مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 44580 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 بهمن 1396 -ساعت : 16:30

چاپ به اشتراگ گذاشتن
چوب وکاغذ مازندران؛ چوب وکاغذایران ودیگر...!!

آماده باش به کارگران!!

چوب وکاغذ مازندران؛ چوب وکاغذایران ودیگر...!!

مازندشورا: صنعت می تواند اشتغال زایی کند؛ ارزش افزوده ایجاد کند واقتصاد منطقه ای را متحول سازد! صنعت ، اگرچرخهایش به گردش درآید؛ می تواند جامعه را به پویایی وتحرک هدایت نماید! وچه کردند با صنعت کشورمان دراین سال ها؟!

مازندشورا: صنعت می تواند اشتغال زایی کند؛ ارزش افزوده ایجاد کند واقتصاد منطقه ای را متحول سازد! صنعت ، اگرچرخهایش به گردش درآید؛ می تواند جامعه را به پویایی وتحرک هدایت نماید! وچه کردند با صنعت کشورمان دراین سال ها؟!

به گزارش ایلنا از ساری،صنعت می تواند اشتغال زایی کند؛ ارزش افزوده ایجاد کند واقتصاد منطقه ای را متحول سازد! صنعت ، اگرچرخهایش به گردش درآید؛ می تواند جامعه را به پویایی وتحرک هدایت نماید! وچه کردند با صنعت کشورمان دراین سال ها؟! با عنوان نوسازی وبهسازی ؛ کارخانه ها را به رکود وتعطیلی کشاندند وهزاران کارگربی پناه را خانه نشین وچه برسرخانواده های بی گناه آنان آمد که بماند ونمی خواهیم قصه پرغصه اشان را نقل کنیم! چوب وکاغذ مازندران؛ چوب وکاغذایران ودیگر...!!امروزصنعت نساجی درمازندران گویی به خواب ابدی رفته وانگارنه انگارکه درسالهایی نه چندان دور، مازندران به صنعت نساجی اش می بالید! چوب وکاغذ مازندران؛ چوب وکاغذایران ودیگر...!! مازندران خطه ای شریف وقطعه ای ارزشمند ازکشورمان است ولایق همه چیزومردمانش همچنین! اینجا؛ یعنی مازندران، سرسبزی اش دل می برد ومشکلاتش ...! درباره چوب وکاغذمازندران ومشکلاتی که تازگی ها دچارش شده بسیارگفته اند ونوشته شده ؛ کارخانه ای که 2000 کارگرمستقیما درآن شاغل هستند و10 هزارنفربا فعالیت این کارخانه امرارمعاش می کنند؛ این کارخانه درسالهایی که صنعت را بحران ها خفه میکرد ایستاد وخم به ابرو نیاورد اگرچه خودی ها ونه بیگانه آن را امروزبه جایی رسانده اند که ازتوان پرداخت حقوق کارگرانش عاجزاست وهمه نگرانند؛ فقط نگران!! چوب وکاغذایران درتالش هم آرام آرام قدم به میدان بحران ها می گذارد و1000 کارگرش – 870- نفربه شدت نگران آینده خود هستند؛ اینجا کمبود نقدینگی وسرمایه درگردش مطرح است ؛ مطلبی که مدیرعامل شرکت مطرح نموده واو هم نگران آینده است اگرچه بسیارامیدواربه آینده کارخانه است! ای کاش هرچه زودترنقدینگی تزریق شود تا"چوکا" ازنفس نیفتد واشتغال و تولید درآن نمیرد! انشاء اله

خدایا چنان کن سرانجام کار    توخشنودباشی ومارستگار

محمد درخشنده

 


منبع : ایلنا


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : کارخانه - تواند - وکاغذایران - وکاغذ - نگران - مازندران - آینده - مازندران؛ - ودیگر - دراین - کشورمان - اگرچه - نماید - بحران - درسالهایی - نساجی - جامعه - واقتصاد - ایجاد - افزوده - اشتغال - منطقه - متحول - وتحرک - پویایی - درآید؛ - اگرچرخهایش - هدایت -

نظر شما در مورد : چوب وکاغذ مازندران؛ چوب وکاغذایران ودیگر...!!

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها