مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 6045 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 شهریور 1395 -ساعت : 12:03

چاپ به اشتراگ گذاشتن

صنعت ساختمان بیمار است

مازندشورا: رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران گفت:فقدان زیرساخت مناسب و برنامه بلند مدت صنعت ساختمان را بیمارکرده است.

مازندشورا:مهدی مؤذن با بیان اینکه یکی از عوامل ضعف در صنعت ساخت و ساز و فاصله با استانداردهایروز جهانی، توجه نکردن به نیروهای انسانی فعال در این صنعت است، افزود: در کشور مادو سازمان نظام مهندسی و نظام کاردانی ساختمان تعریف شده که کارشناسان ساخت و سازدر آن ساماندهی شده اند اما با هیچ کدام از این دو سازمان به درستی برخورد نشدهاست.

وی با تاکید بر ریشه ای عمل کردن در صنعت ساختمان گفت: امروزه توجهمسئولان به جای توجه به عمق، به ظاهر ساختمان است ، بجاست که بپرسیم در سال های اخیر،مسئولان چقدر به مقاوم سازی ساختمان توجه کرده اند؟ و چه تمهیداتی اندیشیده شده کهبه عمر و مقاومت ساختمان بیفزاید؟

موذن گفت: در دوره ای خود را سرگرم طرح مسکن مهر کردیم در این دوره همبه ادامه این طرح یا مسائل حاشیه ای دیگر پرداختیم در حالیکه در نهادینه سازی شیوهساخت و ساز در حوزه ساختمان سازی کشور مشکلات اساسی داشتیم.

وی با بیان اینکه عمر ساختمان در ایران بسیار کوتاه است ادامه داد:چرا باید مصالح و هزینه ها صرف ساختمانی شود که علاوه بر داشتن دوامی کمتر از 30 سال همواره تهدیدی برای سلامت و جان مردم است.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران گفت: باید بپذیریم درشهری مانند تهران در صورت وقوع زلزله بسیاری از این ساختمان ها دوام ندارد و به طورحتم بر سر مردم آوار خواهد شد.

مؤذن با بیان اینکه بخش قابل توجهی از انرژی در کشور در ساختمان هامصرف می شود افزود: برای صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان ها بسیار صحبت کردیم امادر عمل این اتفاق نمی افتد زیرا عمقی کار نکردیم و آموزش ها هم ساده و براساس ظاهرکار صورت گرفته ضمن اینکه مسئولیت مشخصی به حوزه ای مشخص واگذار نشده است که اینامر موجب شده در شرایط کنونی بخش عظیمی از انرژی در حوزه برودت و حرارت برایساختمان ها هدر می رود.

وی اضافه کرد: بخشی از مشکلات صنعت ساختمان به حوزه شهرسازی مربوط است . آیا تاکنون فکر شده که چند درصد از شهرسازی های ما براساس اصول و استانداردهاست؟

مؤذن گفت: طرح تفضیلی شهر زمانی تصویب شد که بخش زیادی از شهر ساختهشده بود ضمن اینکه همین طرح تفضیلی هم اجرا نمی شود.

وی افزود: حقوق مردم در حوزه نگاه به شهر رعایت نمی شود که می تواناین بی توجهی به حقوق مردم را در بحث ها میان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی دید.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با بیان اینکه بایدبپذیریم شهری مانند تهران روی اصول ساخته نشده است گفت: در کوچه باغهای 6 متری شمیراناتبا افزایش عرض کوچه به حداکثر 10 متر، در معبری که فقط 20 خانوار زندگی می کردندامروز 2 هزار خانوار را در برج های این کوچه ها سکونت می دهیم حال اگر اتفاقیمانند افتادن تیر چراغ برق رخ دهد هیچ یک از ساکنان این واحدها قادر به نجات خودنیستند.

مؤذن افزود:‌ چرا به ظواهر نگاه می کنیم و اینکه فقط ساختمان هایاشرافی داشته باشیم حال آنکه ساختمانی اشرافی است که علاوه بر جسم، روح ساکنان هم درآن آرامش داشته باشد اما وقتی ساکن این برج فکر کند که این ساختمان می تواند مدفناو باشد دیگر این ساختمان نمی تواند محل آرامش او باشد.

وی با بیان اینکه در این باره فقط نباید شهرداری را مقصر دانست افزود: شهرداری مشکلات خود را دارد و این در حالی است که بخش های دیگر هم بهوظایف خود عمل نکردند که نبود نظارت ها و هماهنگی ها و موازی کاری ها همچنین استفادهنکردن از نیروهای فعال در صنعت ساختمان از مشکلاتی است که در عمر، قدمت و آسیبپذیری شدید در صورت بروز زلزله مؤثر است.

مؤذن گفت: ساختمان های ما ناسالم و ناایمن ساخته می شود، هیچ کس نمیتواند سوگند یاد کند که ساختمان سالمی می سازد آگاهان امر می دانند که این اتفاق رخنداده است.

وی با بیان اینکه استفاده از نیروها به درستی انجام نمی شود افزود: متأسفانه با بخشی نگری و نگاه جزیره ای مسئولان تصمیم گیر در وزارتراه و شهرسازی به حوزه نیروهای متخصص در بخش ساختمان، استفاده درست از نیروها صورتنگرفت. چرا باید فکر کنیم که در حوزه نظارت فقط مهندس باید نظارت کند در حالیکهقانون چنین چیزی را نگفته است چرا آئین نامه مغایر با قانون نوشته می شود؟

مؤذن ادامه داد: قانون می گوید هر کسی که صلاحیت دارد می تواند درحوزه ساخت و ساز فعالیت کند و کسی صلاحیت دارد که از وزارت راه و شهرسازی پروانه اشتغالگرفته باشد از این رو مهندس و کاردان تفاوتی ندارد.

وی گفت: چرا خط قرمزی ترسیم کردیم و از این همه نیروهای فعال به عنوانکاردان فنی ساختمان استفاده نمی کنیم البته با این نگاه نه اجرا در صنعت ساختماندرست است، نه نظارت درستی انجام می شود و نه عاقبت این ساختمان ها به صلاح است.

مؤذن افزود: چرا برای ورود کاردان ها به حوزه نظارت ساخت و ساز، اینهمه مقاومت وجود دارد؟ چرا با وجود تاکید وزرای حوزه ساخت و ساز در سال های اخیرمبنی بر استفاده از ظرفیت کاردانان ساختمان، دستورات اجرایی نمی شود و مدیرانمیانی در برابر دستورات مدیران ارشد مقاومت می کنند.

وی گفت: نگاه یکسویه به مهندسان ساختمان و نه صنعت ساختمان، موجب شدهاز ظرفیت های موجود استفاده نشود و با وجود اذعان مسئولان به اشتباه در نگاه یکسویهبه مهندسان ، هنوز حاضر نیستند از ظرفیت سازمان نظام کاردانی ساختمان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه قرار است بعد از 21 سال قانون نظام مهندسی، بازنگریشود گفت: جای تاسف دارد که در جلسات بازنگری این قانون از سازمان نظام کاردانی ساختماندعوت نمی شود. آیا با این نوع بازنگری ها، وضع صنعت ساختمان بدتر از امروز نمیشود؟

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران افزود: به عنوان یکمسئول در صنعت ساختمان با تأسی از گفتار کارشناسان و خبرگان فن در جلسات مربوط به وقوعزلزله احتمالی در تهران می گویم که در صورت وقوع زلزله در تهران، فاجعه به معنایکامل خواهیم داشت.

موءذن افزود: اگر پیش بینی های لازم از امروز صورت نگیرد فاجعه ملیشکل خواهد گرفت، کشته شدن مردم صدها هزار نفری و در حداکثر خواهد بود، امداد رسانیمحدود خواهد بود و آتش سوزی ناشی از انفجار در گاز شهری بیداد خواهد کرد که بایدپرسید کجا این موارد را و با کدام دستور کار تمرین کردیم؟


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : ساختمان - اینکه - افزود - تهران - استفاده - کاردانی - ساخت و ساز - شهرسازی - نظارت - قانون - نیروهای - استان - انرژی - شهرداری - ظرفیت - زلزله - ادامه - مسئولان - درستی - تواند - مقاومت - کردیم - مشکلات - مهندس - نیروها - مهندسان - بازنگری - امروز - فاجعه - جلسات - آرامش - کاردان - دستورات - صلاحیت - براساس - ساختمانی - علاوه - مانند - بسیار - تاکید - مهندسی - کارشناسان - ندارد - توجهی - ساخته - حداکثر - خانوار - وزارت - تفضیلی - اتفاق - مربوط - ساکنان -

نظر شما در مورد : صنعت ساختمان بیمار است

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها