مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 6358 -تاریخ انتشار : شنبه 20 شهریور 1395 -ساعت : 16:47

چاپ به اشتراگ گذاشتن
شهرهای جهان چگونه اداره می شوند

با متمرکز شدن مدیریت شهر؛

شهرهای جهان چگونه اداره می شوند

مازندشورا: نخستین و مورد استفاده ترین ساختار شورایی قوی همراه با شهردار است که بیشترین قدرت را به اعضای شورا می دهد و در واقع شهردار به عنوان سخنگو و رهبر نمادین شورا عمل می کند

مازندشورا: در بسیاری از نقاط جهان مدیریت بخش ها و نهادهای اصلی شهر مانند: پلیس، آتش نشانی، آموزش و پرورش، املاک و حمل ونقل بر عهده شهرداران بوده است.

شهرداری، سازمان محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساکنان ان شهر،تاسیس می شود. شهرداری نوعی سیستم اداره شهر است که از 2 واحد بنام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است.
طبق آئین نامه مورخ 63/8/5 قانون تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده اند، شهرداری تاسیس می شود. طبق ماده 1قانون شهرداری ها، در هر محل که جمعیت آن حداقل پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشکیل شود. با وجود این قانون به وزارت کشور اجازه داده است در نقاطی که دارای حدنصاب نیستند، ولی دارای شرایط زیر نیستند استثنا شهرداری تاسیس نماید:
در هر نقطه از نقاط موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد، در بعضی از نقاط که فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی، برای چند محل که به هم نزدیک تر و در مجموع برای تشکیل یک شهرداری مناسبند.
در هر حال، تشکیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت کشور است. از طرفی محدوده اختیارات و مسئولیت های آن ها درباره ی این امور وابسته به ساختارهایی است که برای اداره آن شهر در نظرگرفته می شده است. به طور کلی در دنیا، چهار ساختار مرسوم برای اداره شهر در نظر گرفته می شود.
شهردار؛ سخنگو و رهبرنمادین شوراست
نخستین و مورد استفاده ترین ساختار شورایی قوی همراه با شهردار است که بیشترین قدرت را به اعضای شورا می دهد و در واقع شهردار به عنوان سخنگو و رهبر نمادین شورا عمل می کند. این مدل سنتی از مدل حکمرانی شهری بریتانیا گرفته شده و شهردار در واقع عضوی از شورای اداره شهر است و تنها درباره برخی مسئولیت ها اختیارات خاص تر دارد. شهردار در این ساختار حکم نهایی درباره مسائل مالی را می دهد و بیانیه های مربوط به شهر را امضا می کند و در جشن ها و مراسم شرکت می کند. او همچنین می تواند؛ 1_شورای اداره شهر روسای نهادها را منصوب کند. 2_ تعیین لودجه و پیشنهاد آن بر عهده شورای اداره شهر است.3_ شهردار یاحق وتو ندارد یا بسیار محدود است.
شورایی با شهردار قوی تر/شورا تنها وظیفه قانونگذاری دارد
ساختار دوم اما شورایی با شهردار قوی است که نسبت به ساختار قبل شهردار درآن اختیار بسیار بیشتری دارد. در حالی که شهردار در این ساختار همه مسئولیت های مرتبط با اداره شهردار را در اختیار دارد. شورا تنها وظیفه قانونگذاری در این مورد را بر عهده دارد.
در واقع تفاوت این حالت با وضعیت قبلی این است که اعضای دیگر شورا هیچ اختیار اجرایی ندارند. شهردار در این ساختار اختیار اخراج و به کار گیری کارکنان را دارد. می تواند در این مورد خاص رای شورا را وتو کند و حتی بر برخی از شهرها شهردار خود می تواند قوانین مورد نظرش را تصویب کند. علاوه بر این ها شهردار در این ساختار می تواند،1_ روسای بخش های گوناگون شهری را در بالا گفته شد را تغییر دهد. 2_ بودجه را به شورای اداره شهر ارائه کند.3_ نماینده رسمی شهر در امور کشوری و بین المللی است. 4_ جزئی از اعضای شورای شهر نیست.
