مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 6372 -تاریخ انتشار : یکشنبه 21 شهریور 1395 -ساعت : 11:07

چاپ به اشتراگ گذاشتن

در همایش مباحث ویرایش چهارم آیین نامه 2800 در سازمان نظام مهندسی استان قزوین عنوان شد:

تعرفه‌های خدمات مهندسی در استان قزوین مناسب نیست /افزایش تعرفه‌ها و دریافت حق الزحمه در اختیار سازمان نظام مهندسی قزوین نیست

مازندشورا: صما- اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی عنوان کردند: در خصوص افزایش تعرفه خدمات مهندسی استان قزوین جز ضعیف‌ترین سازمان‌ها در سطح کشور است ورقمی که اخیراً به هیئت چهارنفره پیشنهادشده است مطابق استاندارد ابلاغیه شورای مرکزی است ولی با توجه به شرایط سیاسی و حقوقی که در سطح استان وجود دارد متأسفانه هنوز نتوانستیم حتی به کمترین تعرفه استاندارد شورای مرکزی و بعضی از استان‌ها برسیم.

مازندشورا:به گزارش صما و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی قزوین، بهپیشنهاد گروه تخصصی سازه و همکاری واحد آموزش همایش مباحث ویرایش چهارم آیین‌نامه2800، با حضور اعضاء سازمان در رشته عمران و همچنین هیئت‌رئیسه گروه تخصصی سازه در18 شهریور 95 در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین برگزار شد.

بیشترین رکود صنعت ساخت‌وساز مربوط به استان قزوین است

در ابتدای مراسم دکتر سید امیرحسین هاشمی نایب‌رئیس دوم سازمان بابیاناین‌که هیئت‌مدیره دوره ششم در اوایل فعالیت‌های خود با بحران‌هایی در حوزه صنعتساختمان روبرو شد اظهار داشت: این بحران‌ها شامل تغییرات مبحث دوم مقررات ملیساختمان بود که اگر به سرانجام می‌رسید اختیارات سازمان نظام‌مهندسی به کمترین حدممکن آن نزول پیدا می‌کرد و فقط به‌عنوان یک واحد آموزشی می‌توانست به فعالیت خودادامه دهد و این مشکلی بود که کلیه سازمان‌های نظام‌مهندسی در کل کشور با آن مواجهبودند.

وی همچنین در خصوص تعدد اعضای سازمان و رکود در صنعت ساخت‌وساز بیانکرد: در اوایل دوره هیئت‌مدیره پنجم تعداد اعضا حدود 5 هزار نفر بودند ولیدر حال حاضر تعداد اعضا به حدود 9 هزار نفر رسیده است که با تبدیل‌شدن دانشگاه‌هابه‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی و افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان و به‌تناسب آن، بهتعداد اعضای سازمان افزوده شد؛ که از این تعداد حدود 45 درصد اعضا یعنی 4500 نفردارای پروانه اشتغال به کار مهندسی هستند.

نایب‌رئیس دوم سازمان در ادامه عنوان کرد: این در حالی است که بیشترینرکود صنعت ساخت‌وساز در سطح کشور مربوط به استان قزوین بوده است. بر اساس آمارهاتعداد نقشه‌های ورودی به سازمان نظام مهندسی استان قزوین در سال 91 حدود 3 میلیون75 هزار مترمربع، در سال 92 حدود 2 میلیون و 200 حدود هزار مترمربع، در سال93 حدود 1 میلیون 600 هزار مترمربع ودر نهایت در سال 94 حدود 1 میلیون 300 هزارمترمربع بوده است

بحث توزیع نظارت آزمایشی در بوئین‌زهرا اتفاق خواهد افتاد

هاشمی در خصوص درآمدهای سازمان، بیمه بیان کرد: با توجه به کاهش درآمدهایسازمان، ضمن تنظیم ترازنامه مالی جهت ارائه در مجمع، از طریق تفاهم‌نامه‌هایمنعقدشده بسیاری از هزینه‌ها را جبران کردیم.

وی با تقدیر از هیئت‌مدیره دوره قبل، به جهت عقد تفاهم‌نامه‌هایاجرایی با سازمان‌های مختلف گفت: اگر این تفاهم‌نامه‌ها موجود نبود سازمان به مرزورشکستگی می‌رسید.

ایشان با بازگویی عملکرد هیئت‌مدیره عنوان کرد: راه‌اندازی هوشمندارسال نقشه که مدتی به‌عنوان آزمایشی انجام شد و پس از بررسی و رفع ایرادات آن درحال حاضر به‌صورت قطعی در حال اجرا است.بحث توزیع نظارت در سطح استان قزوینبه‌صورت آزمایشی از هفته آینده در بوئین‌زهرا اتفاق خواهد افتاد که امیدواریم بارویکرد مثبت شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی با توجه به آماده نمودن نرم‌افزاراجرایی آن بتوانیم موضوع توزیع نظارت را در سطح شهر قزوین هم راه‌اندازینماییم.

تعرفه‌های خدمات مهندسی در استان قزوین مناسب نیست

وی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی و دریافت حق‌الزحمه توسط سازمان افزود:موضوع تعرفه خدمات مهندسی و دریافت حق‌الزحمه توسط سازمان بیشترین زمان را در هیئت‌رئیسهو هیئت‌مدیره به خود اختصاص داده است که استان قزوین در این خصوص جز ضعیف‌ترینسازمان‌ها در سطح کشور است ورقمی که اخیراً به هیئت چهارنفره پیشنهادشده است مطابقاستاندارد ابلاغیه شورای مرکزی است ولی با توجه به شرایط سیاسی و حقوقی که در سطحاستان وجود دارد متأسفانه هنوز نتوانستیم حتی به کمترین تعرفه استانداردشورای مرکزی و بعضی از استان‌ها برسیم.

این مسئول در ادامه افزود: با توجه به رکودی که با آن روبرو هستیمتعرفه حال حاضر اجرایی شکسته شده است به‌طور مثال تعرفه نقشه‌های نظارت که متری 24هزار تومان است در بعضی از دفاتر در حدود 10 الی 12 هزار تومان فعالیت می‌کنند وناظرین هم کم‌تر از تعرفه واقعی خود مشغول به ارائه خدمات است که با افزایش تعرفهخدمات مهندسی ممکن است که این مشکل حل نشود.

راهکار مقابله با شکسته شدن تعرفه خدمات مهندسی قطع ارتباط مالی بینمالک و مهندس است که این موضوع در بعضی از استان‌ها اجرایی گردیده و موفق هم بوده‌اند؛که سازمان قزوین هم با بررسی این موضوع و با رفع ایرادات آن درصدد اجرایی نمودن آناست؛ و با رسوب، هزینه‌ها را سازمان از مالک دریافت می‌کند و آن را به مهندسینپرداخت می‌کند.

وی در خصوص تعرفه‌ها تأکید کرد: افزایش تعرفه‌ها و دریافت حق‌الزحمهدر اختیار 100 درصدی سازمان نیست ولی سازمان در حال پیگیری است که امیدواریمبا همکاری مراجع صدور پروانه این موضوع نهایی گردد.

در بحث آموزش فعالیت‌های خوبی صورت گرفته است

هاشمی در ادامه اظهار داشت: در بحث آموزش فعالیت‌های خوبی صورت گرفتهاست که ازجمله می‌توان به برگزاری کنفرانس‌های متعدد اشاره کرد. هرچند کهشکل برگزاری کنفرانس‌ها به لحاظ مدت‌زمان و کمیت و کیفیت آن نسبت به گذشتهتغییراتی داشته است که با رایزنی‌های صورت پذیرفته با اداره کل راه و شهرسازی وجلب نظر کمیته آموزش مقرر شد که کنفرانس‌ها بازمان کمتر ولی مفیدتر و هزینه کم‌تربرگزار شود.

در موضوع طراحی و محاسبه مهندسان استان قزوین به روز هستند

در ادامه این مراسم سید پرویز حسینی رئیس گروه تخصصی سازهسازمان گزارشی از عملکرد گروه تخصصی سازه ارائه کرد و در این خصوص گفت: در دورهپنجم گروه تخصصی سازه سعی بر این شد که بیشتر در مباحث کاربردی، مشکلات و نقاط ضعفمهندسین فعالیت داشته باشیم؛ و با این دیدگاه فعالیت گروه تخصصی با برگزاریسلسله نشست‌های مستمر و نگاه ویژه به سازندگان مسکن و ساختمان و ساختمان‌های بتنیصورت پذیرفت.

وی در ادامه عنوان داشت: در موضوع طراحی و محاسبه مهندسین ما بسیار به‌روزبوده و از آئین‌نامه‌های ایران و خارج استفاده می‌نمایند. ولی متأسفانه در موضوعاجرا با توجه به اینکه کارکنانی که در زیرمجموعه مهندسین فعالیت می‌کنند به دلیلعدم گذراندن آموزش‌های لازم با مشکلاتی مواجه بودند، سعی کردیم که نسبت به این موضوعحساسیت ویژه‌ای داشته باشیم و با برگزاری رده‌های مستمر با موضوعات مختلف و آموزش‌هایکاربردی در جهت رفع این مشکل قدم‌های مؤثری را برداریم.

مهندس حسینی در خصوص فعالیت‌های تئوریک گروه تخصصی سازه گفت: کنفرانس‌هایمتعددی را گروه تخصصی سازه برگزار نمود که ازجمله آن می‌توان به کنفرانس بین‌المللیزلزله با همکاری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) و کنفرانس ملی محیط‌زیست باهمکاری دانشگاه آزاد اسلامی اشاره نمود.

در ادامه مراسم نیز بنیامین محبی، مهندس محمد شعبانیان و علی دلنوازبه ارائه مطالب تخصصی خود پرداختند.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : قزوین - مهندسی - استان - تخصصی - موضوع - تعرفه - ادامه - خدمات - فعالیت - دریافت - هیئت‌مدیره - آموزش - نظارت - نظام‌مهندسی - فعالیت‌های - تعداد - عنوان - افزایش - ارائه - هاشمی - توزیع - میلیون - مترمربع - مهندس - مراسم - برگزاری - تعرفه‌ها - همکاری - مباحث - اجرایی - ساخت‌وساز - آزمایشی - مرکزی - افزود - حق‌الزحمه - ایرادات - شهرسازی - نمودن - اداره - می‌توان - حسینی - محاسبه - طراحی - مستمر - مهندسین - دانشگاه - کنفرانس - کنفرانس‌ها - اشاره - شکسته - استان‌ها - تومان - می‌کند - بررسی - ازجمله - متأسفانه - نقشه‌های - بیشترین - برگزار - مربوط - نایب‌رئیس - روبرو - اوایل - ساختمان - همچنین - چهارم - ویرایش - تعرفه‌های - مناسب - اختیار - اظهار - می‌رسید - افتاد - اتفاق - هزینه‌ها - کردیم - مختلف - بوئین‌زهرا - همایش - به‌عنوان - کمترین - سازمان‌های - اعضای - پروانه - عملکرد -

نظر شما در مورد : تعرفه‌های خدمات مهندسی در استان قزوین مناسب نیست /افزایش تعرفه‌ها و دریافت حق الزحمه در اختیار سازمان ...

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها