مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 4080 -تاریخ انتشار : یکشنبه 13 تیر 1395 -ساعت : 16:22

چاپ به اشتراگ گذاشتن

در نشست بررسی صدور استحکام بنا اماکن آموزشی عنوان شد

آمادگی کامل نظام مهندسی گلستان برای صدور گواهی استحکام بنا

مازندشورا: رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان از آمادگی سازمان متبوع خود جهت همکاری کامل در موضوع صدور گواهی استحکام بنای اماکن آموزشی بر طبق مقررات ملی ساختمان خبر داد.

مازندشورا:به گزارش صما بهنقل از روابط عمومی سازمان، وی در نشست بررسی استحکام بنای فضاهای آموزشی در دفترفنی استانداری گلستان گفت: اگر بخواهیم بررسی بناهای آموزشی را طبق مقرراتملی ساختمان و آخرین ویرایش آیین نامه های مرتبط، انجام دهیم باید اذعان کرداکثریت ساختمان های استفاده شده برای کاربری آموزشی، مورد تایید قرار نمی گیرد.

وی افزود: اگر قصد داریم این کار مهم و در واقعاستاندارد سازی بناهای آموزشی انجام شود، بایدکاری مشترک با حضور تمامی نهادهایمرتبط یعنی حوزه معاونت عمرانی استانداری، راه و شهرسازی، نوسازی مدارس و نظاممهندسی ساختمان انجام شود.

موسوی در ادامه اظهار داشت قراردادهای و تفاهمنامه های سازمان با اداراتی مانند شهرداری گرگان نشانی از عزم نظام مهندسی ساختماندر رونق فضای ساخت و ساز در کنار افزایش کیفیت خدمات مهندسی است.

در این نشست که مدیر کل نوسازی مدارس، اعضایهیات مدیره،رییس شورای انتظامی و مدیر دفتر نمایندگی گرگان سازمان نظام مهندسیساختمان گلستان حضور داشتند، مدیر کل دفتر فنی استانداری گلستان نیز با اشاره بهحادثه پیش آمده در یکی از مهد کودک های گرگان گفت: بررسی ها نشان می دهد گواهی استحکام بنا مربوط بهفضاهای آموزشی اکثرا مغایر با مقررات ملی ساختمان است.

رسول حسام با اشاره به دقت نظر لازم در بحث صدورگواهی استحکام بنا، اظهار داشت باید به مردمی که برای فرزندان خود در مدارس غیرانتفاعی هزینه می کنند، بهترین خدمات با استانداردهای لازم ارائه داد. ویافزود: دستگاه های مرتبط با بحث ساخت و ساز باید حتی در صورت تصحیح روند صدورگواهی استحکام بنا، وظایف ذاتی خود را انجام دهند.

حسام با اشاره بهضرورت حل مشکل بناهای آموزشی،تاکید کرد باید با ارائه راهکارهای مناسب، مشکلات درموضوع استحکام بنای اماکن عمومی به خوبی مرتفع گردد. وی افزودپیشنهاد دارمکمیته ای متشکل از کارشناسان تشکیل شود و با تهیه چک لیستی حداقل های لازم را جهتصدور گواهی استحکام بنا بررسی شود.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : استحکام - آموزشی - بررسی - گلستان - ساختمان - اشاره - مدارس - بناهای - استانداری - گواهی - گرگان - مهندسی - ارائه - ساخت و ساز - خدمات - صدورگواهی - نوسازی - عمومی - اماکن - مرتبط - اظهار -

نظر شما در مورد : آمادگی کامل نظام مهندسی گلستان برای صدور گواهی استحکام بنا

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها