مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 45386 -تاریخ انتشار : شنبه 05 اسفند 1396 -ساعت : 09:47

چاپ به اشتراگ گذاشتن

علی سلطانی، عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی، استاد دانشگاه شیراز

مهندسی، شغل نیست حرفه است

مازندشورا: تخصص گرایی، به مفهوم تعهد عملی به شیوه خاصی از زندگی است. بنابراین برای اینکه فردی متفاوت باشد و نقش اجتماعی خاصی را بر عهده بگیرد، در وهله اول، باید مسئولیت‌پذیر و اخلاق مدار باشد.

مازندشورا:مهارت‌ها و دانش تخصصی مبتنی برای پشتوانه تئوریک هستند. این زمینه تئوریکاز مجرای آموزش رسمی (معمولاً در نهاد آکادمیک) ایجاد می‌شود. به همین خاطر حرفه‌هابرخلاف مشاغل، پرورش‌یافته در مکاتب دانشگاهی هستند. آموزش مداومبرای حفظ و ارتقای برخورد خردگرایانه و رفتار هوشمندانه مهندسان لازم است. درحالی‌کهبسیاری از مشاغل هم نیاز به آموزش و ارتقای شغلی دارند، حرفه مهندسی برخوردار از یکهوشمندی به‌جای مهارت‌های عملی است.

دانش و مهارت تخصصی برای رفاه جامعه امروزی یک ضرورت است. جامعه‌ای کهبرخوردار از نظام اجتماعی مدرن و مبتنی بر «اصل تقسیم‌کار» و تخصصی شدن کار باشد. بههمین خاطر حضور حرفه‌مندان پزشکی، وکالت، بازرگانی و حسابداری در جامعه مدرن یک الزاماست. در همین راستا، حضور مهندسان به‌عنوان حرفه‌مندان و حافظان رفاه عمومی و مدنیتضروری است.

لازمه حرفه‌مند بودن، مونولوپی در ارائه خدمات یا حداقل کنترل نحوه ارائهخدمات است. حرفه‌مندان جامعه را متقاعد می‌سازند که تنها آن‌ها هستند که صلاحیت ارائهخدمات فنی بر اساس استانداردهای پذیرفته‌شده را دارند. علاوه بر آن، حرفه‌مندان جامعهرا متقاعد می‌سازند که باید یک نظام لایسنس‌دهی و مرجع صدور صلاحیت برای کسانی که قصدورود به حرفه را دارند وجود داشته باشد. بنابراین کسانی که بدون صلاحیت تأیید شده ایننظام وارد فعالیت می‌شود مستلزم توبیخ و سرزنش هستند.

حرفه‌مندان معمولاً دارای درجه خود قدرت‌بخشی یا اتونومی در محل کار هستند.این موضوع از یک شرکت خصوصی تا سازمان‌های بزرگ صادق است که باعث اعمال قضاوت و تشخیصفردی و خلاقیت در ادای مسئولیت‌های حرفه‌ای می‌شود. فلسفه این موضوع آن است که تنهاحرفه‌مندان دارای دانش کافی در ارائه خدمات در یک موضوع (فعالیت) خاص هستند.

حرفه‌مندان ادعای آن را دارند که با انگاره‌ها و ضوابط استاندارد اخلاقی،فعالیت خود را تنظیم می‌کنند که همان " اخلاق نامه مهندسی" است. میزان کنترلیکه حرفه‌مندان بر ارائه خدمات خود می‌کنند رابطه مستقیم با بهبود شرایط رفاهی جامعهدارد و به همان نسبت از دخالت عاملان فاقد صلاحیت به نفع مصالح عموم می‌کاهد. ضوابطاخلاق حرفه‌ای معمولاً از سوی جوامع حرفه‌ای تنظیم می‌شود و در صورت تخطی اعضا، بایددر انتظار توبیخ و سرزنش (در قالب تذکر شورای انتظامی نظام‌مهندسی تا ابطال پروانه)باشند.

بر اساس مطالبی که در بالا ارائه شد، مشخص کردن ویژگی‌های افراد حرفه‌ای،دارای دو کارکرد مهم است: نخست تواضع و دومی خود بهره‌مندی (منفعت شخصی). این دو ویژگیدر کنار هم باعث می‌شود، تا منافع حرفه، به نحو بهتری در اختیار عموم جامعه قرار بگیرد. به‌عنوان‌مثال،اینکه مهندس خود را متعهد به آموزش مهارت‌ها می‌داند و دارای آزادی لازم برای ارائهبهترین خدمات به مشتری می‌باشد.

مفهوم تخصص‌گرایی به‌عنوان یک " کنش اجتماعی" مطرح است. هر شکلپیچیده و ساده از فعالیت هماهنگ انسان برای ارائه خدمات که با استانداردهای عالی همراهباشد یک تخصص محسوب می‌شود.

هر کنش اجتماعی دارای اهداف و خدماتی است که به آن به‌صورت ذاتی الصاقشده‌اند. یک کنش اجتماعی معمولاً کالاهای دیگری همانند ثروت و موقعیت اجتماعی و قدرتنیز تولید می‌کند. کنش اجتماعی به‌صورت ماهوی با یک سری ارزش‌ها همراه هستند (به‌عنوان‌مثال،شغل مهندسی ساختمان که ارزش آن در تولید مسکن مقاوم تعریف می‌شود.(

شغل راهی برای تأمین مخارج زندگی است ولی حرفه چیزی است که فرد به‌صورتداوطلبانه در آن وارد می‌شود و می‌تواند داوطلبانه از آن خارج شود. در شغل، فرد درصورت مشاهده یا تجربه رفتار یا بینش مغایر با اصول اخلاقی، ممکن است کماکان نسبت بهکار خود ادامه دهد ولی در حرفه انتظار می‌رود که فرد در صورت تخطی از هنجارهای اخلاقحرفه‌ای، صحنه فعالیت را ترک نماید.

در شغل هدف فرد برای طی کردن راه‌های میان‌بر (با توجیه هزینه - فایدهاقتصادی) یا برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی مجاز است اما در حرفه، هرگونه تغییر روش اجرا منوط به رعایت پروتکل و ضوابط است. لذا حرفه‌مندان نمی‌توانندبه فریب مشتریان یا مصرف‌کنندگان دست بزنند.

حرفه با یک نفر شکل نمی‌گیرد و در جمع و بستر عموم مفهوم پیدا می‌کند.حرفه‌ها معمولاً دارای اهداف و چشم‌اندازهای اخلاقی همانند سلامت (پزشکان)، عدالت(وکلا و قضات) و رفاه (مهندسان) می‌باشند و حرکت به سمت این آرمان‌ها همواره مورد نظراست.

این ارزش‌های ماهوی باعث آشکار شدن تفاوت یا ارزش‌هایی می‌شود که در اخلاقعمومی رایج است. منظور از اخلاق مهندسی،اخلاق عمومی یا شخصی نیست. مهندسی به‌عنوان روش و حرفه تخصصی، دارای مرز مشخصی باسایر علوم است و داشتن تعهد اخلاقی، یک موضوع محوری در بسیاری از تخصص‌ها می‌باشد.اخلاق حرفه‌ای دارای ویژگی‌های متعددی است که آن را از اخلاق فردی و عمومی متمایز می‌کند.درعین‌حال تضادهای احتمالی میان اخلاق حرفه‌ای، اخلاق فردی و اخلاق عمومی همواره چالش‌برانگیزبوده است. اخلاق حرفه‌ای مهندسی می‌تواند از دو زاویه کنش‌گرایانه (مثال، احداثبنای پایدار با هدف بهبود رفاه) یا واکنش‌گرایانه (مثال، پایدارسازی بنا در برابرحادثه) مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به مطالب بالا، تاکید می‌شود که مهندسی یک حرفه است و انتظار می‌رودمهندسان عزیز به تعهدات اخلاقی مربوط به حرفه‌مندان ملزم باشند که نتیجه آن اعتمادهرچه بیشتر عموم شهروندان به مهندسا‌ن و حرفه مهندسی خواهد بود.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - حرفه‌مندان - اخلاق - دارای - حرفه‌ای - اجتماعی - اخلاقی - خدمات - ارائه - فعالیت - معمولاً - آموزش - تخصصی - دارند - صلاحیت - عمومی - جامعه - موضوع - به‌عنوان - مهندسان - می‌کند - انتظار - به‌عنوان‌مثال - باشند - ویژگی‌های - می‌باشد - همانند - می‌تواند - هزینه - همواره - ماهوی - تولید - اهداف - به‌صورت - مفهوم - مبتنی - متقاعد - می‌سازند - ارائهخدمات - مشاغل - رفتار - ارتقای - استانداردهای - کسانی - تنظیم - مهارت‌ها - ضوابط - سرزنش - توبیخ - بهبود -

نظر شما در مورد : مهندسی، شغل نیست حرفه است

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها

تحقیق و تفحص

آیا مخالفین مهدی عبوری شانس بیشتری برای رای آوری در شورای پنجم ساری را دارند یا موافقین؟

یک شهروند : مخالفین عبوری

ساروی : طرفداران عبوری ( عملگرا ) پیروز انتخابات این دوره شورای ساری هستن.
مردم عبوری و گروه عملگرا را دوست دارند.

افشين : اميدواريم شايسته ترين ها بيان ، آقاي عبوري كار كرد و كارهاي خوبي هم انجام داده . آقاي عبوري تيم محترم شهرداري ، شوراي محترم به حال خيابون فراموش شده و پر رفت و امد فرهنگ رسيدگي كنيد به زيبا سازي و نورپردازيش . واقعا فرهنگ غمگين شده و حال و هواي قديمارو نداره

ساروی : مخالفین عبوری

Masoud neyestani : خير براي اينكه مخالفين كارنامه درخشاني در مديريت شهري ندارند

رضازاده : موافقین مهندس عبوری

احمدي : تا حدودي درسته محل زندگي ما تو خيابون سعدي حتي پياده رو و اسفالت خوب نداره در صورتي كه به كوچه پس كوچه هاي منطقه ٣ خيلي رسيدگي شد اما اميدوارم موافقين شهردار راي بيارن

سید : مخالفین موافق عبوری بدون دوربریای خائنش که هم به عبوری خیانت کردن هم به ساری

سید رضا : بابا این سوال اصلا جواب نمیخواد
برین از مردم کوچه بازار بپرسین میگن بهتون

جوانان ساروی : موافقین عبوری صدرصد پیروز انتخابات هستند.درود بر عبوری و یارانش

جوانان ساروی : موافقین عبوری صددرصد پیروز هستند.درود بر عبوری ویارانش

راهبندی : آقای عبوری و موافقینش در قلب مردم ساری بخصوص مردم قدر شناس راهبند جای دارند. عبوری و موافقین عبوری حمایت ، حمایت، حمایت
مردم همیشه در صحنه راهبند- ساری

مررم : فقط موافقین عبوری بزرگوار و عزیز دل مردم

مقداد : با بررسی می توان پی برد که رای آوردن موافقان عبوری دراین دوره کار بسیار سختی است . <br>چرا که دست مافیای قدرت برای شهروند فهیم ساروی رو شده . [....] در شهرداری ساری بیداد میکند . <br>مردم ساری این دفعه و در این دوره عقلایی رای خواهند داد <br>این دور برنده انتخابات متخصصان خواهند بود نـــــــــه وابستگان به جریانات <br>

محمد م : مردم با یاران شهردار هستند

ادامه مناظره...

*

*