دو نوع دیگر شورای اداره شهر به مدیریت اداره شهر به مدیریت شورایی و سیستم کمیسیونی تقسیم می شوند. گرچه چندان استفاده نمی شود ولی سیستم مدیریت شورایی نسبتا مشهور است. در این 2سیستم عمدتا شهردار نقشی نمادین بر عهده دارد.
انتخاب شهردار در بسیاری از نقاط جهان نیز مانند انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان پارلمان تشریفات خاص خود را دارد و کمپین های گوناگونی برای تصاحب این پست به راه می افتد. برای مثال در سال 2006، نیواورلان در آمریکا شاهد رقابت 2 کاندیدا بود که نتواستند در مرحله اول اکثریت را به دست آورند و شهردار با انتخابات مرحله دوم از میان 2کاندیدا انتخاب شد.
انتخاب شهردار بر عهده شوراهاست
در بسیاری از سیستم های شورایی شهردار مستقیما با رای مردم انتخاب می شود و البته در معدودی از شهرها نیز انتخاب شهردار بر عهده شوراست. طول مدت ریاست شهرداران نیز در نقاط گوناگون متفاوت است و برای مثال در کلمبیا شهردار 4 سال شهر را اداره می کند در حالی که شهردار تگزاس 2سال این شغل را بر عهده دارد.
یکی از شرط های قابل توجه برای انتخاب شهردار در بسیاری از شهرها این است که وی باید یک تا چندسال بیش از عهده گرفتن این پست در شهر سکونت داشته باشد. ذکر این نکته قابل توجه است که همچنان در برخی از شهرهای کوچک برای مسائلی مهم مانند مسائل مالی مردم شهر همگی در رای گیری شرکت می کنند یا با رای گیری شرکت می کنند با با رای گیری نمایندگان آن ها شهر اداره می شود. ساختاری که به رای گیری های عمومی یونان شباهت دارد.
اکنون در شهرهای بالاتر از 500هزارنفر و نیز پایین تر از 10هزار نفر همچنان ساختار شورا یا شهرداران قوی یا ضعیف وجود دارد اما در شهرهای بین 10تا 500 هزار نفر ساختار مدیریت شورایی جریان دارد. برای مثال در مالزی علاوه بر نقش شهردار در فرایند قانونگذاری، شهردار رهبر نمادین شورا نیز محسوب شده و معمولا سخنگوی شورای اداره شهر نیز هست. شهردار البته فقط درباره مسائل شهری مسئولیت ندارد و حتی در زمانی که مسائل مدیریتی با فشارهای اقتصادی به مردم وارد می شود نیز به دلیل گستره اختیارات شورای اداره شهر پاسخگوی مردم است.
وظایف شهردار و شورای شهر در استرالیا و انگلیس
در استرالیا و انگلیس نیز شهرداران و اعضای شورای اداره شهر همگی مسئولیت های متعددی دارند که طبق قانون سال 2009، به آن ها داده شده و بنابراین در موارد متعددی مانند حکمرانی خوب، تصمیم گیری شفاف و مطابق با منافع مردم، رفتار قانونی و پروسه دموکراتیک باید پاسخگوباشند. شهردار در این ساختار مشخصا باید بودجه را به شورا ارائه دهد. مسیر مدیریت و راهبردهای مسئول اجرایی شهر را مشخص و امور استخدامی را نظارت کند.
 


منبع : بلدیه


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : شهردار - اداره - شورای - شهرداری - ساختار - مدیریت - شورایی - مسئولیت - تشکیل - بسیاری - درباره - شهرهای - اعضای - اختیار - مسائل - مانند - شهرداران - سیستم - تاسیس - قانون - نمادین - تواند - قانونگذاری - اختیارات - شهرها - بودجه - گوناگون - علاوه - متعددی - همچنان - البته - نمایندگان - ریاست - انتخابات - استرالیا - ارائه - مرحله - حکمرانی - نیستند - تصمیم - دارای - وزارت - کشوری - نقاطی - گرفته - سخنگو - بسیار - وظیفه - ندارد - روسای - استفاده - اجرایی -

نظر شما در مورد : شهرهای جهان چگونه اداره می شوند

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها