مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 44461 -تاریخ انتشار : یکشنبه 15 بهمن 1396 -ساعت : 14:28

چاپ به اشتراگ گذاشتن
بررسی و تصویب نهایی لایحه عوارض و  بهای خدمات سال 97 شهرداری

توسط شورای اسلامی شهر ساری انجام شد؛

بررسی و تصویب نهایی لایحه عوارض و بهای خدمات سال 97 شهرداری

اختصاصی مازندشورا: شنبه 14 بهمن ماه پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری با موضوع بررسی و تصویب نهایی لایحه عوارض و بهای خدمات سال۹۷ شهرداری و سازمان‌های تابعه در سالن اجتماعات برگزار شد.

اختصاصی مازندشورا: شنبه 14 بهمن ماه پانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری با موضوع بررسی و تصویب نهایی لایحه عوارض و بهای خدمات سال۹۷ شهرداری و سازمان‌های تابعه در سالن اجتماعات برگزار شد.


علی اکبر زلیکانی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری در ابتدای این جلسه فرا رسیدن دهه مبارک فجر را تبریک گفت و افزود: بیشتر مشکلات ناشی از سوءمدیریت در بین مسئولان است و تنها راه خنثی کردن توطئه دشمنان کار و تلاش است و  کاستن از مشکلات معیشتی مردم و اشتغال جوانان است.


علیجان شمشیربند، عضو شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه با گذشت چهار دهه از عمر با برکت انقلاب شاهد موفقیت های قابل توجهی بوده ایم افزود: اما مشاهده برخی اتفاقات تلخ پیرامون شماری از همین مدیران عزیزی که انقلاب را با همه شکوه و عظمت و ارزش هایش درک کردند درخور تامل و باعث تاسف است.
وی افزود: بروز مسائلی همچون فسادهای اداری، اختلاس ها، سوء استفاده ها و دریافت حقوق نجومی و امثال آن را در بین اطرافیان با نیروهای تحت مسئولیت مدیرانی ملاحظه می کنیم که بعضا در بین انقلابیون بوده اند؛ باید پرسید آیا این مسند نشینان آرمان های انقلاب را از یاد برده اند؟
شمشیربند با اشاره به اینکه مردم از دیدن این قبیل مسائل رنج می برند افزود: مردمی که برای دوام و بقای انقلاب اسلامی خون‌ها داده اند. در سازندگی و پیشرفت کشور مشارکتی فعال داشته اند، توقع ندارند مدیران با عملکرد ضعیف یا کم کاری و ناکارآمدی و یا بی تفاوتی نسبت به پدیده های ناهنجار در حق آنان اجحاف روا دارند.
در ادامه پس از تصویب کلیات لایحه عوارض شهرداری‌ ساری جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت.


سعید نجاریان ﺭﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺭﯼ ‌گفت: با اکثریت آراء شورای اسلامی شهر با هرگونه افزایش تعرفه عوارض در سال 97 مخالف شد و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﻬﺮﯼ ﺩﺭﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ.
شورای اسلامی شهر ساری برای حل مشکل پارکینگ درشهرساری، ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 97 ﻣﻌﺎﻑ ﮐﺮﺩ. اﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ ﻋﺸﻮﺭﯼ پیشنهاد داد تا ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﺭﮐﻨﯿﮓ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ.
وی ادامه داد: شهرداری باید ﺩﺭﺁﻣﺪهای محل جرائم پارکینگ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ پارکینگ اختصاص دهد.


با تصویب ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺭﯼ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺑﺎﻻﯼ 70 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺎ 5 ﺑﺮﺍﺑﺮﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ 70 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﻓﻌﻠﯽ را رعایت نکنند، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺎ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎﺯ5 ﺑﺮﺍﺑﺮﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺼﻮﺏ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.


اسفندیارعشوری با بیان اینکه یرای افزایش ارتفاع طبقات و تعداد واحد قوانبن سخت گیرانه باشد افزود: برای روند افزایش طبقات باید سقف مشخص کنیم .
  نائب رئیس شورای اسلامی شهر ساری گفت: ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ 15ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﺼﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺑﻼﻍ ﮐﻨﻨﺪ.

برخی از مهم ترین موارد اصلاحی لایحه عوارض که در جلسه اول مورد تاکید قرار گرفت از قرار زیر است:

1- عوارض وصولی در سر فصل های مختلف در همان سر فصل هزینه شود (به عنوان مثال عوارض حق پارکینک صرفاً در راستای توسعه پارکینگ ها هزینه گردد)

2- در خصوص برخورد با تخلفات موضوع سطح اشغال در ساخت و ساز ها، تعرفه عوارض باید بگونه ای بازدارنده باشد که کسی مبادرت به تخلف نکند.

3- با توجه به سیاستگذاری شورا در جهت توسعه گردشگری،کلیه فضاهایی که به تحقق این هدف کمک می کنند از قبیل فضاهای فرهنگی، هنری، درمانی، رفاهی و... از شمول عوارض معاف است.

4- برای برخورد با تخلفات موضوع پیش آمدگی های غیر قانونی، ضریب اخذ عوارض و جرائم بازدارنده باشد. در این رابطه حتی بناهایی که قواعد سطح اشغال را رعایت نمایند اما پیش آمدگی غیر قانونی داشته باشند، نیز مشمول این جریمه خواهند بود.

5- به تغییر کاربری از فضای مسکونی به فضا های فرهنگی، آموزشی و خدماتی عوارض تعلق نمی گیرد.

6- کلیه سازندگان پارکینگ از پرداخت عوارض ساختمانی معاف هستند.

7- کاربری های مختلف در شهر باید مطابق با طرح تفصیلی شهرداری باشند.


لازم به ذکر است ادامه بررسی و تصویب نهایی لایحه عوارض و بهای خدمات سال۹۷ شهرداری به جلسه ی دیگری موکول شد.

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شورای-اسلامی-شهر-انج -

نظر شما در مورد : بررسی و تصویب نهایی لایحه عوارض و بهای خدمات سال 97 شهرداری

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها

تحقیق و تفحص

آیا مخالفین مهدی عبوری شانس بیشتری برای رای آوری در شورای پنجم ساری را دارند یا موافقین؟

یک شهروند : مخالفین عبوری

ساروی : طرفداران عبوری ( عملگرا ) پیروز انتخابات این دوره شورای ساری هستن.
مردم عبوری و گروه عملگرا را دوست دارند.

افشين : اميدواريم شايسته ترين ها بيان ، آقاي عبوري كار كرد و كارهاي خوبي هم انجام داده . آقاي عبوري تيم محترم شهرداري ، شوراي محترم به حال خيابون فراموش شده و پر رفت و امد فرهنگ رسيدگي كنيد به زيبا سازي و نورپردازيش . واقعا فرهنگ غمگين شده و حال و هواي قديمارو نداره

ساروی : مخالفین عبوری

Masoud neyestani : خير براي اينكه مخالفين كارنامه درخشاني در مديريت شهري ندارند

رضازاده : موافقین مهندس عبوری

احمدي : تا حدودي درسته محل زندگي ما تو خيابون سعدي حتي پياده رو و اسفالت خوب نداره در صورتي كه به كوچه پس كوچه هاي منطقه ٣ خيلي رسيدگي شد اما اميدوارم موافقين شهردار راي بيارن

سید : مخالفین موافق عبوری بدون دوربریای خائنش که هم به عبوری خیانت کردن هم به ساری

سید رضا : بابا این سوال اصلا جواب نمیخواد
برین از مردم کوچه بازار بپرسین میگن بهتون

جوانان ساروی : موافقین عبوری صدرصد پیروز انتخابات هستند.درود بر عبوری و یارانش

جوانان ساروی : موافقین عبوری صددرصد پیروز هستند.درود بر عبوری ویارانش

راهبندی : آقای عبوری و موافقینش در قلب مردم ساری بخصوص مردم قدر شناس راهبند جای دارند. عبوری و موافقین عبوری حمایت ، حمایت، حمایت
مردم همیشه در صحنه راهبند- ساری

مررم : فقط موافقین عبوری بزرگوار و عزیز دل مردم

مقداد : با بررسی می توان پی برد که رای آوردن موافقان عبوری دراین دوره کار بسیار سختی است . <br>چرا که دست مافیای قدرت برای شهروند فهیم ساروی رو شده . [....] در شهرداری ساری بیداد میکند . <br>مردم ساری این دفعه و در این دوره عقلایی رای خواهند داد <br>این دور برنده انتخابات متخصصان خواهند بود نـــــــــه وابستگان به جریانات <br>

محمد م : مردم با یاران شهردار هستند

ادامه مناظره...

*

*