مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 5402 -تاریخ انتشار : یکشنبه 24 مرداد 1395 -ساعت : 13:03

چاپ به اشتراگ گذاشتن

گزارش تحلیلی بلدیه از هزینه های مدیریت پایتخت؛

چرا تهران گران اداره می شود؟

مازندشورا: تعداد تونل احداث شده، زیر گذرها، تقاطع غیر هم سطح و..در شهر تهران بعضا از نمونه های مشابه در شهری همانند پاریس نیز افزونتر است. کارشناسان شهری می گویند دلیل این تفاوت ناشی از دو رویکرد متفاوت است،در شهرهای توسعه یافته راهبرد بر توسعه حمل و نقل عمومی و محدود کردن استفاده از خودروهای شخصی استوار است اما درکلانشهرهای ایران همچون تهران سیاست ها به گونه ای که کماکان در عمل اتکا بر حمل و نقل خصوصی است.

مازندشورا:

چرا تهران گران اداره می شود؟ بلدیه | بهشاد بهرامی | چرا هزینه ها در کلانشهرهای ایران از جمله تهران بالا است؟ پاسخ این سئوال را می توان در مشاهدات شبکه های زیربنایی شهری همانند تهران و برخی شهرهای توسعه یافته جست و جو کرد. تعداد تونل احداث شده، زیر گذرها، تقاطع غیر هم سطح و..در شهر تهران بعضا از نمونه های مشابه در شهری همانند پاریس نیز افزونتر است. کارشناسان شهری می گویند دلیل این تفاوت ناشی از دو رویکرد متفاوت است،در شهرهای توسعه یافته راهبرد بر توسعه در شهرهای توسعه یافته راهبرد بر توسعه حمل و نقل عمومی و محدود کردن استفاده از خودروهای شخصی استوار است اما در کلانشهرهای ایران همچون تهران سیاست ها به گونه ای که کماکان در عمل اتکا بر حمل و نقل خصوصی است. حمل و نقل عمومی و محدود کردن استفاده از خودروهای شخصی استوار است اما در کلانشهرهای ایران همچون تهران سیاست ها به گونه ای که کماکان در عمل اتکا بر حمل و نقل خصوصی است.

بنابراین با چنین رویکردی بخش زیادی از هزینه های شهر صرف شبکه های زیربنایی خواهد شد به همین دلیل نیز نحوه اداره شهری مانند تهران گران توصیف می شود.

جعفر قادری، عضو انجمن علمی اقتصاد شهر  در پاسخ به این سوال که با مهم ترین بخش هزینه شهر چگونه برخورد کرد؟ به بلدیه گفت: طیفی از پاسخ ها در سالهای گذشته از منظر عرضه و تقاضا به این پرسش داده شده است.برای نمونه پیش پا افتاده ترین پاسخ محدودیت در شماره گذاری خودروها برای کلانشهر ها است.این سیاست بدنبال محدود سازی تقاضا در شهر تهران است.در حالیکه که مقایسه سرانه خودرو در تهران و کلانشهرهای توسعه یافته حکایت از عقب ماندگی مشهود سرانه خودرو در تهران نسبت به این شهرها دارد.بنابراین صرف بکارگیری سیاستی مقایسه تجربه دنیا نشان می دهد ساخت بزرگراه بیشتر به معنای دعوت مردم به سفر با خودروهای شخصی است و از این طریق نمی توان موازنه ایجاد کرد. بلکه باید مقدار بهینه برای شبکه بزرگراهی شناسایی کرد و تقاضاهای باقی مانده را از کانال حمل و نقل عمومی تامین کرد. سلبی راهگشا نیست بلکه باید انگیزه های استفاده را تغییر داد.

او ادامه داد: بخش دوم پاسخ به این سوال بر سمت عرضه تاکید دارد؛ بدین ترتیب که شریان های شهری با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند تا از بار ترافیکی کاسته و زمینه رفاه شهروندان افزایش یابد. مقایسه تجربه دنیا نشان می دهد ساخت بزرگراه بیشتر به معنای دعوت مردم به سفر با خودروهای شخصی است و از این طریق نمی توان موازنه ایجاد کرد. بلکه باید مقدار بهینه برای شبکه بزرگراهی شناسایی کرد و تقاضاهای باقی مانده را از کانال حمل و نقل عمومی تامین کرد.در برخی شهرها مانند لندن سیاست بزرگراه سازی متوقف شد و تاکید بر استفاده از حمل و نقل درون شهری است.

عضو انجمن علمی اقتصاد شهر با اشاره به سیاست بهینه کاهش هزینه های اداره شهر تهران، اظهار کرد:  سیاست بهینه و مدیریت هزینه در قالب تقسیم کار مشترکی میان دولت و مدیریت شهری حاصل می شود. شهرداری ها بجای هزینه مستقیم در شبکه های زیر بنایی می توانستند و می توانند از روشهای مشارکتی استفاده کنند.در روشهای مشارکتی شهرداری ها اگر اداره تهران گران به نظر می رسد محصول راهبردهای مختلفی است که در دوره های متعدد مدیریت شهری دنبال شده است.رویکردهایی که بدلیل انگیزه های مختلف هزینه های متفاوت داشته است.بنابراین در دوره های بعدی اصلاح روندهای گذشته هزینه سربار بر هزینه های جاری شهر بوده است. تضامینی را برای بازگشت سرمایه متعهد می شدند در مقابل منابع احداث و توسعه زیرساخت را از طریق بخش خصوصی تامین می کردند.

او افزود: بخش خصوصی نیز در دوره ای مشخص از طریق اخذ عوارض،استفاده از امتیاز تبلیغات محیطی و..بازدهی مورد نظر خود را کسب می کرد. این روش می تواند منابع محدود مدیریت شهری را با یک بخش مشخص درگیر نکند و شهرداری ها بصورت متوازن به بخش های مختلف مورد نیاز شهر رسید گی کنند. از سوی دیگر درشترین بخش هزینه ای نیز وابسته به منابع شهرداری نخواهد ماند. 

او با بیان اینکه دولت ها در ادوار گذشته نسبت به حمایت های مالی از مدیریت شهری بی تفاوت بوده اند، تصریح کرد: سیاست خودگردان شهرداری ها موجب شده تا آنها در عرصه تامین زیربنایی های شهری یکه و تنها باشند. ورود فعال دولت ها می تواند  دو دستاورد داشته باشد.

قادری افزود: دستاورد نخست به تغییر انگیزه ها در توسعه شهری باز می گردد. دولت ها در صورت ورود می توانند شاخص توسعه شهری را از حمل و نقل خصوصی به سمت حمل و نقل عمومی تغییر دهند. تعیین شاخص های از سوی دولت می تواند این انگیزه را دولت ها در صورت ورود می توانند شاخص توسعه شهری را از حمل و نقل خصوصی به سمت حمل و نقل عمومی تغییر دهند. تعیین شاخص های از سوی دولت می تواند این انگیزه را در مدیریت شهری ایجاد کند که گرایش بیشتری به سمت حمل و نقل عمومی درون شهری داشته باشد. در مدیریت شهری ایجاد کند که گرایش بیشتری به سمت حمل و نقل عمومی درون شهری داشته باشد. برای مثال گفته می شود هر کیلومتر احداث مترو در تهران 50 تا 70 میلیون دلار هزینه بدنبال دارد.در مقایس کلان این هزینه از عهده مدیریت شهری خارج است و به تنهایی نمی تواند بار این اولویت را به دوش بکشد. حضور دولت می تواند برای مدیریت شهری در کلانشهرها این بخش ها را به اولویت اصلی تبدیل کند. همین نکات در بخش های مانند اتوبوسهای درون شهری صادق است. 

او به دستاورد دوم اشاره کرد و گفت: دستاورد دوم حمایت دولت پایدار سازی درآمدها است، اگر دولتی یافت شود و طلسم لایحه درآمد پایدار را بشکند بدون شک روند توسعه شهر متفاوت خواهد شد. متاسفانه در ادوار گذشته دولتی در این خصوص پیش قدم نشده است اما ارائه لایحه درآمد پایدار می تواند علاوه بر کمک به منابع مالی شهری، موجب ایجاد شفافیت و پاسخگو کردن آنان در برابر هزینه انجام شده باشد.

او تاکید کرد: اگر اداره تهران گران به نظر می رسد محصول راهبردهای مختلفی است که متعهد نبودن دولت ها در برابر مدیریت شهر چه در بخش پشتیبانی مالی چه در بخش حمایت و بسترسازی های قانونی برای حمایت پایدار انگیزه های مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار داده است. در دوره های متعدد مدیریت شهری دنبال شده است.رویکردهایی که بدلیل انگیزه های مختلف هزینه های متفاوت داشته است.بنابراین در دوره های بعدی اصلاح روندهای گذشته هزینه سربار بر هزینه های جاری شهر بوده است. متعهد نبودن دولت ها در برابر مدیریت شهر چه در بخش پشتیبانی مالی چه در بخش حمایت و بسترسازی های قانونی برای حمایت پایدار انگیزه های مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار داده است.

به گفته وی همین موضع دلیل شده منابع محدود شهری در چند حوزه در گیر شود و اتمام پروژه بدلیل محدودیت منابع در بازه های زمانی طولانی تری انجام شود.بازه زمانی طولانی تر نیز یعنی هزینه بیشتر(هر چند که شهرداری تهران از این جهت مطلوبتر از دوره ها و مدیریت در دیگر شهرها عمل کرده است) تقسیم کار میان دولت و مدیریت شهری و تغییر نگاه در تامین منابع توسعه شهری از سوی شهرداران و اعضای شورای شهر می توانند به بهینه تر کردن هزینه های توسعه شهر منجر شود.


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : هزینه - مدیریت - تهران - توسعه - انگیزه - عمومی - منابع - تواند - سیاست - استفاده - حمایت - خصوصی - شهرداری - تامین - ایجاد - تغییر - بهینه - محدود - پایدار - گذشته - اداره - بنابراین - دستاورد - یافته - خودروهای - کلانشهرهای - متفاوت - توانند - مقایسه - بیشتر - شهرها - بزرگراه - زیربنایی - برابر - احداث - متعهد - مختلف - شهرهای - بلدیه - بیشتری - بدلیل - مانند - تاکید - اصلاح - دنبال - رویکردهایی - روندهای - سربار - دولتی - بسترسازی - پشتیبانی - قانونی - تاثیر - طولانی - زمانی - نبودن - درآمد - تعیین - ادوار - گرایش - اولویت - لایحه - متعدد - افزود - شناسایی - اقتصاد - انجمن - تقاضا - محدودیت - سرانه - بدنبال - قادری - کماکان - نمونه - همانند - تفاوت - راهبرد - همچون - استوار - خودرو - تجربه - تقسیم - اشاره - روشهای - مشارکتی - راهبردهای - محصول - کانال - مانده - موازنه - معنای - مقدار - بزرگراهی - تقاضاهای - مختلفی -

نظر شما در مورد : چرا تهران گران اداره می شود؟

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها