مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 6127 -تاریخ انتشار : شنبه 13 شهریور 1395 -ساعت : 20:47

چاپ به اشتراگ گذاشتن
۱۲ ماده از قانون انتخابات شوراها اصلاح می‌شود

۱۲ ماده از قانون انتخابات شوراها اصلاح می‌شود

مازندشورا: بعد از تعیین 5 عضو هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها، از هر استان 3 نماینده به عنوان هیئت عالی نظارت بر استان ها انتخاب می‌شوند که احکام آن ها را رئیس هیئت مرکزی صادر می‌کند و این 3 نفر کار خود را آغاز می‌کنند که البته هنوز هیئت‌های نظارتی استان‌ها انتخاب نشده‌اند، به صورت متناظر هیئت عالی نظارت بر استان، هیئت نظارت بر شهرستان و بخش را تعیین می‌کند

مازندشورا: مسعود پرویزحمیدی با بیان اینکه بر اساس ماده 53 قانون، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است که مجلس 5 نفر را انتخاب می کند، اظهار داشت: ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از 5 نماینده تشکیل می شود که 3 نماینده عضو کمیسیون شوراها و 2 نماینده عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی هستند.

معاون حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با اشاره به اینکه هدایت اصلی نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده این هیئت 5 نفره است ولی کارهای اداری و پشتیبانی این هیئت بر عهده دبیرخانه این هیئت است که در حال حاضر به عنوان اداره نظارت بر انتخابات شوراها فعالیت می کند که زیر مجموعه معاونت نظارت است، بیان کرد: شرح وظایف اداره نظارت بر انتخابات شوراها را می‌توان پشتیبانی کلیه امور دیوانی هیئت مرکزی در طول سال دانست که فرایندهای لازم آماده را انجام می‌دهد تا پس از تعیین شدن اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابت شوراها امور مربوط به انتخابات شوراها بر روی ریل مناسبی قرار بگیرد.

اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تعیین نشده‌اند

پرویز‌حمیدی با بیان اینکه 4 ماه است که اداره نظات بر انتخابات شوراها کارهای خود را در ارتباط با پنجمین دوره انتخابات شوراها آغاز کرده است، ادامه داد: امیدواریم پس از تعیین 5 عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها هماهنگ شویم و اقدامات لازم در زمینه برگزاری اتنتخابات شوراها را نجام دهیم.

وی افزود: بعد از تعیین 5 عضو هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات شوراها، از هر استان 3  نماینده به عنوان هیئت عالی نظارت بر استان ها انتخاب می‌شوند که احکام آن ها را رئیس هیئت مرکزی صادر می‌کند و این 3 نفر کار خود را آغاز می‌کنند که البته هنوز هیئت‌های نظارتی استان‌ها انتخاب نشده‌اند، به صورت متناظر هیئت عالی نظارت بر استان، هیئت نظارت بر شهرستان و بخش را تعیین می‌کند.

معاون حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه بر خلاف انتخابات مجلس که هر حوزه انتخابیه که هر شهرستان یک حوزه انتخابیه است، در انتخابات شوراها هر شهر و روستا یک حوزه انتخابیه است و کثرت حوزه انتخابیه کار را مشکل می کند، گفت: هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در سطح بخش نیز فعالیت می‌کند که آن هم از افراد معتمد محل و افراد عادی تشکیل می‌شوند. این افراد توسط نماینده‌ها در استان انتخاب می‌شوند.

آغاز فعالیت زودتر از موعد اداره نظارت بر انتخابات شوراها برای آموزش نیروها

پرویزحمیدی تصریح کرد: برای اینکه این افراد بتوانند وظایف خود را انجام دهند باید یک سری کارهای اولیه را انجام دهند که یکی از مهمترین مسائل، آموزش این افراد است، زیرا شورای نگهبان که کارهای نظارت انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را انجام می دهد، یک دفتر و دستگاه سازمانی دارد که در طول سال وظایف خود را انجام می دهد ولی مجلس شورای اسلامی، سازمان وسیعی که در استان‌ها فعالیت داشته باشد را در اختیار ندارد و به همین دلیل است که اداره نظارت بر انتخابات شوراها چند ماه زودتر از شورای نگهبان کارهای خود را شروع کرده تا سیستم اداری خود را در سطح استان ها و شهرستان ها را آماده کند و نیروهایی که جذب می شوند را آموزش دهد.

وی با بیان اینکه جدول زمان بندی اداره نظارت بر انتخابات شوراها برای فعالیت دبیرخانه 3 ماه زودتر از جدول زمان بندی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها انجام می شود تا بتوانیم انتخاب و آموزش نیروها را انجام دهیم، گفت: دوره گذشته 120 هزار ناظر و 20 هزار بازرس داشتیم که همه این افراد توسط دبیرخانه آموزش دیدند و کارهای لازم در سراسر کشور را انجام دادند.

پرویزحمیدی در خصوص امکان کمک گرفتن از شورای نگهبان در زمینه قوه اجرائی امر نظارت بر انتخابات شوراها، گفت: مجلس به لحاظ تجربه و توان کاری، مشکلی برای مدیریت انتخابات ندارد همانطور که در 4 دوره گذشته انتخابات انجام شده است و در دوره قبل انتخابات شوراها نیز آموزش کل نیروها را در دستور کار قرار دادیم که یک کار بسیار بزرگی بود و موفق شدیم از عهده این کار برآییم.

شورای نگهبان مخالف انتخاب ناظر مشترک بر سر صندوق‌های رای گیری است

معاون حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به موضوع هزینه سنگین انتخاب ناظرین در انتخابات شوراها اشاره کرد و اظهار داشت: بحث ما بر سر هزینه ها است. از آنجایی که نیروهای شورای نگهبان آموزش های لازم را به صورت مستمر پشت سر گذارده‌اند، هزینه آموزش و نگهداری نیروهایش در چند سال انجام می‌شود.

وی ادادمه داد: اداره نظارت بر انتخابات شوراها هر دوره کار خود را از نو شروع می کند و هزینه آموزش ناظرین افزایش پیدا می‌کند. از آنجائی که شورای نگهبان بر صندوق های انتخابات ریاست جمهوری ناظر دارد، پیشنهاد ما در دوره قبل این بود که لااقل ناظرین شورای نگهبان و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها بر سر صندوق‌ها مشترک باشند.

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها ایده آل مجلس است

پرویزحمیدی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها را ایده آل مجلس تلقی کرد و گفت: ایده آل مجلس این است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات شوراها را بپذیرد ولی تاکنون نپذیرفته و حتی این شورا، انتخاب ناظرین مشترک را نیز نمی‌پذیرد.

انتخاب ناظر مشترک شورای نگهبان و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها سبب صرفه جویی در هزینهها میشود

وی افزود: در هر انتخابات مبالغ فراوانی هزینه به کار گیری ناظرین بر صندوق شوراها می‌شود که با انتخاب ناظر مشترک شورای نگهبان و هیئت نظارت بر انتخابات شوراها صرفه جویی مناسبی انجام می‌شود ولی تاکنون شورای نگهبان با دلایلی که دارد، این موضوع را نپذیرفته است.

معاون حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در خصوص زمان استعفای کاندیداها در انتخابات شوراها بر طبق جدول زمان بندی این انتخابات، اظهار داشت: در انتخابات شوراها یک روز پیش از ثبت نام در انتخابات، استعفا پذیرفته شود، کفایت می‌کند. در زمان ثبت نام، باید با استعفای کاندیداها موافقت شده باشد.

امکان تغییر جدول زمان بندی انتخابات شوراها در صورت اصلاح قانون

پرویزحمیدی بیان کرد: وزارت کشور جدول زمان بندی انتخابات شوراها را آماده کرده است ولی با توجه به اینکه اصلاح قانون انتخابات شوراها با یک فوریت توسط کمیسیون شوراها تهیه شده، در صورت تصویب این قانون، جدول زمان بندی انتخابات شوراها تغییر می‌کند.

 وی ادمه داد: فعلا بر اساس جدول زمان بندی وزارت کشور، برای ثبت نام در انتخابات شوراها از 30 استفند تا 6 فروردین ماه سال 96 زمان تعیین شده است و در صورت تصویب قانون اصلاح انتخابات شوراها، این زمان بندی به عقب بر می‌گردد که تقریبا با ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری یکی می‌شود و فرصت بهتری برای مردم و هیئت‌های اجرائی و نظارت برای نظارت ایجاد می شود همچنین به این ترتیب صلاحیت‌ها بهتر بررسی می‌شود.

معاون حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در خصوص برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی، گفت: وزارت کشور در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی اعلام آمادگی کرده است، بدنه مجلس نیز موافق انجام شدن این موضوع است زیرا در نهایت باید انتخابات های آتی را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

پرویزحمیدی متذکر شد: وزارت کشور اکثر مراحل انتخابات مانند ثبت نام را به صورت الکترونیکی برگزار می‌کند ولی دو مرحله زمان‌بر و مهم در انتخابات که اخذ رای و شمارش آرا است را تا به حال به صورت الکترونیکی در نیاورده است.

شرط برگزاری انتخابات الکترونیکی؛ تایید امنیت نرم افزار و سخت افزار موجود

وی افزود: نرم افزار و سخت افزار انتخابات الکترونیکی توسط وزارت کشور آماده شده است و مقرر شده تا هیئتی از طرف کمیسیون شوراها و هیئت مرکزی و یک هیئت نیز از طرف وزارت کشور این تجهیزات را بررسی کنند و در صورت تایید امنیت و مسائل پشتیابانی که در بحث صحت انتخابات است، انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.

برگزاری 2 جلسه مشترک بین اداره نظارت بر انتخابات شوراها با وزارت کشور در خصوص انتخابات الکترونیکی

معاون حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: اداره نظارت بر انتخابات شوراها 2 جلسه را با وزارت کشور برگزار کرده و صحبت‌های لازم نیز انجام شده است. تاکنون که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مشخص نشده است اداره نظارت بر انتخابات شوراها به عنوان دبیرخانه با وزارت کشور در ارتباط است.

پرویزحمیدی در خصوص اصلاح قانون انتخابات شوراها اظهار داشت: قانون انتخابات شوراها نیاز به اصلاح اساسی دارد ولی از آنجائی که کار انتخابات شوراها بسیار زمان‌بر خواهد بود، موادی که در دوره گذشته مبهم بود و کار اجرا و نظارت را خدشه دار کرد اصلاح کردیم و پیشنهاد دادیم در کمیسیون شوراها نیز تایید شده و یک فوریت آن مطرح شده است که امیدواریم با اصلاح و تصویب مواد مشخص شده، کارهای مرتبط تسریع شود.

اصلاح 12 ماده از قانون انتخابات شوراها با قید یک فوریت

وی افزود: موادی که مقرر شده اصلاح شوند، بیشتر مروبط به نظارت است و حدود و اختیارات هیئت نظارت را مشخص می‌کند ضمن اینکه موادی که تعامل بین وزارت کشور و هیئت های نظارت را توسعه می‌دهد به صورت مشخص 12 ماده هستند.

تایید برگزاری انتخابات الکترونیکی شوراها بر عهده هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها است

معاون حقوقی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: طبق ماده 17 مکرر قانون تشکیلات، اختیارات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وزارت کشور می تواند با هماهنگی هیئت مرکزی نظارت، انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی برگزار شود. هیئت مرکزی همان ترکیب 5 نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان در این زمینه دخل و تصرفی ندارد. البته این ماده یکی از موادی است که مقررشده تا اصلاح شود.


منبع : خانه ملت


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : انتخابات شوراها - انتخابات الکترونیک - انتخابات 96 -

نظر شما در مورد : ۱۲ ماده از قانون انتخابات شوراها اصلاح می‌شود

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها