مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 4781 -تاریخ انتشار : یکشنبه 03 مرداد 1395 -ساعت : 15:44

چاپ به اشتراگ گذاشتن

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران:

تفاهم نامه بازرسی برق در جهت خدمت رسانی شهروندوان در مازندران اجرایی شد

مازندشورا: رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به تفاهم نامه بازرسی برق اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستاي اهداف مقرر در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و تسریع در خدمت رسانی به شهروندان و منفعت عام به آحاد جامعه در مازندران اجرایی شد.

مازندشورا:به گزارش صما به نقل از روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان مازندارن ،مراسم افتتاحیه بازرسی برق عصر روز شنبه دوم مردادماه با حضور مهندس نبیان معاونامور عمرانی استانداری، اعضای هیأت رئیسه و گروه تخصصی برق نظام مهندسی ساختمانمازندران، مهندس شهابی مدیرعامل و معاونین و مدیران شهرستان شرکت توزیع نیروی برقمازندران در محل سالن اجتماعات امور توزیع نیروی برق شمال ساری برگزار شد.

مهندس قربانی رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران در این جلسه به اقدامات گروه تخصصیبرق و شرکت توزیع برق مازندران اشاره کرد و اظهار داشت: یکسال گذشته فشارهای زیادیرا گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی و کارشناسان امور توزیع برق مازندران متحملشدند و با برگزاری جلسات مستمرو فشرده به نتایج خوبی دست یافتند.

وی اظهار داشت: در راستاي اهداف مقرر در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان درجلسه هيأت چهار نفره که آبان ماه در محل نظام مهندسی ساختمان برگزار شد با بررسیارائه مناسب خدمات طراحي،نظارت و اجراي شبكه داخلي برق، حق الزحمه بازرسي برقساختمان ها در استان مازندران تعیین شد.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با اشاره به عدم عبور برخی از پروژه ها از مسیرنظام مهندسی اظهار داشت: به منظور تسهیل در اجرای این تفاهم نامه و در جهت رفاهحال مردم در هر شرایط بازرسی صورت خواهد گرفت.

مهندس قربانی افزود: در مرحله اول که پاسخ استعلام است مقرر شد مردم هزینه ایپرداخت نکنند و و در واقع کاری صورت می گیرد که به نفع مردم خواهد بود و با اینتفاهم نامه بدنه کارشناسی علمی تر و بهتر پیش خواهد رفت.

وی با اشاره به اهمیت بازرسی برق بیان داشت : افزایش بهره وری خطوط شبکهتوزیع، بهبود سیما و منظر شهری بواسط کنترل حریم خطوط برق ،کاهش مخاطرات و بهینهسازی انرژی و افزایش کیفیت توان از مهم ترین دستاوردهای اجرای این تفاهم نامهخواهد بود.

ضرورت بهره گیری از ظرفیت های نظام مهندسی

مهندس نبیان معاون امور عمرانی استانداری مازندران در این مراسم اظهار داشت: یکیاز دغدغه هایی که از گذشته دور برای مجموعه توزیع برق و نظام مهندسی وجود داشتاجرای این تفاهم نامه بود که از سال قبل پیگیری هایی صورت گرفت که منجر به این شدکه در سال 94 در کمیته چهارنفره مصوبات آن اخذ شود.

وی اظهار داشت: اجرای این موضوع با هدف تسریع در خدمت به مردم صورت گرفت با قرارگرفتن مجموعه فنی اجرایی نظام مهندسی در کنار مجموعه دولتی علاوه بر سرعت بخشی درانجام امور که یکی از دغدغه های ماست ، پیگیری هایی از جمله رعایت اصول فنیو استانداردها ،کنترل و نظارت هایی که تا به امروز همکاران برق انجام می دادند ازاین پس توسط نیروهای نظام مهندسی صورت می گیرد که در واقع اشتغال زایی از دیگردستاوردهای این تفاهم نامه خواهد بود.

معاون امور عمرانی استانداری مازندران با اشاره به بدنه فنی و تخصصی نظام مهندسیساختمان اظهار داشت: بدنه نظام مهندسی بالغ بر 32 هزار عضو دارد که بخشی را دولتتوانسته در بدنه خود وارد کند ولی بخش زیادی نیز با توجه به محدودیت هایی که دولتدارد جذب نشده اند و باید از ظرفیت های بالقوه این سازمان بهره برداری کرد.

مهندس نبیان افزود: اجرای تفاهم نامه بازرسی برق باید در سطح استان اجرایی شود وبه تبع مدیران اجرایی که در سطح شهرستانی از نزدیک با مردم ارتباط دارند.اولینکسانی هستند که باید موضوع تفاهم نامه را پذیرفته و اجرایی کنند.

وی با تاکید بر سرعت بخشی در انجام امور مردم اظهار داشت: امیدواریم بابرنامه ریزی های لازم در حوزه بازرسی، اتفاقات فنی و مهندسی را خوبی را شاهدباشیم.

مهندس شهابی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در ادامه مراسم اظهار داشت:خواسته ای بین نظام مهندسی ، مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو سالهای سال بود که برزمین مانده بود و با همتی که در حوزه نظام مهندسی و شرکت توزیع برق اتفاق افتاداین مهم از سال گذشته با جدیت پیگیری شد.

وی افزود: در راستای اجرای این موضوع تفاهم نامه ای منعقد شد که هدف از اینتفاهم نامه این بود که یکسری از الزامات برق و روابطی بین نظام مهندسی ، اداره برقو شهرداری که بر زمین مانده بود با این تفاهم نامه جاری و ساری شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران ادامه داد : امیدواریم مشکلاتی که در سالهای گذشته مجموعه این سه نهاد داشتیم به حداقل ممکن برسد و در ادامه کار به نتایجمطلوبی برسیم.

آموزش بیش از 750مهندس عضو سازمان

مهندس حبیب پورکاشی نماینده شرکت توزیع در این مراسم با بیان اینکه این تفاهم نامهدر راستای خدمت به مردم و ارائه خدمات مهندسی بهتر به مالکین منعقد شد اظهار داشت:این تفاهم نامه به استناد تفاهم نامه في مابين وزارتين راه و شهرسازي ، نيرو وسازمان نظام مهندسي ساختمان كشور منعقد شد.

وی افزود: با همکاری خوبی که از طرف نظام مهندسی و شرکت توزیع نیروی برق مازندرانصورت گرفت تمام امور برق شانزده گانه در شهرستان ها از گلوگاه تا آمل و فریدونکناردر حوزه شرکت توزیع مازندران اتفاق افتاد و خوشبختانه امروز شاهد به نتیجه نشستناین تلاش ها هستیم.

مهندس کاشی ضمن قدردانی از تلاش های گروه تخصصی برق و هیأت مدیره ادوار گذشته ومدیرعامل سابق توزیع برق مازندران اظهار داشت: برای پیاده سازی این تفاهمنامه در سال 94 بیش از 50جلسه کاری در نظام مهندسی و شرکت توزیع برگزار شد کهمراحل اجرایی کاربرگ های این تفاهم نامه به انجام رسید.

وی افزود: بیش از 750 نفر از مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان مازندران، بابرگزاری دوره های آموزشی فشرده و منسجم تمام آموزش های لازم در این حوزه را دیدند.

مهندس کاشی با اشاره به فاز آزمایشی این تفاهم نامه گفت:مرحله آزمایشی، در دو امورشمال و جنوب ساری در دو هفته گذشته اجرایی شد که آزمایش بسیار موفقی بود وامیدواریم که این خدمت به عنوان خدمت جدید از سوی نظام مهندسی به عنوان یار و یاوربخش فنی در شرکت توزیع مازندران به نتایج خوبی برسد.

وی افزود: امروز مراسم افتتاح رسمی و پایدار کردن این موضوع را در تمامی شهرستان هایاستان به عنوان شرکت های امور برق حوزه توزیع مازندران انجام می شود و انشااللهدرغرب مازندران نیز با تلاش های شرکت توزیع غرب استان همین روال در شهرستان هایغرب مازندران اتفاق خواهد افتاد.

در پایان این نشست مراسم افتتاح بازرسی برق برگزار شد.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - مازندران - توزیع - تفاهم - اظهار - ساختمان - مهندس - اجرایی - بازرسی - گذشته - افزود - مراسم - اشاره - اجرای - نیروی - تخصصی - شهرستان - مجموعه - موضوع - برگزار - عمرانی - استان - نبیان - اتفاق - ادامه - استانداری - منعقد - مدیرعامل - عنوان - امروز - پیگیری - امیدواریم - سالهای - آزمایشی - افتتاح - افتاد - آموزش - راستای - مانده - خدمات - نتایج - مهندسي - فشرده - قربانی - شهابی - مدیران - نظارت - مرحله - ظرفیت - معاون - کنترل - افزایش - اینتفاهم - دغدغه -

نظر شما در مورد : تفاهم نامه بازرسی برق در جهت خدمت رسانی شهروندوان در مازندران اجرایی شد

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها