مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 41234 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 آذر 1396 -ساعت : 11:27

چاپ به اشتراگ گذاشتن

رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد:

ضرورت افزایش اختیارات مهندسان در پروسه ساخت‌و ساز

مازندشورا: رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در اصلاح قانون نظام مهندسی جایگاه مهندسین ارتقا پیدا خواهد کرد، ادامه داد: امروز مهندسین در ساخت ساختمان نقش و اختیارات محدودی دارند که باید افزایش یابد.

مازندشورا:محمدرضا رضایی کوچی در اولین همایش اخلاق حرفه ای در صنعت ساختماندر قم، با بیان اینکه مهندسان در عرصه سازندگی خدمات ارزشمندی برای نظام داشتهاند، عنوان کرد: ایران در تعلیم و پرورش مهندس پنجمین کشور در جهان است و مهندسینما از دانش، استعداد و تجربه لازم برخوردارند.

رضایی با بیان اینکه در هر زمان مشکلی پیش بیاید انگشت اتهام به سوی مهندساناست، گفت: این منصفانه نیست چراکه مهندس ساختمان را در ابتدا اختیارات کافی ندادهایم ولی او را پاسخگو می دانیم.

وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۷، ۱۲۷هزار میلیارد تومان ظرفیتعمرانی برای کشور در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: این پول باید توسط مهندسین در حوزهعمرانی صرف شود، این ظرفیت بزرگی است ولی آیا برای مهندسین فرصت بهره گیری از اینظرفیت ایجاد شده است.

رضایی با بیان اینکه در کشور ۱۸ هزار واحد مسکونی نیاز به مقاوم سازیدارد، افزود: با کمبود دو میلیون واحد مسکونی در کشور روبرو هستیم؛ ظرفیت تولید مسکنیک میلیون واحد در سال است که به ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار واحد افت داشته و در شرایطامروز در بهترین حالت ۲۰۰ هزار واحد بیشتر تولید نمی کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اگر انتظار ساختمان با کیفیتداریم لازم است به مهندس اختیارات بدهیم و سپس از او پاسخ بخواهیم، امروز مهندسان درساخت ساختمان نقش و اختیارات محدودی دارند که باید افزایش بیابد.

وی با بیان اینکه ۱۹ میلیون نفر در بافت فرسوده و آسیب پذیر زندگی میکنند، گفت: پس از زلزله و تخریب مسکن مهر و بیمارستان تازه تاسیس هجمه گسترده به مهندسینشد، در حالی که این بی انصافی است و سایر بخش ها نیز باید پاسخگو باشند؛ قانون خلعدارد، دستگاه های نظارتی مشکل دارند و همه در آسیب ها نقش دارند.

رضایی گفت رقابت ناسالم با کم شدن صدور پروانه ساخت، زیاد شده است کهاین موضوع باید در قانون دنبال شود.

وی با بیان اینکه لازم است در فضای جامعه فرهنگ اعتماد به مهندساننهادینه شود، گفت: در اصلاح قانون نظام مهندسی جایگاه مهندسان ارتقا پیدا خواهدکرد.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : اینکه - رضایی - مهندسان - اختیارات - قانون - دارند - میلیون - ساختمان - مهندس - تولید - عمران - افزایش - مسکونی - پاسخگو - مهندسین - ظرفیت - کمیسیون -

نظر شما در مورد : ضرورت افزایش اختیارات مهندسان در پروسه ساخت‌و ساز

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها