مازندشورا - مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان مازندران

کد مطلب : 765 -تاریخ انتشار : جمعه 21 شهریور 1393 -ساعت : 09:58

چاپ به اشتراگ گذاشتن

تشریح آینده شوراها در بیانیه نخستین اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها

مازند شورا: در پایان اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها، شورایاران خواسته های خود را در از سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج ساله ششم در غالب بیانیه مطرح کردند.

مازند شورا: در پایان اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها، شورایاران خواسته های خود را در از سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج ساله ششم در غالب بیانیه مطرح کردند.

نخستین اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها در حالی امروز با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها و جمعی از اعضاء شورای شهر تهران و کلان شهرها برگزار شد.

در پایان این اجلاس بیانیه از سوی برگزار کنندگان قرائت شد، متن این بیانیه به شرح ذیل است:

مدیریت مردمی و مشارکت مردم در اداره امور کشور به عنوان بخش مهمی از نظام جمهوری اسلامی با تأکید ویژه بنیانگذار کبیر انقلاب، از همان ابتدا در جهت شکل‌گیری شورای اسلامی شهر و روستا، در اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت.

ابلاغ سند چشم‌انداز، سیاست‌های اصل 44، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه‌ها کشور را در تحولی مهم قرار داد که در این راستا جایگاه شورای شهر در مدیریت شهری و در راستای ایفای نقش بالنده در این مسیر باید متحول گردد.

در این روند در شهرها و روستاها باید تولید و رقابت ایجاد و توسعه یافته و مدیریت محلی بر اساس تحولات اقتصادی و اجتماعی، نقش روزافزونی را در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و محلی به دست آورد.

از سوی دیگر اداره مطلوب شهر منوط ب ایجاد یک پیوند عمیق، ماندگار و یکپارچه میان کالبد شهر و شهروندی و مدیریت شهری است.

این رویکرد و تحول جز با شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری و بهره‌گیری از پتانسیل شوراهای اسلامی شهر و روستا حاصل نخواهد شد.

حرکت به سوی مدیریت یکپارچه‌ شهری نیازمند توجه به آن در سیاست‌های کلی نظام به عنوان راهبرد و برنامه پنچ ساله ششم به عنوان نقشه راه می‌باشد که از این رو خواسته‌های این اجلاس از سیاست‌های کلی نظام و برنامه پنج ساله ششم به شرح ذیل است:

حوزه معماری و شهرسازی:

خواسته‌ها از سیاست‌های کلی نظام

- ارتقا رویکرد معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی از شکل و پوسته بر مفاهیم و الگوهای شهری آن اعم از حفظ حریم خصوصی وعمومی، کنترل مصرف انرژی، کاهش آلودگی محیط زیست،‌ایجاد فضاهای متنوع و گسترش فضای سبز، احترام به حفظ محیط زیست و ...

- تدوین سیاست‌ها و الزامات مدیریت یکپارچه شهری برای اعمال رویکردهای معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی و اعمال آن‌ها در حوزه مدیریت یکپارچه شهری و نقش شورا در مدیریت شهری و تصمیمات شورایی

- تفکیک واقع‌گرایی و آرمان‌گرایی در معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی و جلوگیری از آرمانگرایی صرف در تدوین الزامات، قوانین و برنامه اجرایی

خواسته‌ها از برنامه‌ پنج ساله ششم

- تبیین مبانی نظری و ارائه راهکارهای عملی در تحقق و اشاعه معماری اسلامی- ایرانی

- گسترش رویکرد از تمرکز در معیاری ایرانی - اسلامی به شهرسازی ایرانی- اسلامی

- تقویت نظارت بر ساخت و سازها و افزایش مسئولیت‌‌پذیری مردمی و شوراها بر نگهداری و برنامه‌ریزی فضای شهری

- احصاء و رفع چالش‌های شهرسازی کنونی در مواجهه با معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی

- تدوین و برنامه‌ریزی فرایند گذار از رویکردهای کنونی به معماری و شهرسازی اسلامی - ایرانی و افزایش کیفیت زندگی شهری در قالب آن

- تحقق مدیریت واحد شهری در قالب شوراها در برنامه‌ریزی کلان شهرسازی در شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون ماده 5 و کاهش نقش دولت در آن

