مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 5073 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 -ساعت : 12:21

چاپ به اشتراگ گذاشتن

نتایج یک تحقیق علمی؛

کدام مناطق تهران اقتصادی ترند

مازندشورا: مناطق شش، سه، دو و هفت مستعدترین مناطق برای ایجاد مراکز اقتصادی و تجاری در پایتخت هستند. در مقابل دو منطقه 19 و 9 از جمله مناطقی هستند که کمترین استعداد را برای استقرار مراکز اداری-تجاری در شهر تهران دارند.

مازندشورا:

کدام مناطق تهران اقتصادی ترند بلدیه | بهشاد بهرامی |  یک تحقیق علمی چهار منطقه شهری به ترتیب شامل مناطق شش، سه، دو و هفت مستعدترین مناطق برای ایجاد مراکز اقتصادی و تجاری در پایتخت هستند. در مقابل دو  منطقه 19 و 9 از جمله مناطقی هستند که کمترین استعداد را برای استقرار مراکز اداری-تجاری در شهر تهران دارند.

به گزارش بلدیه، یک پژوهش شهری که با هدف بررسی نقاط مستعد استقرار مراکز مالی و تجاری به بررسی وضعیت و رتبه بندی مناطق 22 گانه تهران پرداخته مناطق سه و شش را مستعدترین نقاط برای ایجاد این گونه مراکز معرفی کرده است.

این رتبه بندی براساس 9 شاخص استخراج شده است و البته از دیدگاه متخصصان نیز در مراحل تهیه اولیه این رتبه بندی استفاده شده است.9 شاخص احصا شده علاوه بر حوزه¬های فرهنگی،اقتصادی و خدماتی برخی شاخص های توسعه انسانی را در بر می گیرد.

تعداد مراکز آموزشی فرهنگی، مراکز اداری، مراکز رفاهی، بهداشتی، بانکها و مراکز اقتصادی و تجاری بخشی از شاخص استفاده شده در رتبه بندی هستند.در کنار این شش شاخص، تراکم جمعیت، نرخ با سوادی و نرخ اشتغال سه شاخص شده استخراج شده در رتبه بندی مورد اشاره است.

البته محققان در این رتبه بندی وزن های متفاوتی برای 9 شاخص تهیه شده در نظر گرفته اند. مستندات این تحقیق که با عنوان«به ‌کارگیری ‌روش‌های‌ تصمیم‌گیری‌ چند‌ شاخصه ‌برای‌‌ رتبه‌بندی ‌اقتصادی ‌مناطق‌ 22گانه ‌شهر ‌تهران‌ به‌ منظور‌‌ استقرار‌مراکز‌مالی‌و‌تجاری» در همایش انجمن علمی اقتصاد شهری ارائه شده است، نشان می دهد: شاخص تعداد مراکز اداری و تراکم جمعیت بیشترین اهمیت را در مقایسه با هفت شاخص استخراج شده دارد.

پس از این دو شاخص،نرخ اشتغال دارای بالاترین وزن ثبت شده است. نرخ با سوادی نیز در مقایسه با شاخص ها از وزن کمتری برخوردار است.در مجموع میانگین رتبه مناطق نشان می دهد:مستعدترین مناطق برای ایجاد مراکز اقتصادی و تجاری علاوه بر منطقه شش و سه مناطق دو و هفت پایتخت هستند.

در مقابل مناطقی که از استعداد کمتری برای ایجاد مراکز تجاری برخوردار هستند مناطق 19 و 9 معرفی شده اند.
مناطق5،17،8 و 10 نیز در میانه جدول رتبه بندی شده از سوی محققان است.نکته قابل تامل گزارش جایگاه منطقه 22 در این رتبه بندی است.

از نگاه محققان منطقه 22 در رتبه بندی مناطق دارای استعداد در جایگاه یک پله به آخر قرار دارد.منطقه یک نیز در رتبه ششم به لحاظ مناطق مستعد برای ایجاد مراکز تجاری جای گرفته است.

محققان این پژوهش معتقدند: با توجه به آنکه سرمایه گذاری در گرو شناخت دقیق امکانات، فرصت ها، توان ها و محدودیت ها است باید طرح رتبه بندی مناطق تهران با استفاده از سایر روش ها نیز تعقیب شود.برخی کارشناسان اعتقاد دارند ارتقای رتبه بندی مناطق با استفاده از شاخص های متعدد می تواند چراغ راهنما برای سرمایه گذاران باشد.

علاوه بر این شاخص کمک می کند مراکز در نقاطی مشخص تراکم پیدا نکند و زمینه توازن در مناطق 22 گانه به وجود آید.
توجه نکردن به وضعیت مناطق و سرمایه گذاری بر اساس تصورات ذهنی موجب شده، برخی مناطق به لحاظ ساخت مراکز اقتصادی و تجاری اشباع شود.


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : مناطق - مراکز - تجاری - اقتصادی - ایجاد - منطقه - محققان - استفاده - تهران - تحقیق - استخراج - علاوه - اداری - استعداد - سرمایه - مستعدترین - سرمایه گذار - تراکم - گذاری - سوادی - جمعیت - اشتغال - جایگاه - کمتری - دارای - مقایسه - گرفته - برخوردار - وضعیت - استقرار - دارند - مناطقی - مقابل - بلدیه - پایتخت - گزارش - پژوهش - البته - فرهنگی - معرفی - مستعد - بررسی - تعداد -

نظر شما در مورد : کدام مناطق تهران اقتصادی ترند

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها