تاریخ انتشار : شنبه 23 دی 1396 - ساعت : 20:13

کد مطلب: 42984 چاپ به اشتراگ گذاشتن

راهکار شهرداری تهران برای کیفی سازی بودجه انقباضی ۹۷

مازندشورا: شهردارآنلاین: معاون نظارت و اجرای بودجه مناطق اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران، گفت: اگر ۳۰ درصد از پروژه های مستمر نیز کاهش پیدا کنند، روی وضعیت نگه داشت شهر تاثیری ندارند.

مازندشورا:کامران سلطانی در خصوص رویکردهای تدوین بودجه مناطق در سال ۹۷ عنوان کرد: در دو سال گذشته با توجه به این که منابع محدودی داشتیم، رویکرد تنظیم بودجه تغییر یافت و انقباضی شد. در سال جاری نیز تاکنون منابع ما مطابق پیش بینی هایی که داشتیم، محقق نشده است. به همین دلیل بودجه سال آینده در بخش منابع و مصارف انقباضی است.

معاون نظارت و اجرای بودجه مناطق اداره کل برنامه و بودجه با اشاره به ارائه چند سناریوی مختلف در تهیه بودجه انقباضی شهرداری عنوان کرد: پس از بررسی این سناریوها، بهینه ترین را انتخاب کردیم. در این سناریو اول هزینه های اجتناب ناپذیر را دیدیم که بیشتر در معاونت ها هستند، ولی همان ردیف های هزینه ای هم که در مناطق بود، دارای مبالغ اندکی بود. چرا که بیشتر از جنس برنامه و فعالیت بودند، در نتیجه آنها را کاهش دادیم.   

وی افزود: سپس سراغ پروژه های مستمر نظیر تعویض جدول و... که در مناطق همه ساله تکرار می شوند، رفتیم؛ در مرحله اول یک کاهش ۳۰ درصدی برای این ها در نظر گرفتیم. دستور شهردار محترم تهران این بود که رویکرد کلی تدوین بودجه به گونه ای باشد که فعالیت های عمرانی در سطح شهر متوقف نشود و در عین حال علاوه بر صرفه جویی، کیفیت نگه داشت شهر نیز کاهش پیدا نکند.

سلطانی با اشاره به بررسی های صورت گرفته در خصوص مسئله هزینه نگه داشت شهر، عنوان کرد: با بررسی هایی که داشتیم، مشخص شد که اگر ۳۰ درصد از پروژه های مستمر نیز کاهش پیدا کنند، روی وضعیت نگه داشت شهر تاثیری ندارند. به همین دلیل در مرحله اول گفتیم هر چه قدر پروژه مستمر و نگه داشت وجود دارد، ۳۰ درصد کاهش یابد.

وی ویژگی دیگر بودجه مناطق را کاهش کمک های مناطق دانست و گفت: هم در مصوبه الزامات تدوین بودجه که شورای شهر تصویب کرده بود و هم در بخش نامه بودجه دکتر نجفی، تصریح شده بود که کمک ها و وظایفی که مرتبط با ماموریت های ذاتی و اصلی شهرداری تهران نیستند، کاهش پیدا کند.

سلطانی با اشاره به اینکه مجموعا در این بخش کاهش ۵۰ درصدی داشتیم، تصریح کرد: به طور مثال کمک به یک بنیاد و موسسه خاصی که در راستای وظایف ذاتی شهرداری نبوده و لزومی نداشته که شهرداری به آن کمک کند کاهش پیدا خواهد کرد؛ بسیاری از این مراکز در سال های قبل از شهرداری کمک دریافت می کردند که این مسئله به مرور به روال تبدیل شد.

وی نکته بعدی رویکرد بودجه را در خصوص پروژه های غیر مستمر دانست و با اشاره به تقسیم بندی آنها، گفت: امسال برای اولین بار پروژه های غیرمستمر را براساس بازدیدها و نظارت هایی که در طول سال از آنها داشتیم، تقسیم بندی کردیم. در این بررسی ها مشخص شد که کدام پروژه ها تاکنون خاتمه پیدا کرده، کدام پروژه ها تا انتهای سال خاتمه می یابند و کدام پروژه ها اگر منابع مکفی به آنها اختصاص یابد، قابلیت خاتمه تا سال بعد نیز دارند. همچنین در بررسی های خود نسبت به شناسایی پروژه هایی که قابلیت اتمام در سال جاری و سال آینده ندارند هم اقدام شد.

معاون نظارت و اجرای بودجه مناطق اداره کل برنامه و بوجه در ادامه افزود: حتی برخی از پروژه هایی نیز وجود داشت که با وجود به پایان رسیدن در سه سال گذشته، کماکان در ردیف های بودجه برای آن اعتبار مشخص می شد. خوشبختانه تمامی این موارد را پس از شناسایی و احصا حذف کردیم.

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: در فرآیندهای برنامه ریزی خود سعی کردیم اعتبار پروژه هایی که در سال ۹۷ خاتمه پیدا می کنند را طوری قرار دهیم که پروژه های نیمه تمام خاتمه پیدا کنند. در نتیجه اولویت تامین اعتبار با این پروژه ها بود. همچنین پروژه های جدید را منوط به ارائه توضیحات کامل در ستاد عالی بودجه کردیم تا بتوانیم بنا به ضرورت پروژه های جدید، آنها را هم مد نظر قرار دهیم.   


منبع : شهردار آنلاین

برچسب ها : #بودجه #پروژه #مناطق #شهرداری #کردیم #داشتیم #خاتمه #بررسی #سلطانی #انقباضی #مستمر #برنامه #اشاره #منابع #رویکرد #هزینه #عنوان #تهران #تدوین #نظارت #اعتبار #ندارند #مسئله #دانست #شناسایی #تقسیم #پایان #قابلیت #همچنین #درصدی #تصریح #فعالیت #اجرای #معاون #آینده #تاکنون #اداره #ارائه #افزود #نتیجه #گذشته #بیشتر #مرحله

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : راهکار شهرداری تهران برای کیفی سازی بودجه انقباضی ۹۷

*

*