تاریخ انتشار : سه شنبه 01 خرداد 1397 - ساعت : 16:30

کد مطلب: 50405 چاپ به اشتراگ گذاشتن

شهرداری زنجان با سد معبر برخورد می کند

مازندشورا: شهردارآنلاین: معاون خدمات شهری شهردار زنجان گفت: شهرداری با خودروهای مستقر در حاشیه خیابان ها، اتوبان ها، ورودی شهرک ها، دست فروشان و مغازه داران سد معبر کرده، برخورد می کند.

مازندشورا:غلامحسن احمدی افزود: خودروهایی که در حاشیه خیابان ها اقدام به فروش میوه و هر نوع کالای دیگری می کنند، فقط می توانند در بازار روز یا میادینی که شهرداری در اختیار آنها قرارداده است، فعالیت کنند.
وی یادآورشد: استقرار خودروها برای میوه فروشی یا فروش هر نوع کالای دیگری در کنار خیابان و مسدود کردن بخشی از معبر یا پیاده رو، از نظر قانونی ممنوع است.
احمدی تاکید کرد: به غیر از بازار روز، در سطح شهر مکانی وجود ندارد که فروشندگان سیار بتوانند در آن مستقر شوند.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان گفت: شهرداری زنجان به تازگی محلی را در سایت کارگاهی در کنار بازار خودرو برای استقرار این خودروهای میوه فروشی پیش بینی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته موضوع برخورد با این خودروهای میوه فروش آغاز شد اما راه به جایی نبرد.
احمدی تصریح کرد: شهرداری به مالکان این خودروها پیشنهاد داد که مکان مناسبی را خود آنان برای استقرار و فروش میوه یا هر نوع کالای دیگری، پیشنهاد کنند اما این موضوع هم به نتیجه نرسید.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان گفت: استقرار این نوع خودروها در حاشیه خیابان ها، اتوبان ها و ورودی شهرک ها، تخلف است و شهرداری نمی تواند مجوزی برای فعالیت آنان صادر کند و از نظر قوانین راهنمایی و رانندگی هم مشمول جریمه می شود.
وی اضافه کرد: تعداد این نوع خودروهای میوه فروش به قدری زیاد است که هر چه شهرداری مکانی برای حضور آنها ایجاد کند، آنان حاضر نیستند در چنین جایی مستقر شوند.
احمدی ادامه داد: در اینکه این افراد تخلف می کنند، شکی نیست و در صورتی که بنا باشد شهرداری میان منفعت شهروندان و این میوه فروشان انتخابی داشته باشد، به حتم منفعت عموم مردم را به آنان ارجح می داند.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان گفت: طی نشستی که با حضور مسئولان شهرداری، نیروی انتظامی و فرمانداری زنجان برگزار شد، تصمیم نهایی برخورد قانونی با تمامی سد معابر گرفته شد.
وی اظهار کرد: این برخورد با تمامی افرادی که با خودرو در کنار خیابان ها، اتوبان ها، میادین، ورودی شهرک ها برای فروش هر نوع کالایی مستقر می شوند و بخشی از معبر یا پیاده رو را اشغال می کنند، مغازه دارانی که اجناس خود را تا وسط پیاده رو می چینند و دست فروشان خواهد بود.غلامحسن احمدی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: خودروهایی که در حاشیه خیابان ها اقدام به فروش میوه و هر نوع کالای دیگری می کنند، فقط می توانند در بازار روز یا میادینی که شهرداری در اختیار آنها قرارداده است، فعالیت کنند.
وی یادآورشد: استقرار خودروها برای میوه فروشی یا فروش هر نوع کالای دیگری در کنار خیابان و مسدود کردن بخشی از معبر یا پیاده رو، از نظر قانونی ممنوع است.
احمدی تاکید کرد: به غیر از بازار روز، در سطح شهر مکانی وجود ندارد که فروشندگان سیار بتوانند در آن مستقر شوند.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان گفت: شهرداری زنجان به تازگی محلی را در سایت کارگاهی در کنار بازار خودرو برای استقرار این خودروهای میوه فروشی پیش بینی کرده است.
وی خاطرنشان کرد: از سال گذشته موضوع برخورد با این خودروهای میوه فروش آغاز شد اما راه به جایی نبرد.
احمدی تصریح کرد: شهرداری به مالکان این خودروها پیشنهاد داد که مکان مناسبی را خود آنان برای استقرار و فروش میوه یا هر نوع کالای دیگری، پیشنهاد کنند اما این موضوع هم به نتیجه نرسید.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان گفت: استقرار این نوع خودروها در حاشیه خیابان ها، اتوبان ها و ورودی شهرک ها، تخلف است و شهرداری نمی تواند مجوزی برای فعالیت آنان صادر کند و از نظر قوانین راهنمایی و رانندگی هم مشمول جریمه می شود.
وی اضافه کرد: تعداد این نوع خودروهای میوه فروش به قدری زیاد است که هر چه شهرداری مکانی برای حضور آنها ایجاد کند، آنان حاضر نیستند در چنین جایی مستقر شوند.
احمدی ادامه داد: در اینکه این افراد تخلف می کنند، شکی نیست و در صورتی که بنا باشد شهرداری میان منفعت شهروندان و این میوه فروشان انتخابی داشته باشد، به حتم منفعت عموم مردم را به آنان ارجح می داند.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان گفت: طی نشستی که با حضور مسئولان شهرداری، نیروی انتظامی و فرمانداری زنجان برگزار شد، تصمیم نهایی برخورد قانونی با تمامی سد معابر گرفته شد.
وی اظهار کرد: این برخورد با تمامی افرادی که با خودرو در کنار خیابان ها، اتوبان ها، میادین، ورودی شهرک ها برای فروش هر نوع کالایی مستقر می شوند و بخشی از معبر یا پیاده رو را اشغال می کنند، مغازه دارانی که اجناس خود را تا وسط پیاده رو می چینند و دست فروشان خواهد بود.

منبع:ایرنا


منبع : شهردار آنلاین

برچسب ها : #شهرداری #زنجان #استقرار #احمدی #خیابان #برخورد #شهردار #خدمات #معاون #پیاده #مستقر #خودروهای #خودروها #دیگری #بازار #کالای #منفعت #فروشان #تمامی #ورودی #اتوبان #مکانی #موضوع #خودرو #پیشنهاد #فروشی #حاشیه #قانونی #فعالیت #نشستی #نیروی #فرمانداری #انتظامی #انتخابی #مسئولان #شهروندان #اینکه #ادامه #افراد #صورتی #برگزار #خودروهایی #افزود #غلامحسن #مغازه #اشغال #دارانی #اجناس #ایرنا #چینند #کالایی #میادین #نیستند #نهایی #معابر #گرفته #افرادی #اظهار #تصمیم #اضافه #اختیار #قرارداده #خاطرنشان #گذشته #تصریح #میادینی #کارگاهی #تازگی #ندارد #تاکید #فروشندگان #بتوانند #یادآورشد #مسدود #مالکان #توانند #رانندگی #راهنمایی #مشمول #جریمه #تعداد #ممنوع #قوانین #مجوزی #نتیجه #مناسبی #نرسید #اقدام #تواند #ایجاد

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : شهرداری زنجان با سد معبر برخورد می کند

*

*


X https://sport45.site/