ارتباط با ما

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:              رحمت عزیزی                    09114577767

آدرس دفتر: ساری، بلوار آیت الله طالقانی، مجمع نگین، طبقه 7، واحد 69 -  کدپستی:  4818745146

تلفن: 01133247194

 فکس: 01133247195

یادداشت، تحلیل و مقالات خود را جهت انتشار با رعایت قوانین نگارشی در قالب فایل Word به ایمیل زیر ارسال نمایید

 info@mazandshora.ir

 شماره مازندشورا را به گروه های تلگرامی خود بی افزایید:      09302957232

*

*

*

*