تاریخ انتشار : دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 - ساعت : 16:44

کد مطلب: 49896 چاپ به اشتراگ گذاشتن

ویژه مهندسان عمران و معماری

معرفی کتاب چک­‌لیست سـاختمـان

مازندشورا: کتاب چک­‌لیست سـاختمـان با تالیف حامد خانجانی و سیامک الهی‌فر‎ (ویژه مهندسان عمران و معماری) منتشر شد.

مازندشورا:قابل ذکر است موارد کنترلی تهیه­شده در این کتاب، برای ساختمان­هایمتعارف شهری کاربرد دارد. ساختمان­هایی با 4، 5 طبقه مسکونی یا اداری، و یک تا دوطبقه زیرزمین. هر چند اکثر موارد قابل استفاده برای عموم ساخت­و­سازها در هر متراژو ارتفاعی است.

اجرای ساختمان از مجموعه مراحل اصلی تخریب، گودبرداری، فونداسیون،اسکلت‎بندی، سفت‌كاري، تاسیسات برقیو مکانیکی، نازك‌كاري و اتمام عملیات تشکیل شده است که هر کدام از این مراحل شاملجزئیات اجرایی متعددی بوده و لازم است که در حین عملیات توسط ناظر و یا بازرس فنیمورد تایید قرار گیرد. این کتاب شامل 23 عنوان اصلی چك‌ليست است و علاوه بر ارایه چک‌لیست‌هایمورد استفاده در مراحل معمول نظارت و اجرای ساختمان که پیشتر نام برده شد، چک‌لیست‌هایجدیدی نظیر بیمه‌های ضروری، آزمایشهای فنی و اجرایی، مستندات زونکن کارگاهی، ایمنیتاورکرین، ارزیابی خطر گودبرداری، پایدارسازی گودبـه روش نیلینـگ و انکراژ، عمـل‌آوری بتـن، سازه و معماری و تاسیسات عمومیآسانسور، آتش‌نشانی و ایمنی در مقابل حریق نیز تهیه و ارایه شده است.

در مجموع حدود 1800 مورد کنترلی در چک‎لیست‎های کتاب لحاظ شده که به نوعی 1800 نکته اساسی و کاربردی در نظارت و اجرایساختمان است.

فهرست مطالب کتاب:

مقدمه

فصل اول / جدول پیشرفت فیزیکی به تفکیک عملیــات اجــرایـی ســاختـمـان

فصل دوم / چک‌لیست بیمه‌های ضروری ساختمان

فصل سوم / چك‌ليست آزمایشهای فنی و اجرایی ساختمان

فصل چهارم / چك‌ليست تجهیـز کـارگـاه ـ فـرم برنامه تخريب ـ فرم گزارش روزانه عملکرد کارگاه

1.4. چکلیست تجهیز کارگاه

2.4. فرم برنامه تخريب

3.4. فرم گزارش روزانه عملکرد کارگاه

فصل پنجم / چك‌ليست مستندات زونکن کارگاهی

فصل ششم / چك‌ليست ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

فصل هفتم / چکلیست ایمنی تاورکرین

فصل هشتم / چك‌ليست تخریب

فصل نهم / چك‌ليست پیاده‌سازی نقشه

فصل دهم / چکلیست ارزیابی خطر گودبرداری

فصل یازدهم / چك‌ليـست گـودبـرداری واجرای سازه نگهبان خرپایی

فصل دوازدهم / چك‌ليست پایدارسازی گود بـه روش نیلینـگ و انکراژ

1.12. چک‌لیست مباحث عمومی در پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

2.12. چک‌لیست مباحث قراردادی و مدیریتی پیمانکار در پایدارسازی گودبه روش نیلینگ و انکراژ

3.12. چک‌لیست مستندات طراحی، دفترچه محاسبات و نقشه‌های اجرایی در پایدارسازیگود به روش نیلینگ و انکراژ

4.12. چک‌لیست کیفیت مصالح در پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

5.12. چک‌لیست روش اجرا در پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

6.12. چک‌لیست پایش و رفتارسنجی در پایدارسازی گود به روش نیلینگ وانکراژ

7.12. چک‌لیست آزمایشهای کنترلی در پایدارسازی گود به روش نیلینگ وانکراژ

8.12. چک‌لیست اجرای زهکشی در پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ

فصل سیزدهم / چك‌ليست فونداسیون

فصل چهاردهم / چك‌ليست سازه فولادی

1.14. چك‌ليست موارد عمومی قبل از برپایی اسکلت فولادی

2.14. چك‌ليست اتصالات قبل از برپایی اسکلت فولادی

3.14. چك‌ليست جوش‎کاری اسکلت فولادی

4.14. چك‌ليست موارد عمومی حین و بعد از برپایی اسکلت فولادی

5.14. چك‌ليست اتصالات بعد از برپایی اسکلت فولادی

6.14. چك‌ليست اتصالات پیچ و مهره‎ای دراسکلت فولادی

7.14. چك‌ليست اجرای دیوار برشی بتنی در اسکلت فولادی

8.14. چك‌ليست باکس راه‌پله در اسکلت فولادی

9.14. چك‌ليست سقف تیرچه فولادی با جان باز (کرومیت) در اسکلت فولادی

10.14. چك‌ليست سقف کامپوزیت در اسکلت فولادی

11.14. چك‌ليست سقف عرشه فولادی

فصل پانزدهم / چك‌ليست سازه بتن‌آرمه

1.15. چک‌لیست موارد عمومی اجرای سازه بتن آرمه

2.15. چک‌لیست اجرای ستون‎ها و دیوارها در سازه بتنآرمه

3.15. چک‎لیست اجرای تیرها و سقف‎های تیرچه بلوک در سازه بتن آرمه

4.15. چک‎لیست اجرای رمپ‎ها و پاگردهای راه‎پله سازه بتن آرمه

فصل شانزدهم / چك‌ليست ساخت، حمل،ریختـن و عمـل‌آوری بتـن

1.16. چک‌لیست ساخت بتن در کارگاه

2.16. چک‌لیست حمل و ریختن بتن

3.16. چک‌لیست موارد عمومی قبل و بعد از بتن‌ریزی

4.16. چک‌لیست بتن‌ريزي در هواي باراني

5.16. چک‌لیست عمل‌آوری بتن (موارد عمومی)

6.16. چک‌لیست بتن‌ریزی و عمل‌آوری در هوای گرم

7.16. چک‎لیست بتن‌ریزی و عمل‌آوری درهوای سرد

فصل هفدهم / چك‌ليست سازه، معماری و تاسیسات عمومی آسانسور

1.17. چک‎لیست سازه آسانسور

2.17. چک‎لیست معماری آسانسور

3.17. چک‎لیست تاسیسات عمومی آسانسور

فصل هجدهم / چك‌ليست سفت‌كاري

1.18. چك‌ليست تیغه‎چینی

2.18. چك‌ليست اجرای اندود گچ و خاک

3.18. چك‌ليست اجرای سقف کاذب

4.18. چك‌ليست اجرای کف‌سازی

فصل نوزدهم / چك‌ليست تاسیسات مکانیکی و آتش‌نشانی

1.19. چك‌ليست لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان

2.19. چك‌ليست تهویه ساختمان

3.19. چك‌ليست سیستم حرارتی ساختمان - پکیج حرارتی

4.19. چك‌ليست لوله‌کشی آب گرم و سرد مصرفی

5.19. چك‌ليست لوازم بهداشتی

6.19. چك‌ليست تاسیسات آتش‌نشانی

فصل بیستم / چك‌ليست تاسیسات الکتریکی

1.20. چک‎لیست تاسیسات الکتریکی

2.20. چک‎لیست چاه ارت

فصل بیست و یکم / چکلیست ایمنی در مقابل حریق

فصل بیست و دوم / چك‌ليست نازك‌كاري

1.22. چك‌ليست سنگکاری

2.22. چك‌ليست موزائیک و سنگفرش

3.22. چك‌ليست کاشی‌کاری

4.22. چك‌ليست عایق‌کاری

5.22. چك‌ليست سفیدکاری

6.22. چك‌ليست سيمان‌كاري

7.22. چك‌ليست شیشه، قفل و یراق‌آلات

8.22. چك‌ليست چهارچوب درب‌ها و پنجره‌های فولادی

9.22. چك‌ليست رنگ‌آمیزی روغنی و پلاستیک روی گچ‌کاری

فصل بیست و سوم / چک‌لیـست اتمـام عملیـات ساختمان و برچیدن کارگاه

منابع و مآخذ


منبع : صما

برچسب ها : #چك‌ليست #چک‌لیست #فولادی #اجرای #اسکلت #پایدارسازی #چک‎لیست #عمومی #نیلینگ #تاسیسات #انکراژ #ساختمان #موارد #کارگاه #ایمنی #معماری #آسانسور #چکلیست #برپایی #اجرایی #گودبرداری #کنترلی #مراحل #آتش‌نشانی #اتصالات #عمل‌آوری #بتن‌ریزی #آزمایشهای #مستندات #الکتریکی #مباحث #حرارتی #لوله‌کشی #تیرچه #استفاده #وانکراژ #عملکرد #تخریب #نظارت #بیمه‌های #ضروری #ارایه #فونداسیون #مکانیکی #نازك‌كاري #عملیات #زونکن #کارگاهی #برنامه #تخريب #گزارش #سفت‌كاري #مقابل #ارزیابی #نیلینـگ #عمـل‌آوری #روزانه

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : معرفی کتاب چک­‌لیست سـاختمـان

*

*


X https://sport45.site/