مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 49552 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 19 اردیبهشت 1397 -ساعت : 09:07

چاپ به اشتراگ گذاشتن

بیاینه انجمن مهندسان صنعت ساختمان در مورد شیوه نامه وزیرراه

مازندشورا: انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با صدوربیاینه ای نظرات خود را در ارتباط با شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آئین‌نامه اجرایی قانو ن نظام مهندسی ساختمان تبین کرد.

مازندشورا:درادامه همچنین آمده است "انجمن صنفی مهندسان صنعتساختمان" به عنوان یکی از تشکل های حرفه یی ریشه دار صنعت ساختمان ، بدین وسیلهنظرات خود را در ارتباط با موضوع یادشده به شرح زیر اعلام می کند :

تا قبل از سال 92، انتخاب ناظر در ظاهر امر در اختیارمالکان بود ولی به دلیل سلطه بلامنازع واسطه‌هایی که با عوامل خود در شهرداری وبرخی دفاتر خدمات الکترونیک در ارتباط تنگاتنگ بودند، در عمل ناظر ساختمان از طرفاین واسطه‌ها به مالک معرفی می‌شد و مالک مجبور به کار با این ناظرین تحمیلی بود .نتیجه چنین روندی ، دامن زدن به خدمات صوری و برگه فروشی بود ، به همین دلیل دراین سال ها همواره ارجاع نظارت بوسیله سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، یکی ازمطالبات اصلی مهندسان بود که این مطالبه از سال 92 و به رغم کارشکنی‌های فراوانشهرداری تهران و برخی شهرداری‌های دیگر، اجرایی گردید و امید آن بود که با این روشهم خدمات صوری از حرفه مهندسی ناپدید شود و هم مهندسان حق‌الزحمه‌های واقعی برایخدمات متناسب دریافت کنند.

در سال 92 سرانجام ، تلاش ها به نتیجه رسید و شهرداری وبه دنبال آن مالکان مجبور به پذیرش ارجاع کار نظارت و پرداخت حق الزحمه تعیین شدهطبق قانون به مهندسان شدند، این موضوع علاوه بر عادلانه کردن حق الزحمه نظارت باعثگردید مهندسان با انگیزه و جدیت بیشتری وظیفه نظارتی خود را انجام دهند و ازسوییسازمان نظام مهندسی نیز با درآمد کسب شده اقدام به راه اندازی بخش های بازرسی شاملگودبرداری ، سازه و نما نماید، مجموعه عوامل فوق که نتیجه ارجاع کار می باشد باعثگردید در چند سال اخیر شاهد روند مثبتی در افزایش سطح کیفیت ساخت و سازها در شهرتهران باشیم .

"انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان"مشکل اصلی شیوه‌نامه ابلاغی را ( به رغم برخی نکات مثبت آن مانند الزام معرفیپیمانکار به ناظرکه از نکات مهم این شیوه نامه است ) ، در آن می‌داند که وزارت راهو شهرسازی با دادن اختیار انتخاب ناظر به مالکان ، به جای نظارت بر عملکرد و پیگیریبرای رفع تخلفات و انحرافات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، اصل صورت مسئله راپاک کرده و چند گام به عقب بازگشته است که با اهداف گفته شده در مصاحبه‌ها و نوشته‌هایمقامات آن وزارتخانه مبنی بر اعتلای حرفه مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت و ساز درتناقص آشکار است. چرا که نظارت مورد نظر قانون ، نه نظارت به نمایندگی کارفرما یا مالک ، بلکه از جنس «بازرسی ساختمان» بوده کهبه منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و منافع عامه انجام می‌شود . این نظارت، یکتکلیف حاکمیتی بوده که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به لحاظ قانونی می‌بایست دراین امر با مراجع صدور پروانه و وزارت راه و شهرسازی همکاری و همیاری کرده وابزارهای لازم برای اجرای وظایف قانونی خود را نیزدر اختیار داشته باشند.

درحال حاضر متاسفانه بخش عمده کارهای بزرگ نظارت ، بهشرکت های حقوقی سپرده می شود (که البته همواره در سلامت ارجاع کاربه این شرکت ها شائبهوجود داشته است ) و از این طریق مدیران این شرکت ها بدون آنکه خدمات مهندسی شایستهیی را ارائه کنند ، سودهای کلانی برده اند ؛ در حقیقت به این ترتیب بخش عمده درآمدارجاع کار به جیب چند نفر مدیران شرکت های حقوقی سرازیر شده و کار نظارت نیز دراین قبیل پروژه ها آن گونه که انتظار می رفت در افزایش کفیت ساختمان ها تاثیر گذارباشد نبوده است که همین بهانه یی برای ورود وزارت راه و شهرسازی به موضوع ارجاعکار و بازستاندن آن از سازمان نظام مهندسی شده است.

بنابرآن چه گفته شد ، "انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان" براین اعتقاد است که حذف ارجاع نظارت با توجه به شرایط شهرداری‌ ها ، خلاف اهدافقانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان بوده ، خدمات صوری را افزایش و حق‌الزحمه خدماتمهندسی را کاهش می‌دهد . از این رو قویا بخشنامه اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی برانتخاب ناظر توسط مالک را که امری کارشناسی نشده است محکوم کرده و آن را بازگشتیفاجعه بار به عقب می داند.

این انجمن از مسئولان وزارت راه و شهرسازی می خواهد برایحل مسئله و بهبود امر نظارت توسط شرکت های حقوقی و ایجاد زمینه قانونی برای مشارکتو انتفاع مالی بیشتر مهندسانی که پروانه خود را در این شرکت ها می گذارند، به جایپاک کردن صورت مسئله و تلاش در جهت تغییر قوانین و مقررات نظام مهندسی و سپردن تمام مسئولیت ساخت و ساز بهنهادهایی مانند شهرداری ها که پیش ترامتحان خود را در این قبیل موارد داده اند ،طبققانون مسئولیت نظارت عالیه خود را پذیرا بوده و در چارچوب قانون و مقررات باتخلفات موجود برخورد نماید.

همچنین این انجمن از سازمان های نظام مهندسی و شورایمرکزی می خواهد با انجام اصلاحات جدی با هرگونه تخلف ، تبانی در اجرای قوانین ومقررات و یا انحراف از وظایف قانونی ، بخصوصدر ارجاع کارها به شرکت های حقوقی برخورد کرده و بر عملکرد اشخاص حقیقی وحقوقی نظارت کافی داشته باشد و روندی رادر پیش بگیرد که رفته رفته زمینه برای فعالیت مهندسان در قالب دفاتر مهندسی ( بهجای شرکت های حقوقی ) فراهم شود . باشدکه با این تلاش ها زمینه برای رشد و ارتقای هر چه بیشترخدمات مهندسی ، کسب درآمدشایسته ومشروع برای مهندسان ، کاهش بیکاری مهندسان به ویژه مهندسان جوان و بهرهمندی جامعه از خدمات مهندسی درخورو شایسته سرزمین مان بیش از پیش ، فراهم شود .


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مهندسی - نظارت - مهندسان - ساختمان - خدمات - انجمن - ارجاع - حقوقی - شهرسازی - وزارت - قانونی - موضوع - سازمان‌های - شهرداری - افزایش - دراین - مسئله - نتیجه - زمینه - قانون - پروانه - ارتقای - اجرای - برخورد - مسئولیت - مقررات - قوانین - مدیران - وظایف - عملکرد - فراهم - باعثگردید - مجبور - روندی - دفاتر - عوامل - همچنین - ارتباط - همواره - مالکان - کیفیت - مانند - نماید - بازرسی - الزحمه - اختیار -

نظر شما در مورد : بیاینه انجمن مهندسان صنعت ساختمان در مورد شیوه نامه وزیرراه

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها

تحقیق و تفحص

آیا مخالفین مهدی عبوری شانس بیشتری برای رای آوری در شورای پنجم ساری را دارند یا موافقین؟

یک شهروند : مخالفین عبوری

ساروی : طرفداران عبوری ( عملگرا ) پیروز انتخابات این دوره شورای ساری هستن.
مردم عبوری و گروه عملگرا را دوست دارند.

افشين : اميدواريم شايسته ترين ها بيان ، آقاي عبوري كار كرد و كارهاي خوبي هم انجام داده . آقاي عبوري تيم محترم شهرداري ، شوراي محترم به حال خيابون فراموش شده و پر رفت و امد فرهنگ رسيدگي كنيد به زيبا سازي و نورپردازيش . واقعا فرهنگ غمگين شده و حال و هواي قديمارو نداره

ساروی : مخالفین عبوری

Masoud neyestani : خير براي اينكه مخالفين كارنامه درخشاني در مديريت شهري ندارند

رضازاده : موافقین مهندس عبوری

احمدي : تا حدودي درسته محل زندگي ما تو خيابون سعدي حتي پياده رو و اسفالت خوب نداره در صورتي كه به كوچه پس كوچه هاي منطقه ٣ خيلي رسيدگي شد اما اميدوارم موافقين شهردار راي بيارن

سید : مخالفین موافق عبوری بدون دوربریای خائنش که هم به عبوری خیانت کردن هم به ساری

سید رضا : بابا این سوال اصلا جواب نمیخواد
برین از مردم کوچه بازار بپرسین میگن بهتون

جوانان ساروی : موافقین عبوری صدرصد پیروز انتخابات هستند.درود بر عبوری و یارانش

جوانان ساروی : موافقین عبوری صددرصد پیروز هستند.درود بر عبوری ویارانش

راهبندی : آقای عبوری و موافقینش در قلب مردم ساری بخصوص مردم قدر شناس راهبند جای دارند. عبوری و موافقین عبوری حمایت ، حمایت، حمایت
مردم همیشه در صحنه راهبند- ساری

مررم : فقط موافقین عبوری بزرگوار و عزیز دل مردم

مقداد : با بررسی می توان پی برد که رای آوردن موافقان عبوری دراین دوره کار بسیار سختی است . <br>چرا که دست مافیای قدرت برای شهروند فهیم ساروی رو شده . [....] در شهرداری ساری بیداد میکند . <br>مردم ساری این دفعه و در این دوره عقلایی رای خواهند داد <br>این دور برنده انتخابات متخصصان خواهند بود نـــــــــه وابستگان به جریانات <br>

محمد م : مردم با یاران شهردار هستند

ادامه مناظره...

*

*