تاریخ انتشار : شنبه 05 اسفند 1396 - ساعت : 09:47

کد مطلب: 45386 چاپ به اشتراگ گذاشتن

علی سلطانی، عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی، استاد دانشگاه شیراز

مهندسی، شغل نیست حرفه است

مازندشورا: تخصص گرایی، به مفهوم تعهد عملی به شیوه خاصی از زندگی است. بنابراین برای اینکه فردی متفاوت باشد و نقش اجتماعی خاصی را بر عهده بگیرد، در وهله اول، باید مسئولیت‌پذیر و اخلاق مدار باشد.

مازندشورا:مهارت‌ها و دانش تخصصی مبتنی برای پشتوانه تئوریک هستند. این زمینه تئوریکاز مجرای آموزش رسمی (معمولاً در نهاد آکادمیک) ایجاد می‌شود. به همین خاطر حرفه‌هابرخلاف مشاغل، پرورش‌یافته در مکاتب دانشگاهی هستند. آموزش مداومبرای حفظ و ارتقای برخورد خردگرایانه و رفتار هوشمندانه مهندسان لازم است. درحالی‌کهبسیاری از مشاغل هم نیاز به آموزش و ارتقای شغلی دارند، حرفه مهندسی برخوردار از یکهوشمندی به‌جای مهارت‌های عملی است.

دانش و مهارت تخصصی برای رفاه جامعه امروزی یک ضرورت است. جامعه‌ای کهبرخوردار از نظام اجتماعی مدرن و مبتنی بر «اصل تقسیم‌کار» و تخصصی شدن کار باشد. بههمین خاطر حضور حرفه‌مندان پزشکی، وکالت، بازرگانی و حسابداری در جامعه مدرن یک الزاماست. در همین راستا، حضور مهندسان به‌عنوان حرفه‌مندان و حافظان رفاه عمومی و مدنیتضروری است.

لازمه حرفه‌مند بودن، مونولوپی در ارائه خدمات یا حداقل کنترل نحوه ارائهخدمات است. حرفه‌مندان جامعه را متقاعد می‌سازند که تنها آن‌ها هستند که صلاحیت ارائهخدمات فنی بر اساس استانداردهای پذیرفته‌شده را دارند. علاوه بر آن، حرفه‌مندان جامعهرا متقاعد می‌سازند که باید یک نظام لایسنس‌دهی و مرجع صدور صلاحیت برای کسانی که قصدورود به حرفه را دارند وجود داشته باشد. بنابراین کسانی که بدون صلاحیت تأیید شده ایننظام وارد فعالیت می‌شود مستلزم توبیخ و سرزنش هستند.

حرفه‌مندان معمولاً دارای درجه خود قدرت‌بخشی یا اتونومی در محل کار هستند.این موضوع از یک شرکت خصوصی تا سازمان‌های بزرگ صادق است که باعث اعمال قضاوت و تشخیصفردی و خلاقیت در ادای مسئولیت‌های حرفه‌ای می‌شود. فلسفه این موضوع آن است که تنهاحرفه‌مندان دارای دانش کافی در ارائه خدمات در یک موضوع (فعالیت) خاص هستند.

حرفه‌مندان ادعای آن را دارند که با انگاره‌ها و ضوابط استاندارد اخلاقی،فعالیت خود را تنظیم می‌کنند که همان " اخلاق نامه مهندسی" است. میزان کنترلیکه حرفه‌مندان بر ارائه خدمات خود می‌کنند رابطه مستقیم با بهبود شرایط رفاهی جامعهدارد و به همان نسبت از دخالت عاملان فاقد صلاحیت به نفع مصالح عموم می‌کاهد. ضوابطاخلاق حرفه‌ای معمولاً از سوی جوامع حرفه‌ای تنظیم می‌شود و در صورت تخطی اعضا، بایددر انتظار توبیخ و سرزنش (در قالب تذکر شورای انتظامی نظام‌مهندسی تا ابطال پروانه)باشند.

بر اساس مطالبی که در بالا ارائه شد، مشخص کردن ویژگی‌های افراد حرفه‌ای،دارای دو کارکرد مهم است: نخست تواضع و دومی خود بهره‌مندی (منفعت شخصی). این دو ویژگیدر کنار هم باعث می‌شود، تا منافع حرفه، به نحو بهتری در اختیار عموم جامعه قرار بگیرد. به‌عنوان‌مثال،اینکه مهندس خود را متعهد به آموزش مهارت‌ها می‌داند و دارای آزادی لازم برای ارائهبهترین خدمات به مشتری می‌باشد.

مفهوم تخصص‌گرایی به‌عنوان یک " کنش اجتماعی" مطرح است. هر شکلپیچیده و ساده از فعالیت هماهنگ انسان برای ارائه خدمات که با استانداردهای عالی همراهباشد یک تخصص محسوب می‌شود.

هر کنش اجتماعی دارای اهداف و خدماتی است که به آن به‌صورت ذاتی الصاقشده‌اند. یک کنش اجتماعی معمولاً کالاهای دیگری همانند ثروت و موقعیت اجتماعی و قدرتنیز تولید می‌کند. کنش اجتماعی به‌صورت ماهوی با یک سری ارزش‌ها همراه هستند (به‌عنوان‌مثال،شغل مهندسی ساختمان که ارزش آن در تولید مسکن مقاوم تعریف می‌شود.(

شغل راهی برای تأمین مخارج زندگی است ولی حرفه چیزی است که فرد به‌صورتداوطلبانه در آن وارد می‌شود و می‌تواند داوطلبانه از آن خارج شود. در شغل، فرد درصورت مشاهده یا تجربه رفتار یا بینش مغایر با اصول اخلاقی، ممکن است کماکان نسبت بهکار خود ادامه دهد ولی در حرفه انتظار می‌رود که فرد در صورت تخطی از هنجارهای اخلاقحرفه‌ای، صحنه فعالیت را ترک نماید.

در شغل هدف فرد برای طی کردن راه‌های میان‌بر (با توجیه هزینه - فایدهاقتصادی) یا برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی مجاز است اما در حرفه، هرگونه تغییر روش اجرا منوط به رعایت پروتکل و ضوابط است. لذا حرفه‌مندان نمی‌توانندبه فریب مشتریان یا مصرف‌کنندگان دست بزنند.

حرفه با یک نفر شکل نمی‌گیرد و در جمع و بستر عموم مفهوم پیدا می‌کند.حرفه‌ها معمولاً دارای اهداف و چشم‌اندازهای اخلاقی همانند سلامت (پزشکان)، عدالت(وکلا و قضات) و رفاه (مهندسان) می‌باشند و حرکت به سمت این آرمان‌ها همواره مورد نظراست.

این ارزش‌های ماهوی باعث آشکار شدن تفاوت یا ارزش‌هایی می‌شود که در اخلاقعمومی رایج است. منظور از اخلاق مهندسی،اخلاق عمومی یا شخصی نیست. مهندسی به‌عنوان روش و حرفه تخصصی، دارای مرز مشخصی باسایر علوم است و داشتن تعهد اخلاقی، یک موضوع محوری در بسیاری از تخصص‌ها می‌باشد.اخلاق حرفه‌ای دارای ویژگی‌های متعددی است که آن را از اخلاق فردی و عمومی متمایز می‌کند.درعین‌حال تضادهای احتمالی میان اخلاق حرفه‌ای، اخلاق فردی و اخلاق عمومی همواره چالش‌برانگیزبوده است. اخلاق حرفه‌ای مهندسی می‌تواند از دو زاویه کنش‌گرایانه (مثال، احداثبنای پایدار با هدف بهبود رفاه) یا واکنش‌گرایانه (مثال، پایدارسازی بنا در برابرحادثه) مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به مطالب بالا، تاکید می‌شود که مهندسی یک حرفه است و انتظار می‌رودمهندسان عزیز به تعهدات اخلاقی مربوط به حرفه‌مندان ملزم باشند که نتیجه آن اعتمادهرچه بیشتر عموم شهروندان به مهندسا‌ن و حرفه مهندسی خواهد بود.


منبع : صما

برچسب ها : #مهندسی #حرفه‌مندان #اخلاق #دارای #حرفه‌ای #اجتماعی #اخلاقی #خدمات #ارائه #فعالیت #معمولاً #آموزش #تخصصی #دارند #صلاحیت #عمومی #جامعه #موضوع #به‌عنوان #مهندسان #می‌کند #انتظار #به‌عنوان‌مثال #باشند #ویژگی‌های #می‌باشد #همانند #می‌تواند #هزینه #همواره #ماهوی #تولید #اهداف #به‌صورت #مفهوم #مبتنی #متقاعد #می‌سازند #ارائهخدمات #مشاغل #رفتار #ارتقای #استانداردهای #کسانی #تنظیم #مهارت‌ها #ضوابط #سرزنش #توبیخ #بهبود

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : مهندسی، شغل نیست حرفه است

*

*