حوزه اقتصادی:

خواسته‌ها از سیاست‌های کلی نظام

- بهبود فضای کار و فعالیت و ارتقاء بهره‌وری با مدیریت یکپارچه شهری برای تأمین منابع مالی پایدار در جهت تقویت اقتصاد شهری و روستایی

- تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های شهر با ایجاد یکپارچگی فرآیندهای تصمیم‌گیری و حاکمیت محلی

- تدوین سیاست‌های کلی اداره شهرداری‌ها به ویژه از نظر درآمدهای پایدار

* خواسته‌ها از برنامه پنج ساله ششم

- تدوین برنامه اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری با ایجاد درآمدهای پایداری و پرهیز از روش‌هایی چون شهرفروشی و ایجاد یکپارچگی در سازمان اقتصادی شهر و منابع درآمدی آن

- تدوین نحوه تعامل شوراها و مدیریت شهری در اقتصاد یکپارچه شهری و جلب مشارکت و همکاری شهروندان در آن

- تعامل پویا و دو جانبه بین اقتصاد دولتی و اقتصاد شهری

- یکپارچه‌سازی بودجه عمومی و بودجه شهری در جهت ارتقاء بودجه کشور و افزایش کارایی بودجه شهری

- تهیه و تصویب چشم‌انداز 20 ساله برای شهرهای کشور متضمن برنامه‌های اجرایی و بودجه مورد نیاز آن

- برنامه‌ریزی برای پرداخت روال‌مند مطالبات شهرداری‌ها توسط دستگاه‌های دولتی و عمومی

- ارائه لایحه درآمدی پایدار برای شهرداری‌های کشور با همکاری دولت به مجلس

- شفاف نمودن رویکردهای جذب مشارکت شهروندان در کنترل و مدیریت هزینه‌های شهری با در نظر گرفتن اقتصاد مقاومتی و استفاده بهینه از بودجه مصوب شهرداری‌ها و پرهیز از مصارف غیرضروری

- با تعریف پایه‌های مالیاتی و عوارض محلی با هدف تأمین منابع مالی پایدار و کاهش خطرپذیری اقتصاد شهری در قالب اقتصاد مقاومتی

حوزه حقوقی:

خواسته‌ها از سیاست‌های کلی نظام

- تقویت و توسعه جایگاه شوراها و مدیریت محلی با شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری و واگذاری مدیریت اجرایی به استثنایی امور قضایی، سیاسی و امنیتی

- حرکت در راستای تمرکززدایی با اصلاح قوانین و اختیارات شوراها و مدیریت محلی

- صیانت از جایگاه شوراها در اداره امور با ارتقاء سطح نظارت بر آنها

- شکل ده پارلمان شهری به جای شورای شهرداری بودن و ایجاد ارتباط نزدیک با ملس شورای اسلامی

- رفع تداخل در برنامه‌ریزی و فعالیت‌ نهادهای شهری با فعالیت‌ شوراها و مدیریت شهری در جهت توسعه فعالیت‌ شوراها به حمرانی محلی

* خواسته‌ها از برنامه پنج ساله ششم

- رفع کاستی‌های قانون مصوب سال 75 در جهت استفاده از حدود و اختیارات مطرح در قانون اساسی

- رفع تعارض در امکان ورود در همه امور حوزه انتخابیه توسط شوراها ولیکن امکان لغو آنها توسط دولت

- احصاء تعارض‌های قانونی در شوراها و برنامه‌ریزی بر رفع آنها و ایجاد ارتباط مستقیم

- ارتقاء و  تقویت نقش شوراها در تدوین برنامه‌های توسعه و بودجه‌های عمومی و توسعه نقش نظارتی آنها

* حوزه اجتماعی و فرهنگی:

خواسته‌ها از سیاست‌های کلی نظام

- ایجاد بستر مناسب توانمندسازی شوراها و مدیریت محلی با توسعه منابع انسانی و تعامل آنها با مراکز علمی و پژوهشی و سازمان‌های مردم نهاد

- ایجاد بستر لازم جهت حضور شهروندان در مدیریت یکپارچه شهری

- ایجاد بستر لازم جهت نقش آفرینی مدیریت محلی

- ایجاد بستر لازم برای توانمندسازی و آموزش عمومی و مدیران اجرایی و شهری

- تفکیک فضاهای فرهنگی و اجتماعی در حوزه ملی و محلی

* خواسته ‌ها از سیاست‌های کلی نظام

- ایجاد بستر مناسب توانمندسازی شوراها و مدیریت محلی با توسعه منابع انسانی و تعامل آنها با مراکز علمی و پژوهشی و سازمان‌های مردم نهاد

- ایجاد بستر لازم جهت حضور شهروندان در مدیریت یکپارچه شهری

- ایجاد بستر لازم جهت نقش‌آفرینی مدیریت محلی

- ایجاد بستر لازم برای توانمندسازی و آموزش عمومی و مدیران اجرایی و شهری

- تفکیک فضاهای فرهنگی و اجتماعی در حوزه ملی و محلی

* خواسته‌ها از برنامه پنج ساله ششم

- یکپارچه‌سازی مدیریت اجتماعی و فرهنگی و ایجاد هماهنگی و همنوایی مراجع مربوطه

- افزایش تعامل توسعه روستا و شهر در مدیریت واحد محلی و رفع چالش‌های آنها در نگاهی جامع مانند معضل حاشیه‌نشینی

* حوزه محیط زیست:

خواسته‌ها از سیاست‌های کلی نظام

- مدیریت سلامت شهروندان در قالب مدیریت یکپارچه شهری و منطقه‌ای و ایجاد تعامل بین مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری منابع طبیعی و محیط شهری

- تدوین برنامه مدیریت یکپارچه شهری و منطقه‌ای برای ارتقا شاخص‌های کیفیت زندگی پایدار شهری

- بازنگری در نظام اقتصادی شهری و روستایی کشور با محوریت تحقق صیانت از محیط زیست و سلامت شهروندی

- ارزیابی پیامدهای قوانین شهری و روستای در حوزه محیط زیست و سلامت شهری و بازنگری آنها در چارچوب حفاظت از میراث طبیعی و سلامت شهروندی

- واگذاری تصدی‌های اجرایی حوزه سلامت و محیط زیست شهری به بخش خصوصی و مدیریت محلی و عضویت اعضای شوراهای شهرهای مراکز استان‌ها در شوراهای عالی محیط زیست، سلامت و تغذیه

* خواسته‌ها از برنامه پنج ساله ششم

- تدوین فرآیند و نقشه راه برای کاهش فاصله وضع موجود و تمرکز مدیریت یکپارچه شهری بر ایجاد شهر سالم و ایده‌آل

- برنامه‌ریزی برای  اجرای قوانین محیط زیستی و سلامت در تمام شهرها و روستاهای کشور

- توسعه برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌های شهروندی با محوریت رسانه ملی و ابلاغ آن به عنوان یک وظیفه ملی جهت تحقق اصل 50 قانون اساسی

- بازنگری در ضوابط طرح‌های توسعه شهری و روستایی جهت جلوگیری از تخریب باغ‌ها و فضاهای سبز شهری و روستایی و حذف رویکرد مال جهت چشم‌پوشی از تخلفات شهرسازی در شهرها و روستاها

- سنجش ظرفیت زیستی شهرها و روستاهای کشور و تدوین برنامه جمعیت‌پذیری این سکونتگاه‌ها در چارچوب ظرفیت زیست پذیری

این اجلاس به دنبال ایجاد دغدغه‌‌ای مهم در حوزه کلان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نظام جمهوری اسلامی برای استفاده از تمامی فرصت‌ها و ظرفیت‌های یکی از ارکان ویژه انقلاب به عنوان شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده است تا بتواند در راستای تحقق مدیریت یکپارچه شهری که وظیفه اصلی و قانونی آن به شمار می‌رود گامی جدی بردارد.

امیدوار است تا نتایج حاصله که تلاش شده است تا در این بیانیه قرار گیرد مطمع نظر سیاستگذاران کلان نظام قرار گیرد.لینک کوتاه مطلب :


برچسب ها : بیانیه - نخستین اجلاس - مدیریت یکپارچه شهری - -

نظر شما در مورد : تشریح آینده شوراها در بیانیه نخستین اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها

*

*


آخرین اخبارپربازدیدها