تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 آذر 1396 - ساعت : 13:40

کد مطلب: 41259 چاپ به اشتراگ گذاشتن

ردپای «نامهندسان» در خرابه‌های کرمانشاه

مازندشورا: نهاد تحقیقاتی مامور بررسی ابعاد، دلایل و میزان آسیب‌دیدگی مناطق زلزله‌زده غرب کشور، دومین گزارش فنی از زمین‌لرزه ۲۱ آبان را ارائه کرد و در عین حال از مشاهده ردپای «نامهندسان» در خرابه‌های کرمانشاه خبر داد.

مازندشورا:محمد شکرچی‌زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و علی بیت‌اللهی،رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری این مرکز، دیروز در نشست ارائه دومین گزارشفنی از ابعاد زلزله غرب کشور اعلام کردند: چهره مناطق زلزله‌زده غرب کشور بعد از زمینلرزه ۳/ ۷ ریشتری کرمانشاه نشان می‌دهد بسیاری از تخریب‌ها در زمان وقوع زلزله از بی‌اخلاقی،بی اطلاعی یا منفعت‌طلبی برخی عوامل ساخت و ساز سرچشمه می‌گیرد که در این میان ردپای«نامهندسان» نسبت به سایر عوامل پررنگ‌تر است. «نامهندسان» گروهی از به ظاهر مهندسانهستند که در ساخت‌و سازهای کرمانشاه و سایر مناطق، بدون کوچک‌ترین پایبندی و تعهدیبه ضوابط و مقررات ساخت‌وساز اقدام به ساخت مسکن کرده‌اند؛ ساختمان‌های ناپایداری کهبا وقوع زمین‌لرزه به‌طور کامل تخریب شدند در حالی که سایر ساختمان‌های ساخته شده مطابقبا اصول فنی و مهندسی در مجاورت آنها کوچک‌ترین آسیبی ندیدند. بسیاری از این نامهندسانبه رغم اطلاع از ضوابط ساخت‌وساز و آگاهی از تهدیدهای ناشی از کم‌فروشی در ساخت مسکن،اقدام به ساخت واحدهای مسکونی ناپایداری کرده‌اند که حتی با وقوع جزئی‌ترین حوادث نیزاحتمال ریزش و تخریب دارند.

نتایج تحقیقات به عمل آمده از سوی تیم کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکنوشهرسازی ۳۵ روز بعد از وقوع زمین‌لرزه ۳/ ۷ ریشتری در غرب کشور نشان می‌دهد، عدم رعایتضوابط فنی و مهندسی از سوی برخی مهندسان، فروش ضوابط و اصول حرفه‌ای ساخت‌وساز برایکسب منافع مالی از سوی شهرداری‌ها، مشکلات ساخت واجرای ساختمان‌ها، مشکلات مربوط بهنظارت بر ساخت‌وساز در نبود ضمانت اجرایی قوی برای الزام به رعایت ضوابط و مقررات قانونیساخت مسکن و ورود افراد بی صلاحیت، بی‌اطلاع یا منفعت طلب به حوزه ساخت‌وساز که تنهابه انگیزه کسب سود بیشتر و بدون توجه به حفظ جان، مال و امنیت مردم اقدام به ساخت‌وسازمی‌کنند، مهم‌ترین دلایل تخریب بیش از سطح انتظار واحدهای مسکونی در مناطق زلزله‌زدهغرب کشور است. طوری که رفتار متفاوت ساختمان‌ها بعد از وقوع زمین لرزه غرب کشور اینموضوع را تایید می‌کند؛ چرا که در شرایطی که براثر وقوع زمین‌لرزه اخیر در غرب کشوربرخی از واحدها به‌طور ۱۰۰ درصد تخریب شدند برخی دیگر از واحدهای مسکونی در مجاورتآنها کوچک‌ترین آسیبی ندیدند.

مسوولان مرکز تحقیقات راه و مسکن دیروز با بیان اینکه خرابه‌های کرمانشاهتنها یک نمونه کوچک از حضور و بی‌اخلاقی نامهندسان در عرصه ساخت‌وساز است، اعلام کردند:ردپای نامهندسان در ساخت‌وسازها تنها به کرمانشاه محدود نمی‌شود بلکه شهرهای دیگریمشابه کرمانشاه در کشور وجود دارند که همه آنها در معرض کم‌فروشی بسیاری از نامهندسانو در واقع در معرض تهدید قرار دارند. به گفته آنها در کشور، کرمانشاه‌های زیادی وجوددارد که در آنها نیز ساخت‌وساز به شکل غیراصولی و غیراستاندارد انجام شده و این بی‌اخلاقیاز سوی افرادی که به ظاهر مهندس هستند اما هیچ گونه پایبندی به ضوابط و مقررات ساخت‌وسازندارند، ادامه دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، در دومین گزارش فنی از ابعاد زلزله غرب کشور،دیروز دو نگرانی ملی از بابت ادامه فعالیت نامهندسان در ساخت‌وسازهای کشور مطرح شد؛مبنی بر اینکه زلزله کرمانشاه به‌طور قطع آخرین زلزله مهیب و ویرانگر کشور نیست و مشخصنیست چه زمانی و با چه شدتی و در چه مکانی زلزله مهیب دیگری در انتظار شهرهای کشوراست؟ دومین نگرانی اما از بابت واحدهای مسکونی ناپایدار و غیرمقاوم است؛ چرا که حضورنامهندسان در ساخت و سازها و ساخت واحدهای مسکونی ناپایدار و غیرمقاوم تنها منحصر بهکرمانشاه و مناطق غرب کشور نیست؛ کرمانشاه‌های دیگری در کشور وجود دارد که هم‌اکنوننیز در معرض تهدید و تخریب جدی هستند و مشخص نیست در صورت وقوع زلزله در آنها، زمین‌لرزهچه تلفاتی را در این واحدهای غیرمقاوم به همراه خواهد داشت؟ دیروز در این نشست اعلامشد در صورتی که قوانین و مقررات فعلی ساخت‌وساز در همه ساخت‌و‌سازهای صورت گرفته درکرمانشاه رعایت می‌شد، تلفات و خسارت‌های زمین‌لرزه ۳/ ۷ ریشتری تا ۸۰ درصد کاهش می‌یافت.

آخرین آمار ازخسارت زلزله کرمانشاه

روز گذشته همچنین در دومین نشست فنی بررسی ابعاد زمین‌لرزه غرب کشور، آمارنهایی مربوط به خسارت زمین‌لرزه غرب کشور اعلام شد؛ بر این اساس از مجموع نزدیک به۱۰۴ هزار واحد مسکونی بازدید شده در مناطق زلزله‌زده، ۳۷ هزار واحد یا به‌طور ۱۰۰ درصدیو یا به میزان قابل توجه اما قابل تعمیر تخریب شده و آسیب ‌دیده‌اند؛ این در حالی استکه پیش از این مجموع واحدهای مسکونی ۱۰۰ درصد تخریب شده و قابل تعمیر معادل ۳۰ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی اعلام شده بود. همچنین ۵۲ هزار واحد مسکونی دیگر با خسارت‌های جزئیشناسایی شده‌اند و حدود ۱۴ هزار و ۷۹۵ واحد دیگر نیز سالم و بدون آسیب‌ هستند. برآوردهاهمچنین نشان می‌دهد بیش از ۷۰ نفر کشته و نزدیک به حدود هزار نفر از مجروحان زلزلهاخیر غرب کشور افراد ساکن در واحدهای مسکونی بودند که کمتر از ۱۰ سال از زمان احداثآنها سپری می‌شده است؛ در تمام این واحدها تخلف از ضوابط و مقررات ساخت مسکن به‌عنوانعامل اصلی تخریب و فروپاشی شناسایی شده است.

هر ساعت ۲ پس‌لرزه

مسوولان این نهاد علمی و تحقیقاتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی همچنیندیروز از وقوع ۱۷۰۴ پس‌لرزه بعد از وقوع زمین‌لرزه ۳/ ۷ ریشتری غرب کشور طی ۳۵ روزاخیر خبر دادند؛ برآوردهای «دنیای اقتصاد» بر پایه آمار اعلامی از تعداد پس‌لرزه‌هایزمین‌لرزه ۲۱ آبان ماه در غرب کشور نشان می‌دهد کرمانشاه به‌طور متوسط طی ۳۵ روز اخیربه واسطه وقوع پس‌لرزه در هر ساعت ۲ بار لرزیده است؛ به عبارت دیگر با گذشت حدود۸۴۰ ساعت از زمان وقوع زمین‌لرزه اصلی-از آغاز روز ۲۲ آبان ماه تا پایان روز ۲۶ آذر-وقوع۱۷۰۴ پس‌لرزه به معنای وقوع ۲ پس‌لرزه در هر ساعت به‌طور میانگین است. در نشست دیروزهمچنین اعلام شد پس‌لرزه‌ها احتمالا تا دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت اما انتظار می‌رودرفته‌رفته از بزرگا و شدت آنها کاسته شود.


منبع : صما

برچسب ها : #مسکونی #زمین‌لرزه #ساخت‌وساز #تخریب #کرمانشاه #واحدهای #زلزله #به‌طور #ضوابط #نامهندسان #مقررات #مناطق #پس‌لرزه #اعلام #دومین #دیروز #تحقیقات #می‌دهد #ریشتری #غیرمقاوم #ابعاد #اقدام #مهندسی #ردپای #ادامه #بسیاری #دارند #انتظار #کوچک‌ترین #کرمانشاه‌های #شهرهای #اقتصاد #دنیای #تهدید #گزارش #ناپایدار #همچنین #مجموع #نزدیک #خسارت‌های #اینکه #دیگری #تعمیر #نگرانی #آسیبی #عوامل #پایبندی #ساختمان‌های #بی‌اخلاقی #زلزله‌زده #خرابه‌های #شهرسازی #ناپایداری #ندیدند #رعایت #افراد #واحدها #مربوط #ساختمان‌ها #کم‌فروشی #مشکلات #مسوولان

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : ردپای «نامهندسان» در خرابه‌های کرمانشاه

*

*