تاریخ انتشار : دوشنبه 07 خرداد 1397 - ساعت : 12:09

کد مطلب: 50587 چاپ به اشتراگ گذاشتن

۲پیشنهاد ضد فساد به نظام مهندسی ساختمان

مازندشورا: عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دو پیشنهاد ضد فساد اداری به احمد خرم رئیس جدید این سازمان ارائه کرد.

مازندشورا:در ابتدای هفته جاری احمد خرم وزیر اسبق راه و ترابری پس از تعلیق پروانهفعالیت حسن قربانخانی و کنار گذاشته شدن وی از عضویت در هیئت مدیره این سازمان ازسوی وزیر راه (به دلیل عدم اعمال بخشنامه هایی معاونت مسکن و ساختمان این وزارت درحوزه نظام مهندسی و نظارت بر ساخت و ساز صادر کرده بود)، توانست با کسب ۲۱ رأی از۲۵ عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ریاست این سازمان رابر عهده بگیرد.

حمزه شکیب عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره این اتفاق گفت: احمد خرم توانست رأی خوبی از اعضای هیئت مدیرهاین سازمان کسب کند اکثر اعضا امیدوارند وزیر اسبق راه و ترابری و رئیس کنونی انجمنانبوه سازان استان تهران بتواند در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران تحول ایجادکرده و تخلفات کنونی را به حداقل برساند.

دو پیشنهاد ضد فساد

وی در ادامه دو پیشنهاد ضد فساد ارائه داد و افزود: یکی آنکه با توجهبه اینکه بیشتر تخلفات و زد و بندها در خصوص پروژه های بزرگ ساختمانی از دفاترنمایندگی این سازمان در شهرستان های استان تهران رخ می دهد، رئیس جدید نظام مهندسیتهران توجه بیشتری به این دفاتر داشته باشد و تنها به شهر تهران اکتفا نکند.پیشنهاد دیگر اینکه برخی تخلفات در حوزه ارجاع کار است که باعث انتقادات زیادی ازسوی مهندسان عضو این سازمان شده که رییس جدید باید به این موضوع نیز توجه خاصیداشته باشد.

روش ارجاع کار در نظام مهندسی اصلاح شود

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره پیشنهاد عباس آخوندیوزیر راه و شهرسازی در خصوص سیستم ارجاع کار که همواره از آن با نام سیستم توزیع کوپنییاد می کند، گفت: به نظر می رسد باید در روش و نحوه توزیع نظارت بر پروژه هایساختمانی میان مهندسان تغییر اساسی ایجاد شود چراکه روش فعلی ایراد داشته و باعثبروز برخی مفاسد اداری شده است.

روش پیشنهادی آخوندی ایراد دارد

به گفته شکیب، روشی که از سوی آخوندی پیشنهاد شده نیز ظاهرا بر اساس تعهدحرفه ای طراحی شده است و این روش هم دارای ایرادات جدی است و احتمال دارد به فسادموجود دامن بزند.

عضو سابق شورای شهر تهران تأکید کرد: اگر روش پیشنهادی آخوندی عملیاتیشود این احتمال وجود دارد که متخلفان در سازمان نظام مهندسی به اطراف شهرداری هاکوچ کنند. مکانیزمی باید تدوین شود که تخلف مقرون به صرفه نباشد تا بساط فسادبرچیده شود. دستیابی به این هدف، مستلزم تهیه طرحی است که وزارت راه و شهرسازی براقدامات نظام مهندسی های استان ها نظارت مستمر داشته باشد.

فقط ۱۰ هزار مهندس از ۱۲۰ هزار عضو، پروژه دارند

شکیب تصریح کرد: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ۱۲۰ هزار عضو دارد که تنها ۱۰ هزار نفر از آنها فعال هستند و عمده این ۱۰ هزارنفر نیز در طول سال سرجمع به هر کدام حتی هزار متر مربع پروژه نظارتی هم نمی رسد.

وی یادآور شد: در حال حاضر عده معدودی با تاسیس شرکت های حقوقی کهبرخی از آنها دو یا سه شرکت نظارت بر ساخت و ساز را دارند، بیشتر پروژه های بزرگ مقیاسرا در اختیار می گیرند که سبب بروز ناراحتی در بخش عمده ای از مهندسان ناظر شدهاست.


منبع : صما

برچسب ها : #مهندسی #تهران #ساختمان #استان #پروژه #پیشنهاد #نظارت #ارجاع #مهندسان #مدیره #تخلفات #آخوندی #احتمال #دارند #سیستم #توزیع #شهرسازی #پیشنهادی #ایراد #ترابری #وزارت #توانست #ازسوی #درباره #اینکه #کنونی #بیشتر

لینک کوتاه مطلب :

نظر شما در مورد : ۲پیشنهاد ضد فساد به نظام مهندسی ساختمان

*

*


X https://sport45.site/