سازمان سرمایه گذاری در گذشته بيشتر به بخش ساخت و ساز توجه كرده اما براي مشاركت بخش خصوصی درسایر طرح حوزه های مدیریت شهري نياز به تهیه گزارش های امکان سنجي و توجيه اقتصادی دارند . وي با اشاره به حفظ منافع سرمايه گذار در صورت مشاركت در اینگونه طرح ها گفت :سرمايه گذار تمايل دارد بازگشت سرمايه مناسبی به دست بياورد ، به همين دليل بایستی مدل هايي را تعريف كنيم تا سرمايه گذار در ماموریت های تعریف شده شريك شوند.

ترك آبادي با اشاره به سرمايه گذرای بخش خصوصي در حوزه حمل ونقل نیز گفت : در حال حاضربا هماهنگی مسئولین ذیربط در حال مذاکره هستيم تا در صورت امکان بخشي از امور به روش بي .او.تي به سرمايه گذاران بخش خصوصي محول گردد .وي با تاكيد برضرورت توجيه سرمايه گذاران گفت: اينگونه مشاركت هاي اقتصادي نو وجديد تلقي مي شود بنابراين بايد جذابيت سرمايه گذاري در بخش هاي مشاركت شهري را براي سرمايه گذاران به خوبی تشریح كنيم . ترك آبادي با تاكيد بر تعهدات دو جانبه شهرداري وسرمايه گذاران بخش خصوصي گفت :زماني كه مسئوليت بخشی از ماموریتهای شهري در چارچوب تعهدات به بخش خصوصي واگذار مي شود بايد منافع شهروندان در قا لب برنامه هاي منظم تامين شود . وي با ذكر مثالي در اين رابطه گفت :مثلا مي توان بهره برداري از يك مجموعه ورزشي را در دوره زماني مشخص به شرط نگهداشت مکان توسط سرمايه گذار به بخش خصوصي سپرد به شرط آنكه سرمايه گذار به تعهدات خود به خوبی عمل كند و كوتاهي در نگهداشت رخ ندهد .بنابراين مي توان از اين الگو در بقيه طرح هاي شهري نيز استفاده كرد.


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : سرمايه - خصوصي - مشاركت - نگهداشت - اشاره - گذاران - تعهدات - مدیریت - تاكيد - امکان - ورزشي - آبادي - گذاري - منافع - توجيه - سرمایه گذار - بنابراين - مسئوليت - زماني - مشارکت - چارچوب - گذاری - شهرداري - سرمایه - اینگونه - خصوصی - فضاهای - هماهنگی -

نظر شما در مورد : ارتقا كيفيت خدمات در سايه مشاركت بخش خصوصي

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها