مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 5045 -تاریخ انتشار : سه شنبه 12 مرداد 1395 -ساعت : 15:31

چاپ به اشتراگ گذاشتن

سالاری در نطق پیش از دستور خود تاکید کرد :

ضرورت ورود شورا به اولویت‌های راهبردی در سال آخر

مازندشورا: رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر جمع‌بندی و مشخص کردن اولویت‌های شورای شهر تهران به ویژه در آخرین سال فعالیت خود در دوره چهارم گفت:ضرورت دارد تا در سال آخر شورا مدام درگیر روزمرگی نباشیم، هرچند انجام امور روزمره شهر و موضوعاتی که براساس اقتضائات زمانی پیش می‌آید نیز ضرورت دارد.

مازندشورا:

بلدیه|سالاری در نطق پیش از دستور خود در جلسه 281 شورا با تاکید بر ضرورت ورود شورا به اولویت‌های راهبردی شهر در سال آخر اظهارداشت: با توجه به اینکه نهاد شورا پس از گذشت چهار دوره از عمر خودش به یک بلوغ و تجربیات کافی رسیده است و اعضای شورا و کارشناسان و مشاورین مربوطه دانش ضمنی و فهم نسبتا مشترکی از چالش‌های اساسی مدیریت شهری پیدا کرده‌اند و با توجه به اینکه اساسا موضوع شهرنشینی و اداره شهرها و بویژه کلانشهرها و یا موضوعاتی مانند اقتصاد شهری و حکمروایی محلی از مهمترین مسائل مدیریت شهری و کشور ما است، من فکر می‌کنم با وجود موضوعات متنوع و متکثری که هر روزه شورایی مثل شورای شهر تهران و اعضای آن با آن مواجه هستند.رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: یکی از اولویت‌ها برای ورود به این موضوع، شناسایی و احصاء اولویت‌های راهبردی و اساسی مدیریت شهری است، من فکر می‌کنم برای کمیسیون‌های شش‌گانه و ما اعضای شورای شهر،  3 سال زمان کافی بوده تا متوجه شویم چه موضوعاتی برای مدیریت شهری از اهمیت برخوردار است و سپس با اتخاذ رویکرد و استراتژی یکپارچه سازی، یکپارچه‌نگری، یکپارچه تصمیم گیری و تصمیم سازی یکپارچه نسبت به بررسی اولویت‌های احصا شده اقدام نماییم و قطعاً ما اعضای شورا پس از 3 سال کسب تجربه دیگر نمی‌توانیم تمام مشکلات پیش روی مدیریت شهری و شورا را به پیشینیان منتسب کنیم.  اکنون دیگر شهروندان و رسانه‌ها از ما سوال می‌کنند که با توجه به گذشت چند سال فعالیت در شورای شهر تهران که مسئولیت تصمیم گیری و نظارت داشتیم چه کرده‌ایم؟ لذا من از تمام همکارانم تقاضا دارم از این فرصت باقیمانده استفاده کرد و نسبت به شناسایی اولویت‌ها و پرداخت به آنها اقدام نماییم و از  مجموعه بررسی‌ها، مطالعات و گزارش‌هایی که به ما ارائه شده استفاده نماییم.
قوانین و مصوبات موازی باید تنقیح شود
سالاری در ادامه به چند مورد مهم اولویت‌هایی که پرداختن به آن‌ها در سال آخر شورا ضرورت دارد اشاره کرد و گفت: تنقیح قوانین و مصوبات و بررسی چرایی عدم تحقق بسیاری از آنها بعنوان یکی از مهمترین وظایف و اختیارات اصلی نهاد شورا از الزامات است، با توجه به اینکه کمیسیون مرتبطی در شورا هم داریم و در این زمینه نیز کارهای خوبی انجام شده است، به نظر من بقیه کمیسیون‌ها  نیز باید کمک کنند تا در این راستا یک اقدام اساسی انجام دهیم و قوانین موازی را با هم تنقیح کنیم.
لزوم یکپارچه سازی نظارت و ارتقاء جایگاه نظارتی شورا
سالاری با اشاره به موضوع یکپارچه سازی نظارت و ارتقاء جایگاه نظارتی شورا نیز افزود: تمام همکاران استحضار دارند که کمیسیونهای شش‌گانه به نوبه خود و در حوزه تخصصی خود کار نظارت را انجام می‌دهند، همچنین معاونت نظارت شورا قطعاً کار نظارتی خود را انجام میدهد ، همینطور تک تک اعضای شورا و کمیته‌های تخصصی و ریاست و هیأت رئیسه شورا نیز هرکدام در حال انجام نظارت هستند اما در شورای شهر پایتخت  به یک سازوکار مشخص، منسجم و سیستم یکپارچه و هم افزا نرسیده‌ایم، به‌عنوان مثال ما به‌عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری نمی‌دانیم که بقیه کمیسیون‌ها در حوزه‌های مختلف به چه اطلاعاتی رسیده‌اند که از آنها بهره بگیریم و اقدامات  موازی انجام ندهیم.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: من فکر میکنم بعد از گذشت 16 سال و اینکه یکی از مهمترین وظایف نهاد شورا موضوع نظارت است ضرورت دارد در این زمینه یه یک راهبرد مشخص برسیم و در این یک سال باقی مانده اگر هم و غم مان این موضوعات راهبردی باشد میتوانیم به نتیجه خوبی برسیم. ما همواره دیگران را به یکپارچه عمل نکردن متهم می‌کنیم، اینکه چرا دولت‌ها ، تصدی گری‌ها را به ما واگذار نمی کنند تا مدیریت یکپارچه شکل بگیرد ولی در خود شورا در حوزه انجام وظیفه ای مثل نظارت به یکپارچگی نرسیده ایم، بعنوان مثال در پایش میزان تحقق برنامه‌های پنج ساله دوم به چه میزان موفق بوده ایم؟ ما در سال اول شورا  که تمام اعضا انگیزه بالایی داشتند یک برنامه عملیاتی کمی، سنجش پذیر نوشتیم ولی اکنون کمیسیون‌های تخصصی و نهاد شورای شهر، برداشت‌شان از میزان تحقق احکام برنامه 5 ساله چه هست؟
ضرورت پایش برنامه دوم عملیاتی و استفاده از تجربیات آن در تدوین برنامه سوم
سالاری در خصوص تدوین برنامه پنج ساله سوم گفت: اکنون شهرداری تهران برای برنامه پنج ساله سوم جلساتی برگزار می‌کنند، در حال حاضر چه کسی بهتر از ما 31 نفر و مشاورین ما در جریان هستند که برنامه پنج ساله دوم به چه میزان موفق بوده است و چه اطلاعات و راهکارهای پیشنهادی داریم؟ یکی از مهمترین موضوعات این باید باشد که شهرداری تهران یک گزارش ارائه دهد که بدنه شهرداری تهران معاونتها و شهرداری‌های مناطق در برنامه پنج ساله دوم  با چه مشکلاتی مواجه بوده اند؟ و در تخصیص بودجه‌ها در حوزه‌های مأموریتی برنامه پنج ساله به چه میزان موفق بوده ایم؟ منشور ما برای اقداماتمان در شورا بایستی برنامه پنج ساله باشد، اگر از ما بعنوان شورا  سوال شود که نهاد شورای شهر تهران در ارتباط با تخصیص بودجه‌ها به چه میزان رضایتمندی دارد و یا اینکه به چه دلیل شهرداری قسمتی از بودجه را در حوزه‌های مأموریتهای مصوب تخصیص نداده است و چه اشکالاتی در فرآیند تصویب برنامه بوده است؟ چه پاسخی داریم.در اجرای مصوبات شورا و  در میزان تحقق طرح جامع و طرح تفصیلی نیز همینطور.
ضرورت بازنگری در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران
وی افزود:  بالاخره بعد از 10 سال که از ابلاغ طرح جامع و پنج سال هم از ابلاغ طرح تفصیلی می‌گذرد  ، برداشت عمومی نهاد شورا از تحقق این اسناد فرادست مهم چیست؟ چه میزان از 17 راهبردی که در طرح جامع آمده بوده تحقق یافته است؟ قطعاً بعضی از راهبردها پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است و در بعضی‌ها اصلا پیشرفت نداشته و یا کم بوده ، به هر حال در سال آخر شورا ما باید به این موضوعات بپردازیم.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به موضوع حسابرسی‌ها اظهارداشت: در اصلاح روند حسابرسی‌ها که بسیاری از اشکالات آن به خود نهاد شورا  بر می‌گردد چراکه حسابرسان توسط شورا انتخاب می‌شوند، ما به چه فهم مشترکی رسیده ایم و چه کاری باید انجام دهیم که این روند اصلاح شود؟
این عضو شورا در رابطه با ساماندهی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران گفت:  باید بررسی شود که موجودیت این سازمان‌ها و نهادها چه نفعی برای شهر تهران و شهرداری تهران داشته است و چه خروجی موثر و کارآمدی برای شهروندان تهرانی داشته اند ؟
به ازای هر پروانه صادر شده یک تخلف ساختمانی صورت می‌گیرد
وی با انتقاد از میزان بالای تخلفات ساختمانی در شهر تهران، ادامه داد: به ازاء هر پروانه‌ای که در تهران صادر می‌شود حداقل یک تخلف صورت می‌گیرد.علت این موضوع چیست؟ ما اعضای شورا چه راهکاری برای حل این موضوعات داریم؟
سالاری ادامه داد: در بررسی نحوه هزینه کرد بودجه‌های کلان شهرداری تهران، 17800 میلیارد تومان بودجه امسال بود که با بودجه تبصره ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها حدوداً با بودجه عمرانی دولت در کل کشور برابری دارد، ما باید  ببینیم هزینه هایی که از این بودجه مصرف می‌شود آیا بهینه انجام می‌شود؟ آیا اشکالات در این حوزه فقط به شهرداری بر می‌گردد یا به تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های ما؟ می‌بایست ما با شهرداری تهران در این مورد به یک فهم مشترک برسیم.
سالاری با تاکید بر لزوم ورود شورا به حوزه پیشگیری گفت : به نظر من در حوزه نظارتی، شورای اسلامی شهر تهران  بیشتر زمانی که مشکلات بروز و ظهور پیدا می‌کند ورود پیدا می‌کند و در حوزه پیشگیری و اجرا ورود جدی ، موثر و کارآمد ندارد.
وی ادامه داد: در موضوع پایش طرح جامع و طرح تفصیلی بسیاری از صاحبنظران مکاتبات گسترده ای با کمیسیون شهرسازی و سایر کمیسیون‌ها دارند که زمان آن  رسیده  است که در مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع که یک طرح ساختاری-راهبردی و منعطف است اصلاحاتی انجام شود و برخی از مفاد آن متوقف شود. اگر در جلساتی بخواهند تصمیم بگیرند ما چه پیشنهاداتی داریم و چه قسمتهایی از آن را باید متوقف کنیم، بسیاری از تکالیفی که برای شهرداری تهران و بقیه سازمانها و نهادها گذاشته شده مانند بلند مرتبه سازی و طرح‌های موضعی و موضوعی و ... که تکلیف طرح جامع و تفصیلی بوده و در برنامه 5 ساله عملیاتی دوم شهرداری به صورت کمی آورده شده است، چرا قسمت عمده اش  به انجام نرسیده است؟  وقتی با همکاران شهرداری جلسه می‌گذاریم دلایلی را می‌آورند که برخی از آنها دیگر امکان تحقق ندارد و مقتضیات زمانی آن گذشته، حال اگر مقتضیات زمانی گذشته چه چیزهایی را باید جایگزین کنیم؟ کدام یک از آنها را در اولویت قرار دهیم و پیگیری کنیم.
لزوم توجه به ظرفیت باقی مانده از طرح تفصیلی شهر تهران
 سالاری افزود: اینکه در طرح تفصیلی شهر تهران، ما چند تا پهنه داریم؟ ابتدای سال 92 که طرح تفصیلی ابلاغ شد امروز با گذشت 4 سال به چه میزان از ظرفیت پهنه‌ها R، M، s و G تحقق یافته است که البته باید از پهنه G حفاظت شده باشد و الان چه ظرفیتی باقی مانده است؟ یادم هست در سال اول شورا مطرح شد که طرح تفصیلی آلارم دهد تا محدودیت ایجاد شود و تقاضای موجود در مناطقی که ظرفیتشان اشباع شده است به سایر مناطق منتقل شود ، الان در این زمینه با شهرداری تهران به چه راهکارهای مشترکی رسیده ایم؟این‌ها سوالاتی است که جامعه از ما می‌پرسد.
شهرداری تهران تا چه حد در  برون سپاری تصدی گری‌ها موفق بوده ؟
سالاری با اشاره به لزوم برون سپاری تصدی گری‌های شهرداری گفت : بعد از گذشت 10 سال از تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک شهر چرا وظایف به آنها بطور کامل واگذار نشده است؟ شورای کدام شهر و کشور می‌خواهد این مشکل را حل کند. مگر آن زمانی که شهرداری تصمیم گرفت وظایف شهرداری برونسپاری شود قرار نبود تعدیل نیرو انجام شود و تمام وظایف به صورت کامل برون‌سپاری شود. مگر ما در حوزه امنیتی که گذرنامه را به بخش خصوصی دادیم موفق نبودیم؟ چرا در حوزه اسناد رسمی که مهم  ترین کارهای خانواده که مربوط به ملک می‌شود مشکل داریم. اکنون که دفاتر خدمات الکترونیک ایجاد شده اند چرا  شهرداری‌ها تعداد نیروهایشان دو برابر شده ؟ مگر قرار نبود تسهیلگری انجام شود و مدت زمان صدور پروانه کاهش یابد؟ اکنون چه تصمیمی باید بگیریم، اگر این دفاتر کارایی ندارند باید متوقفشان کنیم.
وی افزود: در مورد شوراهای معماری مناطق مشکلات تصمیم گیری در آن‌ها را چه کسی باید حل کند؟ ما و شهرداری باید  با یک  فهم مشترک این کار را انجام دهیم اما متاسفانه در هر جلسه فقط موضوعات روزمره مطرح می‌شود و به  اولویت‌ها پرداخته نمی شود.
لایحه درآمدهای پایدار موثرترین لایحه در حوزه اقتصاد شهر است
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به موضوع درآمدهای پایدار اظهارداشت : لایحه درآمدهای پایدار برای اولین بار در ایران توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد و چه چیزی مهم تر از  این است، اگر این لایحه در دولت تصویب شود و بعد به مجلس برود آیا دیگر فرصتی خواهیم داشت؟چرا اکنون اعضای شورا با نمایندگان مجلس و دولت جلسات  تخصصی ندارند در حالیکه دانش ضمنی شورای شهر تهران بسیار غنی است ولی ضرورت دارد که تمام اعضای شورای شهر به یک گفتمان و درک مشترک برسند.
سالاری ادامه داد: در موضوع برنامه ششم توسعه ما چند بار تقاضا کردیم که با نمایندگان تهران جلسه بگذاریم چرا عملی نمی شود. کی این جلسه پیش می‌آید که ما مطرح کنیم در حوزه نهاد مدیریت شهری که در برنامه ششم آمده است بایدچگونه عمل کنیم. پارلمان پایتخت در این زمینه چه کنش گری داشته است ؟ تاثیرگذاری آن چه بوده است؟
لزوم توجه به نفش مدیریت شهری در برنامه ششم توسعه
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پایان گفت: سال آخر شورای شهر برای مدیریت شهری یک سال تاریخی است زیرا در این مقطع زمانی هم برنامه ششم توسعه در حال بررسی است و هم لایحه مدیریت شهری، در اصل حکمروایی محلی در کنار حکمروایی ملی بررسی می‌شود . لایحه مدیریت شهری مهم‌ترین لایحه در این دوره از جمهوری اسلامی است ولی ما اعضای 31 نفری شورا چه میزانی در جریان فرایند بررسی آن هستیم و چه میزان تاثیرگذاری داریم بر این روند. نقش شورای شهر در این طرح باید ارتقا پیدا کند.
سالاری همچنین ارائه گزارش هفته گذشته شهرداری تهران در خصوص بدهی‌ها و دیون شهرداری را از موفقیت‌های شورای چهارم در رسیدن به یک گفتمان مشترک دانست و گفت: هرچند شهرداری می‌بایست این گزارش را همراه با پیوست‌های آن به تک تک اعضا ارائه دهد.


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : تهران - شهرداری - شورای - برنامه - میزان - مدیریت - تفصیلی - اعضای - موضوع - شورای شهر تهران - کمیسیون - شهرسازی - نظارت - تصمیم - یکپارچه - ادامه - بررسی - معماری - لایحه - اینکه - ضرورت - اکنون - راهبردی - موضوعات - اشاره - زمانی - بودجه - داریم - ارائه - وظایف - تخصصی - افزود - نظارتی - مهمترین - سالاری - زمینه - بسیاری - مشترک - اولویت‌های - تخصیص - مناطق - گزارش - مانده - بعنوان - ابلاغ - شورا  - حوزه‌های - گذشته - عملیاتی - برسیم - مصوبات - حکمروایی - درآمدهای - اقدام - نماییم - پایدار - اساسی - تاکید - اظهارداشت - رسیده - مشترکی - قطعاً - اولویت‌ها - موازی - قوانین - دفاتر - تنقیح - استفاده - مشکلات - شرکت‌ها - نهادها - پروانه - سازمان‌ها - می‌گردد - اصلاح - حسابرسی‌ها - اشکالات - تاثیرگذاری - یافته - ساختمانی - توسعه - نمایندگان - اسلامی - الکترونیک - خدمات - می‌کند - ندارد - مقتضیات - پیشگیری - ندارند - سپاری - متوقف - ظرفیت - هزینه - ایجاد - باید  - گفتمان - همچنین - شهروندان - شش‌گانه - کمیسیون‌های - تقاضا - آن‌ها - ارتقاء - کارهای - شناسایی - مواجه - مشاورین - تجربیات - دستور - موضوعاتی - مانند - می‌کنم - اقتصاد - جایگاه - همکاران - راهکارهای - جریان - جلساتی - داریم؟ - بودجه‌ها - اسناد - تصویب - تدوین - نرسیده - به‌عنوان - همینطور - دارند - کمیسیون‌ها - بگیریم - واگذار - گری‌ها - چیست؟ -

نظر شما در مورد : ضرورت ورود شورا به اولویت‌های راهبردی در سال آخر

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها