مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 7011 -تاریخ انتشار : یکشنبه 11 مهر 1395 -ساعت : 15:10

چاپ به اشتراگ گذاشتن

ترکان: ذهن روحانی درگیر انتخابات ٩٦ نیست

مازندشورا: مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید «برای آقای روحانی زود است درباره انتخابات ٩٦ فكر كند چون چند ماه بسیار پركار را در پیش دارد. آقای روحانی در این مدت زمان باقیمانده از عمر دولتش، تاكید و تصریح كرده كه حواس مدیران، مسئولان و دست‌اندركاران كشور هرگز نباید به سمت انتخابات برود.

مازندشورا:مشاور رئیس‌جمهور می‌گوید «برای آقای روحانی زود است درباره انتخابات٩٦ فكر كند چون چند ماه بسیار پركار را در پیش دارد. آقای روحانی در این مدت زمانباقیمانده از عمر دولتش، تاكید و تصریح كرده كه حواس مدیران، مسئولان و دست‌اندركارانكشور هرگز نباید به سمت انتخابات برود.

به گزارش روزنامه اعتماد، پس از خروج محمود احمدی‌نژاد از بازیانتخابات ٩٦ خیلی‌ها منتظر آن بودند تا واكنش حسن روحانی و دولتمردان را نسبت بهاین اتفاق ببینند. تا اینكه روز گذشته اكبر تركان مشاور ارشد حسن روحانی و دبیرشورای هماهنگی مناطق آزاد كه از اعضای مؤسس حزب اعتدال و توسعه هم هست، در گفت‌وگوبا «اعتماد» اعلام كرد كه ذهن حسن روحانی و اعضای كابینه به هیچ‌وجه درگیرانتخابات ٩٦ نیست.

تحلیل شما از توصیه اخیر رهبری به احمدی‌نژاد، چیست؟

بسیاری از دلسوزان نظام بارها بر این مساله مهم اشاره كرده بودند كهاشتباه راهبردی‌ای بود كه اعتبارات جایگاه‌های مهم وحساس كشور در گذشته صرف آقای احمدی‌نژادشده بود. به حمد‌الله تصمیم هوشمندانه و حكیمانه مقام معظم رهبری نشان می‌دهد كهآقای احمدی‌نژاد بر خلاف تصورشان كه گمان می‌كردند همچنان مورد تایید و حمایت مقاممعظم رهبری است، دیگر مورد حمایت ایشان نیستند و رهبری نظام حضور احمدی‌نژاد درانتخابات ٩٦ را به مصلحت كشور نمی‌دانستند. توصیه هوشمندانه رهبری این نتیجه‌گیریبسیار مهم را به ذهن متبادر می‌سازد كه دیگر جناب آقای احمدی‌نژاد نمی‌توانند ازاعتبار رهبری مصرف كنند.

با حذف آقای احمدی‌نژاد، انتخابات ٩٦ چند قطبی خواهد بود؟

اینكه انتخابات ٩٦ چند قطبی خواهد شد اهمیتی ندارد. مهم این است كهفضای انتخابات و عرصه مدیریتی كشور هرگز به تفكرات پوسیده‌ای مانند تفكرات دولت سابقبر نمی‌گردد.

مگر مبنای تفكری و مدیریتی دولت سابق چگونه بود؟

تفكرات اقتصاد چاوزی.

اقتصاد چاوزی به چه معنا؟

اقتصادی كه در آن یارانه نقدی، محورتصمیمات و تدبیرها و مدیریت‌هاقرار گرفت. اقتصادی كه در آن یارانه نقدی نه‌تنها موجباتلاف منابع كشور شد كه موجبات همت‌شكنی نیروهای سیاسی كشور راهم به دنبال داشت.برخی از نیروهای مستعد و ظرفیت‌های كاری كشور به جای اینكه در خدمت توسعه كشورقرار بگیرند زیر سایه یارانه‌های نقدی، همت‌شان شكست و ظرفیت‌های خوب كاری بهراحتی معطل ماند. این البته تنها یك گوشه از مصایب تفكراقتصاد چاوزی است. سهام عدالت گوشه دیگری از تفكر اقتصاد چاوزی است. معتبرترین وبهترین شركت‌های كشور در حال حاضر از نظر مدیریتی گرفتار چالش‌های اساسی همچون عدمبهره‌‍مندی از مدیریت‌های حرفه‌ای و كار بلدند. مسكن مهر هم، همچون یارانه نقدی وسهام عدالت ضلع دیگری از اقتصاد چاوزی است كه سرمایه ملی را به باد حراج داد. هرچند ساخت مسكن برای اقشار ضعیف جامعه، اقدام ارزشمند و مهمی است اماروشی كه دولت سابق برای پیشبرد این هدف داشت به نوعی بود كه از نظر متخصصان حرفهشهرسازی، مسكن و اقتصاددان‌ها حركت به سمت بیراهه‌ها بود.

انتقادهای ریز و درشتی كه كارشناسان در این زمینه به دولت سابق داشتندهمه برگرفته از آینده‌نگری آنان بود. آنان می‌دانستند كه با این دست فرمانی كهدولت برای ساخت مسكن مهر انتخاب كرده و منابعی كه از بانك مركزی گرفته چه تورمی پیشروی كشور و مردم خواهد بود. همین طور تصمیمات دیگری مانند غلبه واردات بر تولیدملی به اسمِ ثابت نگهداشتن قیمت ارز، در حالی كه تورم باعث شده بود قیمت تمام شدهتولیدات داخلی روز به روز بالا برود یكی دیگر از سوء تدبیرها و سوء مدیریت‌هایتفكر اقتصاد چاوزی دولت سابق بود كه حل كردن این مشكل واقعا كار سختی بوده و هست.درآمد‌های افسانه‌ای ارزی به دلایل اتفاقات جهانی نصیب دولت سابق شد اما آنان، اینارزها را به عنوان سرمایه ملی به واردات اختصاص دادند كه همین امر منجر به برهمریختگی بازار داخلی شد و این واردات بی‌دلیل، تولیدات داخلی را سركوب كرد.

پس شما معتقدید كه توصیه رهبری نظام به آقای احمدی‌نژاد به نوعی گرفتنشانس بازگشت چنین تفكری به عرصه مدیریتی كشور بوده است؟

بله. دوره‌ای كه گذشت، دوره بسیار بدی برای كشوربود. با وجود درآمد‌های افسانه‌ای دستاوردهای خوبی برای كشور حاصل نشد. بر همیناساس آقای احمدی‌نژاد مورد تایید مقام معظم رهبری قرار نمی‌گیرد.

واكنش رئیس‌جمهور به حذف احمدی‌نژاد چه بود؟

برای آقای روحانی زود است كه درباره انتخابات ٩٦ فكر كنند چرا كه چندماه بسیار پركار را در پیش دارد. آقای روحانی در این مدت زمان باقیمانده از عمر دولتش،تاكید و تصریح كرده كه حواس مدیران، مسئولان و دست‌اندركاران كشور هرگز نباید بهسمت انتخابات برود. آقای روحانی تاكید دارد كه مسائل كشور و حل مشكلات بسیار مهم‌تراز حرف و حدیث‌های انتخاباتی است و مدیران كشور نباید حواس‌شان به مسائل فرعی پرتشود. آقای روحانی به دنبال این است تا كشور و مردم كشور از كوشش‌های انجام شدهبهترین نتیجه را بگیرند. بر این اساس نه شخص آقای روحانی و نه همكاران آقای روحانیدر دولت، فعلاً ذهنشان انتخاباتی نیست. با توجه به شناختی كه از آقای روحانی دارمایشان به دنبال آن است تا كشور پس از برجام بهترین استفاده را ببرد و گره اقتصادیباز شود. به طور خلاصه باید بگویم كه فصل انتخاباتشاید برای جریان‌های سیاسی آغاز شده باشد اما برای آقای روحانی آغاز نشده و ایشانبه دنبال اتخاذ بهترین تصمیم‌گیری‌ها برای دولت در سال چهارم است.

سبد رأی آقای احمدی‌نژاد با عدم حضور او در انتخابات چه خواهد شد؟

همان رأیی كه در ٩٢ به رقبای روحانی دادند سبد رأی احمدی‌نژاد است كهالبته این رأی به دلیل توصیه رهبری به‌شدت ریزش خواهد داشت.

به نظر شما اصولگرایان می‌توانند به كاندیدای واحدی برسند؟

من امیدوارم كه جناح اصولگرا بتواند با افرادی در حد و اندازه واعتبار اصولگرایی به عرصه بیاید تا انتخابات سال ٩٦، انتخاباتی پرشور و رقابتی باشد.

به عنوان فردی كه شرایط را رصد می‌كنید فكر می‌كنید اصولگرایان چهره‌ایبرای رقابت با آقای روحانی دارند؟

من ارزیابی‌‌ای از جریان اصولگرایی ندارم. تا جایی كه هم كه می‌دانماعضای كابینه فرصت رصد فعل و انفعالات جریان اصولگرایی را ندارند.

چرا؟

به این دلیل كه آقای روحانی رئیس دولت مستقر است و بر این اساس تلاشدارد تا وظایف قانونی خود را به بهترین وجه ممكن انجام دهد. همكاران ایشان در دولتهم همین نگاه و رفتار را دارند.

چقدر احتمال دارد اصولگرایان سنتی از آقای روحانی در انتخابات ٩٦حمایت كنند؟

واژه اصولگرایی مدت‌هاست كه برای من نام دقیقی نیست.

به چه علت؟

به این علت كه بسیاری از اصولگرایان، نام‌شان اصولگرایی است و رسم‌شان،رسم اخباریگری است. این در حالی است كه اگر نگاهی به تبار مفهوم اصولگرایی در طولتاریخ بیندازیم، خواهیم دید كه اصولگرایان با اندیشه‌های پیشرفته‌ای در مقابلاخباریون قرار می‌گرفتند. اتكای اندیشه‌های اخباریون صرف نظر از میزان اعتبار، بهروایات بوده اما اصولیون در حوزه تفكر شیعی اندیشه‌هایی داشتند كه محور آن عقلگرایی بوده است. همیشه تاریخ، اخباریون كه اهل حدیث بودند در مقابل اصولیون كه عقلگرایی را محور می‌دانستند، قرار می‌گرفتند. اصولیونكسانی بودند كه عقل را یكی از مبانی فتوا می‌دانستند. به طوری كه در ١٥٠ سال پیشحاج آقا وحید بهبهانی در حوزه علمیه نجف مبنای اصولیون را تقویت كرد و مبنای حوزهنجف را بر پایه تفكرات اصولیون بنا كرد. شاید اینكه عقل یكی از مبانی افتا شد بعداز این دوره است. یعنی مبنای افتا، قرآن، سنت و عقل و اجماع شد. این تعریف اساسیاست كه از اصولیون می‌شناسیم. نمی‌دانمآنچه امروز به عنوان اصولگرایی در جامعه ما مطرح شده است، چقدر با این موضوع منطبقاست.

من نمی‌خواهم همه اصولگرایان را بگویم اما متاسفانه برخی از كسانی كهنام‌شان اصولگرا است، رسم‌شان اصولی نیست و اخباری است. البته برخی از اصولگرایانامروز كشور باعث افتخار همیشه انقلاب اسلامی بوده و هستند كه از آن جمله می‌توانبه جامعه روحانیت مبارز اشاره كرد. جامعه روحانیت مبارز با نگاه تاریخی ادامه‌دهندهاصولیون هستند و به معنای واقعی كلمه، اصولگرایند. این دسته از اصولگرایان نیز سهمبسیار مهمی در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی داشته‌اند. همه ما جامعه روحانیتمبارز را محترم می‌شماریم. خودمان هم به لحاظ عقل گرایی و اسلامی بودن خود رااصولی می‌دانیم اما برخی اصولگرایان هستند كه این طور عمل نكرده‌اند و درواقع با رصدرفتاری‌شان، ارزیابی اخباری بودن را در ذهن تداعی می‌كنند.

به نظر شما چرا برخی از اعضای جامعه روحانیت مبارز معتقد به حمایت ازآقای روحانی در انتخابات هستند؟

به این دلیل كه آقای روحانی یكی از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران ویكی از مهم‌ترین چهره‌های این تشكل است. آقایان هاشمی و ناطق نوری و روحانی از چهره‌هایشاخص جامعه روحانیت مبارز هستند و من فكر می‌كنم خیلی طبیعی است كه عده‌ای در اینتشكل بگویند كه در كنار آقای روحانی قرار می‌گیریم و از او حمایت می‌كنیم.

آقای تركان استراتژی دولت برای انتخابات سال ٩٦ چیست؟

برگزاری انتخابات با مشاركت حداكثری راهبرد دولت در انتخابات ٩٦ خواهدبود. به همین دلیل است كه می‌گویم امیدوارم اصولگرایان با چهره معتبری وارد انتخاباتشوند. چرا كه اگر عرصه انتخابات، رقابتی نباشد شاهد حضور پرشور مردم پای صندوق‌هایرای نخواهیم بود. بی‌تردید انتخابات حداكثری مطالبه نظام است و مشاركت كم مردمیهرگز مطلوب هیچ كسی در نظام نیست.

حتما باید تعداد شركت‌كنندگان در انتخابات حداكثری باشد و مردم بهصورت پرشور پای صندوق‌های رای حاضر شوند. اگر انتخابات به گونه‌ای باشد كه ازابتدا برنده آن معلوم باشد كه مشاركت حداكثری اتفاق نمی‌افتد. مشاركت حداكثری به ایناست كه رقابت انتخاباتی جدی باشد و مردم آرای خودشان را در تعیین سرنوشت انتخاباتموثر بدانند.

اگر مهم‌ترین دستاورد دولت اول آقای روحانی را برجام و كنترل تورمبدانیم، به نظر شما در دوره دوم چه گام‌هایی باید برداشته شود؟

بعدها باید مفصل در این مورد صحبت شود اما نكته مهمی كه باید در نظرگرفت این است كه سال ٩٧، چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب است و باید كارنامه ٤٠ سالگیانقلاب اسلامی را به مردم ارایه دهیم و بگوییم كه در این ٤٠ سال، انقلاب اسلامی ازكجا به كجا حركت كرده است. به اعتقاد من اگر سال‌های آخر رژیم سابق، دورانی بود كهتولید نفت به رقم‌های بالایی رسید، امروز كل صنعت گاز كشور را باید محصول بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی بدانیم. شاید محور اصلی و اصلی‌ترین كاری كه در اقتصاد ایراندر این ٤٠ سال اتفاق افتاده است، دوران گاز طبیعی است. همه میادین مستقل گازی بعداز انقلاب توسعه یافتند. گاز قبل از انقلاب هم بود اما گاز همراه نفت بود و میادینمستقل گازی در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسعه نیافته و به بهره‌بردارینرسیدند. همه آنچه میادین مستقل گازی است محصول تلاش‌های بعد از انقلاب است.بنابراین مهم‌ترین اتفاقی كه باید به صورت دقیق پیگیری شود و كارنامه ٤٠ سالهانقلاب اسلامی در سال ١٣٩٧ خواهد بود، شاید باید بر محور دوران گاز طبیعی باشد.


منبع : صما


لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : روحانی - انتخابات - احمدی‌نژاد - انقلاب - اصولگرایان - رهبری - اسلامی - جامعه - اصولگرایی - چاوزی - اقتصاد - اصولیون - روحانیت - مبارز - حداكثری - مبنای - دنبال - توسعه - انتخاباتی - مدیریتی - حمایت - توصیه - اعضای - بسیار - مشاركت - بهترین - عنوان - یارانه - دوران - می‌دانستند - دیگری - واردات - داخلی - تاكید - مهم‌ترین - اتفاق - اینكه - پیروزی - پرشور - طبیعی - مدیران - تفكرات - نباید - اصولگرا - رقابت - جریان - می‌كنید - رقابتی - امروز - اخباری - امیدوارم - كارنامه - محصول - مستقل - میادین - بعداز - مبانی - می‌گرفتند - اندیشه‌های - اخباریون - عقلگرایی - همیشه - رسم‌شان - سرمایه - تركان - گذشته - واكنش - كابینه - اشاره - تایید - هوشمندانه - اعتماد - مسئولان - رئیس‌جمهور - مشاور - درباره - پركار - تصریح - دولتش - مانند - تفكری - افسانه‌ای - درآمد‌های - دادند - مسائل - برجام - همكاران - همچون - عدالت - نیروهای - تدبیرها - سیاسی - ظرفیت‌های - البته - بگیرند - بگویم -

نظر شما در مورد : ترکان: ذهن روحانی درگیر انتخابات ٩٦ نیست

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها